Jaar: 2017

De Kracht van Lokale politiek

Gemeenteraad Katwijk kiest voor de juiste weg

Motie KiesKatwijk aangenomen De motie die tot doel heeft om een provinciale snelweg op het tracé van de Tjalmaweg tegen te houden is gisteravond door een overgrote meerderheid in de gemeenteraad aangenomen en omarmd. In de voorgaande bijdrage op deze blogsite hebben we u al verteld dat er nog meer elementen in de Visie Regionale…
Lees meer

KiesKatwijk wil alternatieve inpassing Tjalmaweg in Rijnlandroute

Tjalmaweg wordt snelweg in betonnen bak De provincie Zuid Holland heeft een inpassingsplan voor het onderdeel Tjalmaweg van de Rijnlandroute gemaakt dat deze weg transformeert naar een snelweg in een half verzonken betonnen bak. Het snelheidsregiem zal 80 km/uur zijn en naar verwachting zal het autoverkeer explosief toenemen in vergelijking met de bestaande situatie.  De…
Lees meer

Populisme is overal

Losse flodders Binnenkort zal ik wat uitgebreider uit de doeken doen waarom het nu niet meer mogelijk is te ontkomen aan de 5000 woningen op het voormalige Vliegkamp Valkenburg. Dat is ingewikkeld en vergt daarom enige uitleg. Misschien doe ik dat wel met een filmpje, net zoals onlangs n.a.v. de oprisping van Gemeentebelangen die op…
Lees meer

Discriminatie van snorfietsers ?

Corvee Een mij sympathiek raadslid van een concurrerende mij niet onwelgevallige partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Omdat het college het nogal druk had met het egaliseren van het Andreasplein en het opruimen van allerlei obstakels aldaar hebben ze KiesKatwijk gevraagd om de beantwoording te doen. En ja, wij zijn de…
Lees meer

KiesKatwijk heeft een blijde boodschap

Missie geslaagd KiesKatwijk heeft al sinds 2014 in haar programma staan dat er in Duinvallei een permanent park met een evenemententerrein moet komen. Dat doel is bijna bereikt. Vooralsnog kunnen we 10 jaar vooruit met een tijdelijk evenemententerrein op die locatie. Als er op enige termijn door de provincie een definitieve inpassing voor de N206…
Lees meer

Wij zoeken leuke luitjes voor in de polletiek

KiesKatwijk is op zoek naar mensen die het interessant vinden om met ons mee te doen in de gemeenteraad. Wij doen aan gezond-verstand-politiek. We zijn serieus, maar kunnen ook goed relativeren. Je hoeft niet in een malletje te passen om bij ons in de fractie te komen. Je moet natuurlijk geen malloot zijn maar een…
Lees meer

Toekomstbestendigheid wijken is in Katwijk een probleem

Betere seniorenhuisvesting is urgent KiesKatwijk heeft met het initiatief van de gemeentelijke informatieavond over seniorenhuisvesting op 21 september een eerste stap willen zetten om een maatschappelijk zeer relevant onderwerp meer in de belangstelling en pregnanter op de politieke agenda te krijgen. Het bleek helaas dat dit onderwerp voor veel betrokkenen nog onvoldoende op het netvlies…
Lees meer

Grootscheepse personeelsuitbreiding gemeente Katwijk onverantwoord en dus ongewenst

Jarenlang slecht bestuur en slecht management heeft een prijs Het succes van de gemeente Katwijk is in grote mate afhankelijk van ons gereedschap en dat is het ambtelijk apparaat. Als we ons beperken tot de twee meest recente raadsperiodes dan is het in feite continu hommeles op dit gebied. KiesKatwijk heeft de afgelopen jaren zo’n…
Lees meer

Ondertunneling van de N206 bij Katwijk a/d Rijn

Ondertunneling N206 Veel lezers zullen niet begrijpen waarom de complete gemeenteraad (inclusief KiesKatwijk) het voorstel van Gemeentebelangen om weer eens onderzoek te doen naar de verdieping van de N206 in de prullenmand heeft gegooid. Dat is niet omdat men die tunnel niet zou willen. Dat is omdat het op deze manier beslist niet gaat lukken.…
Lees meer

Haringrock Vrijmarkt

Voor KiesKatwijk is er altijd werk aan de winkel. Zo heeft Anna Marie van der Plas tijdens de vrijmarkt van Haringrock samen met Geert van Poelgeest van “Operatie Steenbreek” een kraampje met voorlichtingsmateriaal bemand of bemenst, zoals sommigen zeggen.  Ze hebben daar met tal van bezoekers gesproken over de verstening van tuinen en waarom het…
Lees meer