Maand: januari 2016

De Kracht van Lokale politiek

KiesKatwijk is tevreden

We hebben bij het onderwerp “Asiel en Integratie” op alle attentiepunten die we naar voren hebben gebracht toezeggingen gekregen vanuit het college van B&W. Er wordt dus geen beleid ontwikkeld voor uitsluitend nieuwe instroom van buitenlanders maar voor iedereen. Dat geldt natuurlijk wel heel pregnant voor het onderwerp huisvesting, maar ook voor alle andere onderwerpen,…
Lees meer

Gelijke monniken, gelijke kappen

Botsende culturen De maatschappelijke discussie over de vluchtelingencrisis gaat in wezen over botsende culturen. Het is daarmee soms een heel ongemakkelijke discussie omdat hierbij allerlei taboes en botsende wereldbeelden op tafel komen. De ongemakkelijkheid wordt versterkt doordat het onderwerp sterke emoties oproept. Iedereen, van feministen tot rechts-radicalen, springt er bovenop om er zijn gelijk mee…
Lees meer

Twee gevaarlijke tijdbommen

Gedachtegoed en cement Het behoeft denk ik geen uitleg dat het vluchtelingenprobleem een kwestie is die momenteel grote problemen oproept. Vervelend is dat de overheden, van EU tot de gemeenten, niet in staat blijken te zijn om de zaak in goede banen te leiden. Dat verergert de problemen en de klaarblijkelijke onbeheersbaarheid heeft het grote…
Lees meer

Katwijk bezuinigt op democratie

Ondoorgrondelijke wegen Katwijk gaat het aantal stembureaus bij het referendum over de Oekraïne van 33 terugbrengen naar 17. Het lijkt wel of ze er geen zin an hebben. Het is goed voorstelbaar dat de portefeuillehouder Verkiezingen in B&W als privépersoon geen zin heeft in een referendum over Oekraïne. Het is ook heel respectabel om er…
Lees meer

Een alternatieve nieuwjaarstoespraak voor Katwijk

Beste mensen, welkom allemaal namens de gemeenteraad en het college van B&W. Ik hoop dat jullie je bakfiets goed op slot hebben gezet. Een speciaal welkom aan de vele vrijwilligers die fantastisch helpen bij de opvang van vluchtelingen zoals de mensen van basisschool De Krulder. Het gaat goed met de stad. Met de internationale uitstraling,…
Lees meer