Maand: april 2014

De Kracht van Lokale politiek

KiesKatwijk is redelijk tevreden

Dat zijn we niet gewend Tijdens de installatie van het nieuwe College van B&W hebben alle partijen hun mening naar voren gebracht over zowel de inhoud van het coalitieakkoord als over de politieke samenstelling van de nieuwe coalitie. Tamelijk uniek is dat deze coalitie uitsluitend uit partijen bestaat die zich als Christelijk afficheren. Dat zijn…
Lees meer

De Rijnlandroute

Deze keer iets over de Rijnlandroute. De meest recente stand van zaken is dat de provincie Zuid-Holland een provinciaal inpassingsplan (OPIP) heeft gepresenteerd waarop iedereen, dus ook de lezer van dit proza, een bezwaarschrift kan indienen. Zo’n bezwaarschrift wordt om onduidelijke redenen een “zienswijze” genoemd. In feite is dit provinciale inpassingsplan precies hetzelfde als een…
Lees meer

Nieuwsbrief

Eerste nieuwsbrief KiesKatwijk heeft als ideaal dat de burgerparticipatie beter uit de verf gaat komen. Dat begint natuurlijk bij het streven dat de overheid meer moet delen met de burger. We moeten daarin natuurlijk het goede voorbeeld geven en daarom denken we na hoe we de komende vier jaren in goed contact met burgers en…
Lees meer