Maand: maart 2019

De Kracht van Lokale politiek

Verkiezingsuitslag is geen aardverschuiving

Eerst zien, dan geloven Er lijkt zich een politieke aardverschuiving te hebben voorgedaan. Maar dat hebben we meer gezien. Keer op keer bieden zich partijen of personen aan die beloven om de politiek radicaal “op te schudden”. Ter plaatse is KiesKatwijk de enige partij die met eenvoudige gezond-verstand-voorstellen ongewild al onvoorstelbare emotionele reacties blijkt op…
Lees meer

50PLUS wil deltaplan naoorlogse wijken

In het kader van de verkiezingen is deze ruimte een maand verhuurd aan 50PLUS. Zoals misschien bekend ben ik verkiesbaar voor deze club in de Provinciale Staten van Zuid Holland. Daarmee komt ook de landelijke politiek in beeld want een stem voor de provincie is ook een stem voor de Eerste Kamer. Er staat dus…
Lees meer

Gemeenteraad Katwijk blijkt speeltuin te zijn

De behandeling van onze motie over het Rijnpark heeft duidelijk een aantal betreurenswaardige zaken aan het licht gebracht. U kent de kwestie, iedereen zegt een groene toegankelijke parkachtige voorziening in het gebied Kwakelwei te willen. Laten we dat even een stadspark noemen. Op 7 maart hebben een aantal bewonersgroepen voor dit park en voor andere…
Lees meer

Commotie over het Rijnpark

Nu er een stukje in het Leidsch Dagblad heeft gestaan over de controverse die binnenskamers bij andere partijen is ontstaan over een voorgenomen motie van KiesKatwijk over het Rijnpark wil ik er ook wel wat over zeggen. Ik zal de motie onderaan de tekst weergeven zodat iedereen kennis kan nemen van de inhoud.   Koos…
Lees meer

De provincie Zuid Holland moet socialer worden

In het kader van de verkiezingen is deze ruimte een maand verhuurd aan 50PLUS. Zoals misschien bekend ben ik verkiesbaar voor deze club in de Provinciale Staten van Zuid Holland. Daarmee komt ook de landelijke politiek in beeld want een stem voor de provincie is ook een stem voor de Eerste Kamer. Er staat dus…
Lees meer