Jaar: 2014

De Kracht van Lokale politiek

Betaalbaar wonen (?)

De parkeerperikelen uit de raadsvergadering van 18 december willen we natuurlijk het liefste zo snel mogelijk vergeten. Masochisten kunnen overigens altijd het voorgaande blogbericht nog eens lezen. Ik raad dat echter niet aan voor mensen die de kerstgedachte zijn toegedaan want 2014 blijkt een jaar te zijn waarin een nieuwe belasting is uitgevonden: de zeereepparkeerbelasting.…
Lees meer

Symboolpolitiek bij parkeerbeleid

Tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar kreeg het besluit over de parkeertarieven de meeste aandacht en dat is begrijpelijk. Katwijk heeft binnenkort een prachtige zeereepgarage, die echter wel de nodige miljoenen heeft gekost. Gelukkig viel hij wat goedkoper uit als de eerdere ramingen, maar nog steeds moet er elk jaar 270.000 euro vanuit de…
Lees meer

KiesKatwijk verbaasd over voorstel Holland-Rijnland

Sinds jaar en dag wordt er in bestuurlijk Nederland geworsteld met de manier waarop gemeenten het beste kunnen samenwerken bij het bereiken van doelen of het uitvoeren van taken die moeilijk door elke afzonderlijke gemeente kunnen worden aangevat. Voor een aantal van die taken werkt de gemeente Katwijk op dit moment met 14 gemeenten samen…
Lees meer

Gemeente kan echt betaalbare huurwoningen bouwen

Wonen is een eerste levensbehoefte Kort geleden was de beroemde Franse econoom Piketty op bezoek in Nederland. In zijn boek “Capital, in the 21e century” toont hij aan dat er een tendens is die de tweedeling tussen arm en rijk vergroot. Dat zie je ook terug in Katwijk. Een recent onderzoek onder huurders toonde bijvoorbeeld…
Lees meer

De economische foto van Katwijk

Is Toerisme Haarlemmer Olie ? KiesKatwijk heeft vraagtekens gezet bij de Katwijkse politiek die zonder nadenken tienduizenden euro’s in de economische sector “toerisme” stopt omdat dat “goed voor Katwijk zou zijn”. Dat is politiek bedrijven en het geld van burgers uitgeven op grond van vage noties en gevoelens, maar niet op basis van feiten. Voor…
Lees meer

Algemene Beschouwing over de begroting 2015

Ons uitgangspunt Bij het besteden van het geld van de belastingbetaler willen we zoveel mogelijk positief effect bereiken voor zoveel mogelijk Katwijkse inwoners.  En het hele idee of de bestaansreden van een overheid houdt daarnaast automatisch in dat we een schild voor de zwakken dienen te zijn. Sommigen zullen zeggen dat dit een open deur…
Lees meer

Krijgt Katwijk de WMO op tijd en goed geregeld ?

Chaos Regelmatig worden we opgeschrikt door TV programma’s of perspublicaties die vragen stellen bij de haalbaarheid van de drie decentralisaties (codewoord: 3D) die gemeenten per 1 januari a.s. gerealiseerd moeten hebben. Recent is er een enquête gehouden door het vakblad Binnenlands Bestuur en het NCRV-programma Altijd Wat onder gemeenteambtenaren waarbij duidelijk werd dat bijna de…
Lees meer

KiesKatwijk over nota ‘Aantrekkelijk Centrum’

Aantrekkelijk centrum KK is het grotendeels eens met de belangrijkste uitgangspunten zoals deze zijn vastgesteld in het besluit van de nota “Aantrekkelijk Centrum”.[1] De hoofdpunten voor KK zijn:  Een onbebouwd Andreasplein Geen weekmarkt op de Princestraat, wel op de Zwaaikom Fiets parkeren goed regelen, b.v. door ondergrondse fietsenstalling onder het Andreasplein  Centrumgebied niet beperken tot…
Lees meer

Overheidsonderneming RVB draait zweefvliegclubs de nek om.

Tijdens de bespreking van de nota “Verkenning groene buffer Wassenaar-Katwijk” in de gemeenteraadsvergadering van 11 september kwamen de drie zweefvliegclubs, die al vele decennia op het Vliegkamp Valkenburg opereren, inspreken. Hun inspreekteksten kunt u hier lezen bij agendapunt 8: LINK  Wat er aan de hand is kan kortweg als volgt worden weergegeven. De overheidsonderneming RVB…
Lees meer

Het Zanderij Drama

De fracties van Gemeentebelangen en de PvdA hebben vragen ingediend over de recente rechterlijke uitspraak die de verlengde Westerbaan, die eigenlijk een vermomde verlengde Laan van Nieuw Zuid moet worden, voor de zoveelste keer verbiedt. De fractie van KiesKatwijk was ook van plan hier vragen over te stellen. Hierdoor is ons dus wat werk uit…
Lees meer