25 miljoen euro over de balk

De Kracht van Lokale politiek


KiesKatwijk heeft bij de
begrotingsbehandeling een terugblik gepleegd op de afgelopen jaren en daarbij
hebben we de term het “Wienen-tijdperk” gebruikt. Die aanduiding ligt voor de
hand want de vorige burgemeester heeft het beleid behoorlijk gedomineerd.
Volgend jaar krijgen we een nieuwe burgemeester en het is verstandig om te
leren van de dingen uit het verleden die beter kunnen. We hebben vastgesteld
dat er in deze periode 25 miljoen euro verbrast is. Hierover kregen we vragen
en dus lichten we dat standpunt hier toe.

KiesKatwijk
is van de Nieuwe Soberheid, we willen dat bestuurders met het geld van de
overheid omgaan alsof het hun eigen centjes zijn. En daarbij veronderstellen
wij dat bestuurders geen mensen zijn met een gat in hun hand. Dat is ons een
beetje tegengevallen toen we wat beter keken naar het uitgavenpatroon in het
Wienen-tijdperk. En natuurlijk, elk dubbeltje dat in de gemeente wordt
uitgegeven is ooit goedgekeurd door de gemeenteraad. Dus de combinatie van bestuurders met een gat in hun hand en een gemeenteraad die bestaat uit
jaknikkers kan problemen opleveren.

In dat
verband hebben we eens gekeken naar de strategische reserves van de gemeente,
zeg maar de spaarpot. De gemeente Katwijk had vroeger aandelen in Nuon. Die
zijn verkocht aan een buitenlandse firma en dat leverde meer dan 100 miljoen
euro op. Vanaf 2010 tot 2015 is daar al meer dan 70 miljoen euro van opgemaakt.
Hieronder ziet u het officiële lijstje van zaken waaraan dat bedrag besteed is.
Tabel 1
Ongeveer de
helft van het bedrag hebben we destijds aan Holland Rijnland (Regionaal
Investeringsfonds) gegeven, een koepelorganisatie van een aantal gemeenten in
de Regio. Daarmee wordt een deel van de Rijnlandroute en van het HOV
(hoogwaardig openbaar vervoer) gefinancierd en verder nog projecten waar wij in
Katwijk niets aan hebben zoals de Duinpolderweg. Het nut en de noodzaak van die
weg wordt alom betwijfeld, gek genoeg betaalt de Katwijker hier veel meer aan
dan de mensen in de Bollenstreek waarvoor die weg bedoeld is. Katwijk betaalt in
dit fonds 33% meer per inwoner dan het gemiddelde in de regio en krijgt er
bovendien het minste voor terug. Afhankelijk van hoe je de berekening maakt
gooit Katwijk alleen op de eerste post van tabel 1 (zie boven) al een bedrag
van tussen de 15 en 22 miljoen euro over de balk. 
Voor alle duidelijkheid, ik
zeg niet dat de heer Wienen dit bedrag verkwist heeft. Hij heeft het wel
bedacht, maar de gemeenteraad heeft in meerderheid ja geknikt.
De tweede
post in de tabel is ook een hele grote. Dat bedrag is gebruikt om de verliezen
op de grondexploitaties te dekken. Door de crisis werd alle grond die de
gemeente in eigendom heeft dramatisch veel minder waard. In heel Nederland zijn
daarmee miljarden vervlogen, in Katwijk enkele tientallen miljoenen euro’s. Dat
bedrag laat ik echter buiten beschouwing t.b.v. het lijstje van verkwist
overheidsgeld. In de gemeenteraad heeft KiesKatwijk de stelling verkondigd dit
enorme bedrag onder de categorie “natuurrampen” te willen scharen. 
Ook de
miljoenen die in het Havendrama zijn verdwenen, doordat de besturing van de
organisatie niet deugt, laten we hier buiten beschouwing.
Het is
trouwens wel vreemd dat de oppositie voor dat laatste bedrijfsongeval een motie
van wantrouwen uit de kast trok terwijl het merendeel van de gemeenteraad, waaronder leden van diezelfde oppositie,
verantwoordelijk is voor een slechte besteding van een veel groter bedrag. 
Naast het RIF zien we in tabel 1 ook nog dat er voor de aankoop van Hotel Riche
3 miljoen uit de spaarpot getrokken is en daarnaast nog 5,7 miljoen voor een
zwembad dat overigens in totaal tussen de 16 en 17 miljoen euro gaat kosten. De
uitgaven voor Holland Rijnland en voor hotel Riche stammen uit de vorige
collegeperiode. Het zwembad komt ook uit die periode maar het uiteindelijke besluit
is recent genomen. KiesKatwijk heeft nog gepleit voor een “doos in de wei”, een
veel goedkoper zwembad in b.v. de Mient Kooltuin of op de plek van Waterbos in
Valkenburg. Het proces was echter te ver gevorderd en niemand wilde nog terug.
Daarna heeft KiesKatwijk het verzet gestaakt.
Als we de
miljoenen die teveel zijn uitgegeven op het investeringsfonds van Holland
Rijnland, hotel Riche en het zwembad optellen dan is 25 miljoen euro nog
voorzichtig geschat. Hieronder ziet u hoe het toekomstig verloop van de
gemeentelijke spaarpot gedacht is. Aan het einde resulteert er nog maar 6,3
miljoen van de 108 miljoen die er oorspronkelijk in de Nuon-pot zat.
Tabel 2
KiesKatwijk
voorziet dat we tekort gaan komen als er in de toekomst bijbetaald moet worden
aan een ondertunneling van de provinciale N206. Daarom hebben we gepleit om die
6,3 miljoen aan het tunnelbudget toe te voegen. Geen enkele fractie in de
gemeenteraad steunde ons. Het college van B&W voorziet ook financiële problemen
want zonder dat men de gemeenteraad daarover geraadpleegd heeft is het
gemeenschapshuis in de Hoornes (674.000 euro) maar alvast geschrapt.
We zien in
tabel 2 ook de 10,9 miljoen euro die gereserveerd was voor een Cultuurhuis.
Zoals bekend gebruiken we die titel niet meer. Het project heet nu een “bibliotheek
met een zaaltje”, maar het bedrag is niet gewijzigd. KiesKatwijk heeft gezegd
dat we het om allerlei redenen verstandig vinden om een forse investering te
plegen voor zo’n centrale bibliotheek binnen een multifunctioneel concept. 
Dat
wil niet zeggen dat we voorstander zijn van het gebruikelijke Olie B. Bommel
beleid (“geld speelt geen rol”), waarvan we hierboven een paar voorbeelden
hebben laten zien. Dus die 11 miljoen euro hoeft voor ons niet op.

De pogingen
die we gezien hebben om al vooraf dit bedrag op te hogen, b.v. met de verkoop van
het gebouw van de muziekschool hebben ons een beetje kopschuw gemaakt. Daar
kwam nog bij dat er van de gemeenteraad een groen licht werd gevraagd terwijl
de kosten en allerlei consequenties en risico’s nog volkomen onduidelijk zijn. We
herkenden hierin het overbekende patroon van een portefeuillehouder met een gat
in zijn hand en een gemeenteraad die meestal bij voorbaat in de ja-knik-stand
staat. Gelukkig zijn er een paar voorwaarden gesteld aan de uitgave van dit
miljoenenbedrag maar het gevaar is nog niet geweken.
Noordzeepassage (foto: ChristenUnie Katwijk)
Een
combinatie van een weinig kritische houding van de gemeenteraad met allerlei
vormen van emotiepolitiek is een gevaarlijke cocktail. De belangstelling van
een aantal fracties voor zaken als hondenbelasting en hondenpoep zou je ook wensen
voor kwesties waarbij vele miljoenen aan belastinggeld betrokken zijn. Het was
zeer teleurstellend dat KiesKatwijk de enige fractie was die aandacht besteedde
aan het veel te hoge aankoopbedrag van de Noordzeepassage. Er waren wel een
paar tegenstanders van de aankoop maar alleen KiesKatwijk zette vraagtekens bij
het exorbitant veel te hoge bedrag van 7 miljoen euro. 
Nu we de bodem van de
schatkist in zicht hebben komen daar problemen van. We hebben het
gemeenschapshuis in de Hoornes hierdoor al moeten inleveren. En daar zal het
niet bij blijven als we de tering niet naar de nering zetten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com