Maand: juni 2020

De Kracht van Lokale politiek

Briefje aan het college van B&W te Katwijk

Voorgenomen fusie tussen muziekschool en bibliotheek het zoveelste recept voor mislukking. KiesKatwijk stelt 124 vragen. Aan: College van Burgemeester & Wethouders der gemeente Katwijk Van: Fractie KiesKatwijk Betreft: Vragen over het onderwerp “Fusie tussen Muziekschool en Bibliotheek”[1]  26 juni 2020. Geacht College, Onze fractie was verbaasd dat uw college een rapport heeft laten maken dat…
Lees meer

In Katwijk wordt de democratie terzijde geschoven

Op zaterdag 31 augustus 1974 is een groot deel van het Veronica-personeel aan boord van het zendschip Norderney om getuige te zijn van de laatste uren als zeezender. Vlak voor 18:00 uur spreekt Rob Out de legendarische zin “Bij het afscheid nemen van Veronica, sterft ook een beetje de democratie in Nederland”. Tragische ontwikkeling met…
Lees meer

Besluit fusie bibliotheek en muziekschool gebaseerd op drijfzand

In de commissievergadering van 18 juni 2020 heeft Rozemarijn Dees het standpunt van KiesKatwijk op heldere wijze voor het voetlicht gebracht. De onderbouwing van het collegevoorstel d.m.v. een rapport van het adviesbureau Berenschot is boterzacht. Het rapport staat vol met loze beweringen die geen onderbouwing hebben. Dit betekent dat het belangrijke beleidsbesluit dat er gefuseerd…
Lees meer

Bibliotheek de dupe van slecht gemeentelijk beleid

Inleiding De gemeenteraad wordt op 18 juni gevraagd zich uit te spreken over een rapport dat B&W heeft laten maken om daarmee een fusie tussen Bibliotheek, K&O en de muziekschool te laten afstempelen door de raad. Ik constateer dat na het Noordzeepassage debacle blijkbaar twee jaar tijd vermorst is waarin niet gewerkt is aan het…
Lees meer