120 seconden inspraak

De Kracht van Lokale politiek


Geheim
plan Duinvallei

Even de voorgeschiedenis terughalen. De gemeente heeft
jarenlang in het geheim gewerkt aan een plan om honderden huizen te bouwen op
een plek die daar helemaal niet geschikt voor is. Daar is al 500.000 euro aan
uitgegeven. Het codewoord voor dat geheime plan is Duinvallei. En net zoals de
zeejachthaven een dekmantel is om honderden huizen op een verkeerde plek te
bouwen is er hier ook een dekmantel. Het alibi luidt dat de provinciale weg
N206 moet worden verlegd en verdiept en dat de huizen in dat gebied nodig zijn
om dat N206 project te kunnen betalen. We hebben hier over deze kwestie eerder
geschreven: link

Misleiding
Het College van B&W heeft op een slinkse wijze getracht
toestemming van de gemeenteraad te krijgen om op haar eigen uitgangspunten een
stedenbouwkundig plan voor dit gebied Duinvallei te kunnen maken. Het
kredietvoorstel was verscholen in een groter hamerstuk over het voornemen om
een onderzoek naar tunnelvarianten te doen. En je moest het stuk echt drie keer
lezen en verstand van zaken hebben om te kunnen zien wat de gemeenteraad met
het stuk nu eigenlijk besluiten zou. Bij de beslispunten was het maken van een
plan voor honderden huizen in Duinvallei ook niet vermeld.
Ik heb een discussie gehad met een raadslid van een
niet-confessionele partij die zich tot drie maal toe niet liet overtuigen van
hoe de werkelijke vork in de steel zat. Hij zal vroeger op school misschien een
onvoldoende gehad hebben voor begrijpend lezen. En anders was mijn boodschap
voor hem misschien een “inconvenient truth” en wilde hij het misschien liever
niet begrijpen. Lees u het stuk desgewenst zelf hier: Link
Participatie
Omdat de ChristenUnie op het laatste moment wakker
schoot is er twee weken geleden op de signalen van KiesKatwijk alsnog besloten
om de kwestie te agenderen. Die bespreking was donderdag 6 februari jl. en daar
kreeg ondergetekende 120 seconden om in te spreken of zoals dat tegenwoordig
door sommigen wordt genoemd, te “participeren”.
Het was opnieuw de ChristenUnie die het voortouw nam in
de discussie. Misschien dat ik er later nog enig commentaar op geef maar laten
we eerst maar eens zien wat de vrije pers er van maakt. In de tussenliggende
periode informeer ik u hierbij over de door KiesKatwijk naar voren gebrachte
punten in het bestek van de 120 seconden die daarvoor staan in de
participatiemaatschappij van Katwijk.

Punten
KiesKatwijk m.b.t. Duinvallei:
·        
 
 •     Oorspronkelijke plannen Duinvallei dateren
  van 2006: 610 woningen + 20.000 m2 kantoren + 21.250 m2 voor sporthal/zwembad.
  Dit is achterhaald want kantoren mogen niet meer gebouwd worden en het zwembad
  is elders gepland. Welke nieuwe uitgangspunten gaat men hanteren ? • ·        
  De wereld is sinds 2006 grondig veranderd: we
  zitten al jaren in een Crisis (wordt nooit meer als vroeger); de kwestie
  Staatssteun Campri (stilstand project); de Provincie wil nu een vierbaans
  snelweg door het gebied. • ·        
  Als de omstandigheden zich zo grondig
  wijzigen dan is het ook verstandig om naar je beleid te kijken en dat aan te
  passen aan de nieuwe omstandigheden. • ·        
  Omdat het een erg belangrijk onderwerp voor
  de inwoners is denk ik dat ze recht hebben om te weten hoe de politiek tegen
  Duinvallei aankijkt. Dat is met name relevant in de verkiezingstijd omdat
  Katwijkers uw standpunten dan kunnen meewegen t.b.v. hun stemgedrag. Dat is
  gewoon een vanzelfsprekende en eerlijke zaak en dat noemen we transparantie. • ·        
  We hebben geconstateerd dat de opdracht om
  een stedenbouwkundig plan te maken voor Duinvallei op een gecamoufleerde wijze
  als ingezonden stuk op de agenda van de raadsvergadering heeft gestaan. Het
  presidium heeft dit laten passeren waar iedereen het zijne of hare over mag
  denken. Op het laatste moment is nog door de heer Klaas Jan van der Bent (CU)
  aan de noodrem getrokken. • ·        
  Als inwoner van Katwijk wil ik graag dat de
  Gemeenteraad de regie blijft houden. Ik zou dus graag zien dat de partijen hun actuele
  visie op dit project in het openbaar ventileren en dat ze de conclusies die ze
  daaruit trekken ook in het openbaar uitspreken. Op die manier heeft het College
  van B&W ook de nodige houvast want door de geconstateerde gewijzigde
  omstandigheden kun je niet zomaar van de oude uitgangspunten en principes
  uitgaan. • ·        
  U bent als bestuurders mans genoeg om te
  bepalen wat u graag ter discussie wilt stellen of wat u juist liever zou willen
  doodzwijgen. Maar vanuit de groepering die ik vertegenwoordig zou ik wel graag
  helderheid willen zien met betrekking tot wat wij als hamvragen zien:o  
Wilt u nog steeds de PPS conctructie
waarbij de gemeente Katwijk risicodragend partner wordt in een commerciële
onderneming ?o  
Bent u zich bewust van het feit dat de
gewijzigde omstandigheden en het gewijzigde provinciale beleid voldoende grond
bieden voor de ontbinding van de oude overeenkomsten met Campri ?o  
Vind u nog steeds dat de extreme
bouwdichtheid waarmee we in Katwijk te maken hebben verder moet worden
geïntensiveerd door ook Duinvallei weer tot speerpunt van de oprukkende
verstedelijking te maken ?o  
Bent u niet met ons van mening dat een
parklandschap, met gebruiksgroen, recreatiegroen en sportgroen, juist op die
locatie meer voor de hand ligt ?o  
Ik kan u op voorhand zeggen dat de
financiering van de noodzakelijke tunnel niet afhankelijk hoeft en mag zijn van
megalomane bouwplannen.·        
Tot slot hoop ik gaarne dat u de handschoen
opneemt en dat u het lef heeft om u voor 19 maart a.s. in het openbaar uit te
spreken over deze kwestie.Jaap Haasnoot, namens KiesKatwijk

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com