Jaar: 2015

De Kracht van Lokale politiek

Windmillgate: jammer maar helaas

KiesKatwijk maakt zich net als veel anderen druk om het voornemen van minister Kamp om relatief dicht op de kust een groot aantal windmolens te plaatsen. Wij zijn daar helemaal niet blij mee. In feite was ondergetekende er als de kippen bij en heb ik als eerste met een andere pet op er al op…
Lees meer

Regionale Omgevingsvisie: Inspraak en participatie

Op 3 december werd de communicatie rond de nieuw te maken Regionale Omgevingsvisie “Het Hart voor Holland” in de gemeenteraad van Katwijk besproken. In de vorige twee afleveringen van deze blog hebben we al wat commentaren gegeven op dit product. De Omgevingsvisie is van wezenlijk belang voor de regio en met name ook voor de…
Lees meer

“Het Hart voor Holland”: Omgevingsvisie 2040

In de vorige aflevering van deze blog hebben wij u kond gedaan van het feit dat er een concept-omgevingsvisie ligt die betrekking heeft op de regio Leiden. We hebben ook duidelijk gemaakt hoe belangrijk dat stuk is voor ieders toekomst. Er is nog maar weinig grond in deze contreien en je kunt net zoals dat…
Lees meer

Regionale Omgevingsvisie: kans of bedreiging voor Katwijk ?

Ver van het bed ? In de Katwijkse gemeenteraad wordt donderdag 3 december gesproken over de Omgevingsvisie die in onze regio in de maak is. De titel van dit belangrijke beleidsstuk is “Het Hart van Holland; omgevingsvisie 2040”. Ik durf wel te beweren dat er nauwelijks Katwijkers zijn die zelfs maar een vermoeden hebben dat…
Lees meer

KiesKatwijk geeft De Krulder het KK! Label

Onlangs waren Anna Marie van der Plas en Jaap Haasnoot van KiesKatwijk  op bezoek bij de openbare basisschool De Krulder die in de Hoornes is gevestigd. Het is een school met pakweg 120 kinderen en die kinderen hebben met elkaar meer dan 35 nationaliteiten. Dat prikkelde de nieuwsgierigheid van de lokale politici. Ze waren erg…
Lees meer

Als het geld kost hoeft het niet !?

Binnenkort zit ik bijna twee jaar in de plaatselijke politiek als gemeenteraadslid voor Kies Katwijk, samen met Jaap Haasnoot en burgerraadslid Jos de Best. En ja, voor de velen die mij dit steeds vragen: Ik vind het nog steeds leuk/interessant. Ik zal proberen om jullie met enige regelmaat vanaf deze plek te vertellen over mijn…
Lees meer

Kansen benutten, een fiasco voorkomen

Onze “algemene beschouwing” bij de begroting 2016 De coalitiepartijen zullen ongetwijfeld hun licht laten schijnen over zaken die bewijzen hoe goed we wel niet bezig zijn in Katwijk. Diverse hoogtepunten zullen daarbij de revue passeren en op het eigen conto worden bijgeschreven. Dramatische blunders zijn vergeten of zullen met de mantel der coalitieliefde worden bedekt.…
Lees meer

Vooruitblik op onze algemene beschouwingen

Donderdag 5 november is de begrotingsbehandeling 2016 in de gemeenteraad. Vanaf 14.00 uur wordt er vergaderd over waar Katwijk zijn prioriteiten moet leggen en waaraan we ons geld gaan uitgeven. RTVKatwijk zendt het live uit. Tijdens deze bijzondere vergadering wordt ook door elke fractie een algemene beschouwing uitgesproken. Dat is een tekst waarbij de politieke…
Lees meer

Vier hamvragen m.b.t. permanent AZC

Hier de letterlijke tekst van de bijdrage van KiesKatwijk aan het raadsdebat over de eventuele vestiging van een permanent AZC in de gemeente. Ruimtelijk beleid is het issue Het is om te beginnen goed om nog eens helder vast te stellen waar wij hier vanavond over spreken. Dat betreft een zaak van ruimtelijke ordening. Het…
Lees meer

KiesKatwijk wijst locatie permanent AZC af.

Het ziet er naar uit dat een meerderheid in de gemeenteraad het huidige AZC een definitieve status wil geven. KiesKatwijk is daar op tegen omdat we het gebied van het huidige AZC niet geschikt achten om er permanente bewoning toe te staan. Gek genoeg vond de gemeente dat tot voor kort zelf ook want in…
Lees meer