Maand: juli 2016

De Kracht van Lokale politiek

Naïviteit is verleden tijd

Gemeentepolitiek in verwarrende tijden Met de regelmaat van de klok worden we opgeschrikt door soms bizarre gebeurtenissen en uitingen van gewelddadigheid. Zeer recent weer de aanslag in Nice en de staatsgreep in Turkije. Het lijkt er op dat we in een tijdsgewricht zijn aangeland waarin tegenstellingen van allerlei aard, en tussen allerlei groepen en ook…
Lees meer

Gemeente Leiden komt uit de kast

Paniek in de tent ? Nadat men jarenlang in achterkamertjes en via nauwelijks democratisch gelegitimeerde samenwerkingsverbanden zijn best heeft gedaan om Valkenburg helemaal vol te zetten met woningen gaat men nu ook via de openbaarheid de strijd aan om de eigen ambities te realiseren. Dat men zelf de publiciteit zoekt is een goed teken. De…
Lees meer

Gemeentelijk investeren voor dummies

Kosten-batenanalyse Gebouwen vervullen functies. Als de gemeente dus een gebouw neerzet (of andere infrastructuur ontwikkelt) dan is dat om een bepaald doel te verwezenlijken. Een gebouw realiseren vormt dus geen doel op zichzelf, het is ergens goed voor. Vervolgens is de plek van een gebouw belangrijk. De locatie moet zo goed mogelijk passen bij het…
Lees meer

KiesKatwijk ziet een mooie toekomst

Spaarpot Het is begrijpelijk dat de gemeentefinanciën in het centrum van de belangstelling staan bij de lokale politiek. Toch ben ik erg blij dat sommige partijen, die zich vooral onderscheiden door populistische praatjes of door wegkijken, niet aan het roer van de gemeente staan. Een voorbeeld is de vorige collegeperiode waarin veel verpest is en…
Lees meer

Kadernota leidt tot emoties in de gemeenteraad

De vorige raadsvergadering werd de zg. Kadernota in de gemeenteraad besproken. Dat is misschien wel het belangrijkste document dat de raad gedurende het parlementaire jaar bespreekt. Hierin wordt een schets gegeven van de situatie in de gemeente, en dan met name (maar niet uitsluitend) in relatie met de financiële aspecten daarvan. Zo wordt er onder…
Lees meer