Maand: juli 2020

De Kracht van Lokale politiek

Schooljongens zijn het, maar wel aardige schooljongens.

Betoog in eerste termijn over het DSV debacle Voorzitter, Ik heb maar 180 seconden dus ik moet afzien van nuances. In het Leidsch Dagblad lezen we dat de Katwijksche Cultuur leidde tot het DSV debacle. Ik denk dat dit grotendeels juist is, maar dat dit ook voor het gemeentebestuur geldt. De “hechte cultuur” blijkt vooral…
Lees meer

College van B&W moet de eer aan zichzelf houden

“Er is gewoon niet bestuurd en dat is onvergefelijk” Met lezing van elk volgend rapport dat over DSV is uitgebracht wordt de ernst van de situatie alarmerender volgens KiesKatwijk. Wij kunnen helaas niet aan de conclusie ontkomen dat dit college een maatje te klein is om onze gemeente te besturen. Het was al merkwaardig dat…
Lees meer

Memootje aan het college van B&W te Katwijk

Aan: College van B&W Van: Jaap Haasnoot (KiesKatwijk) Betreft: Vragen n.a.v. brief d.d. 23 juni van B&W Katwijk aan gemeenteraad Katwijk over kwestie DSV. Er was vanaf 2017 reeds ontevredenheid over het functioneren van DSV. Hoe is het verklaarbaar dat de gemeente desondanks verrast werd in mei 2019 toen het debacle aan het licht kwam…
Lees meer