Maand: mei 2019

De Kracht van Lokale politiek

Ambtsgebed

De raadsvergadering van 9 mei was pas rond 1 uur ’s nachts afgelopen vanwege eindeloos gepalaver over referendum en het ambtsgebed. Er wordt bij begin en einde van de raadsvergadering een gebed uitgesproken en velen vinden dat een beetje achterhaald. Niet iedereen wil er zwaar aan tillen dus partijen als PvdA en GB hebben zich…
Lees meer

KiesKatwijk stelt vragen over huisvesting bibliotheek en ambtenaren

Wat de toekomst brenge moge……. Aan: College van Burgemeester & wethouders der gemeente Katwijk Van: Jaap Haasnoot (namens Fractie KiesKatwijk) Betreft: vragen ex. art. 41 RvO over huisvesting bibliotheek c.a. 7 mei 2019 Geacht college, Het is nu langer dan een half jaar geleden dat het ook voor het college van B&W duidelijk werd dat…
Lees meer