Maand: juni 2015

De Kracht van Lokale politiek

KiesKatwijk doet voorstel om rotondes te behouden in tracé R-net

KiesKatwijk heeft de volgende twee vragen schriftelijk ingediend, nadat tijdens een raadsbijeenkomst op 25 juni bleek dat er niets gedaan is met onze suggesties. De eerste is om de rotondes in het R-net tracé niet te vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. In onze visie is dat mogelijk als de rotondes voorzien worden van een…
Lees meer

KiesKatwijk komt met motie over windmolens langs het Valkenburgse Meer

Het college van B&W heeft een zienswijze (protest) ingediend tegen het voorstel van het Kabinet om een groot aantal windmolens voor de kust te plaatsen. Daar zitten we in Katwijk niet op te wachten want we zijn zuinig op natuur en landschap. Het is zowel voor bezoekers als voor de eigen inwoners van erg groot…
Lees meer

KiesKatwijk zet vraagtekens bij voorkeursvariant R-net

De fractie van KiesKatwijk zet vraagtekens bij het omzetten van rotondes naar kruispunten met verkeersregelinstallaties (V.R.I.’s). Deze kruispunten worden voorgesteld om de doorstroming van het busverkeer te bevorderen. KiesKatwijk denkt dat ook andere oplossingen mogelijk zijn. Daarom zullen we tijdens de gemeenteraadsvergadering op 18 juni vragen of handhaving van de rotondes mogelijk is als deze…
Lees meer

Zijn Katwijkers dommer, of zijn anderen slimmer ?

Katwijk scoort slecht Uit het onderzoek dat de gemeente Katwijk heeft laten verrichten ter voorbereiding van het beleidsrapport dat onder de naam Economische Agenda is uitgebracht blijkt dat Katwijk slecht scoort op het opleidingsniveau van de bevolking. Dat is een hele slechte zaak want dat betekent dat mensen straks minder kansen hebben op (interessant en…
Lees meer

Het “Katwijkgevoel” nader verklaard

Op bovenstaande foto ziet u een geprojecteerde sheet die precies zegt wat KiesKatwijk eerder heeft beweerd in onze Economische Agenda. Het gaat over de vraag wat een stad of woonplaats nu precies aantrekkelijk en leefbaar (“loveable and liveable”) maakt. Wij hebben daarbij de term “Katwijkgevoel” gebruikt om dat ongrijpbare “iets” nader aan te duiden. Het…
Lees meer

Katwijk staat er niet best voor

Wake up call KiesKatwijk heeft aandacht gevraagd voor het relatief lage opleidingspeil van de Katwijkse bevolking. Dat gegeven is naar voren gekomen uit het onderzoek dat voorafgaand aan de Economische Foto is uitgevoerd door het Bureau Louter. Vanuit de economie en het handhaven van de welvaart in Katwijk is dat een zeer bedreigend gegeven. Mensen…
Lees meer

KiesKatwijk publiceert alternatieve Economische Agenda voor Katwijk

Op donderdag 4 juni wordt in de gemeenteraad van Katwijk de Economische Agenda besproken. Het stuk is door de gemeente en de ondernemersvereniging KOV samen opgesteld. Een extern onderzoek leverde een “Economische Foto” op die de onderlegger vormt voor de beleidsnota van de gemeente. KiesKatwijk is teleurgesteld over de koers en het ambitieniveau dat het…
Lees meer