Jaar: 2019

De Kracht van Lokale politiek

Kerstverhaal

En het geschiedde in die donkere en natte dagen voor kerstmis dat de opperraad van de stam der Katwijkers bijeenkwam in het gemeentefort. In dit hoofdkwartier huisde ook een kleine clan van gediplomeerde technocraten. Anders dan de rest van de lieden die een boterham verdienden in dit zenuwcentrum hadden deze figuren eigenlijk een enorme hekel…
Lees meer

Om moedeloos van te worden…

Wie het kleine niet beheerst is het grote niet weerd. Voetpad Julianabrug als lakmoestest voor bestuurlijk vermogen. Het hoofdontwerpprincipe van het voetpad aan de westzijde van de Julianabrug was niet het maken van een adequaat voetpad maar het voorkomen dat fietsers zich op enigerlei wijze illegaal toegang zouden verschaffen tot dat voetpad met hun rijwiel.…
Lees meer

Open brief aan gemeenteraadsleden Katwijk

Julianabrug wordt gesloopt Zoals bekend zal de Julianabrug die de Hoornes met de rest van Katwijk verbindt worden gerenoveerd en verbreed. Dat is nodig om de snelle R-net bussen een betere doorstroming te garanderen. De brug zal daarom volgend jaar een flink aantal maanden niet te gebruiken zijn. Dat is afzien voor onze inwoners, en…
Lees meer

Windturbines en emotiepolitiek

Een ode aan het Valkenburgse Meer Emotiepolitiek maakt veel stuk Een van de problemen van het gemeentelijke en provinciale bestuur is dat een lekenbestuur nogal eens neigt naar emotiepolitiek. De volksvertegenwoordigers streven een prettig gevoel voor zichzelf na via de besteding van het belastinggeld van anderen. Doe dat voortaan met je eigen pecunia is hierbij…
Lees meer

Algemene Beschouwingen over begroting 2020

Stoom, kokend water en lichte paniek KiesKatwijk heeft geconstateerd dat het college de begroting dit jaar gelukkig weer sluitend heeft gekregen. Dat ging wel met stoom en kokend water gepaard en ook het meerjarig perspectief is niet onverdeeld gunstig. In het voortraject was er bij de behandeling van de kaderbrief die voorafging aan deze begroting…
Lees meer

Leerlingen Dubbelburgschool protesteren

Luidruchtig protest tegen slechte plannen van de provincie Zuid Holland met de Rijnlandroute ter hoogte van Valkenburg. Na het boerenprotest op de N206 gisteren was het vandaag de beurt aan de kinderen van de OBS de Dubbelburg Valkenburg De Provincie Zuid-Holland is van plan een tijdelijke weg door hun voortuin vlak naast de gevel aan…
Lees meer

Provincie Zuid Holland is op de verkeerde weg

Provinciaal inpassingsplan voor Tjalmaweg is ramp en anachronisme Een oordeelsvormende sessie in de gemeenteraad over het inpassingsplan van de provincie voor de tot 4-baans snelweg te transformeren Tjalmaweg kwam wat KiesKatwijk betreft wat te vroeg. Je kunt eigenlijk pas goed oordelen als je alle relevante feiten op een rijtje hebt. Dat is nu nog niet…
Lees meer

De eerste contouren van een regelrechte ramp tekenen zich af.

Tijdelijke weg bij verbouwing Tjalmaweg is niet het echte probleem ! In Valkenburg maakt men zich terecht veel zorgen over de verbouwing van de Tjalmaweg tot een vierbaans snelweg die onderdeel is van de Rijnlandroute. Hier is een tijdelijke weg voor nodig die dicht langs de huizen loopt. Alleen komt die bezorgdheid wat laat omdat…
Lees meer

B&W maakt helaas niet het verschil

Evaluatie van 22 maanden Nieuwe Bestuursstijl Enige tijd geleden had een inwoner uit de “Noord” een conflict met de gemeente over een geveltuintje. Helaas paste zijn geveltuintje niet in de tabellen en reglementen die de ambtenarij hanteert. Vervolgens was het woord aan de wethouder van groene zaken. In de afweging tussen “doe eens gek” en…
Lees meer

Julianabrug: een plank over het water of een verbinding met de allure van een Erasmusbrug

Vanavond spreekt de gemeenteraad over een Julianabrug als een soort goedkope plank over het water, terwijl er tevens een keuze is voor een Erasmusbrug op Katwijkse schaal. Dat ging als volgt. Spuuglelijk De fietser staat centraal, althans in het papieren coalitieakkoord. Op 14 februari heeft de gemeenteraad beslist dat er een nieuwe Julianabrug moet komen…
Lees meer