5000 woningen op Valkenburg: Top of Flop ?

De Kracht van Lokale politiek

Foto: ANP

“De markt kent geen genade”

Eerst
zien, dan geloven
Vandaag, 18 februari 2020, hoorden
we dat er een akkoord is tussen de Minister en het College van B&W van
Katwijk over woningbouw op Valkenburg. Details ontbreken nog. Ik zou dus even
wachten op wat het oordeel van de gemeenteraad wordt op het moment dat al die
details bij hen wel op tafel liggen. Tenslotte is de gemeenteraad het bevoegde
gezag. Ik ben bij voorbaat niet optimistisch gezien de eerdere dictaten en dwangbuizen die door het Rijk met chantagemiddelen werden begeleid. De casus betreffende de
geplande woningbouw op het voormalig Vliegkamp Valkenburg is illustratief voor
het beleid c.q. voor het bestuurlijk gedrag dat nu al gedurende pakweg een
decennium ons land enorme schade toebrengt. Ik ga dat uitleggen, maar eerst een
korte recapitulatie.
Lockheed P3-Orion van de MLD; foto: Jaap Dubbeldam
Men
stapelt domheid op domheid
In het kader
van de afbouw, of zeg maar afbraak van Defensie, kreeg de Koninklijke Marine
meer dan 10 jaar geleden de keuze om de onderzeeboten of haar vliegbedrijf met
de Orion lange afstand patrouillevliegtuigen op te doeken. Een belangrijke taak
van de Orion was onderzeebootbestrijding, maar de inzet ging veel verder. De Orions
hebben ook boven Afghanistan gehangen. Informatie verzamelen is een van de
belangrijkste taken in de moderne oorlogvoering. Vanuit het oogpunt van
Defensie bekeken was het opdoeken van de Marine Luchtvaardienst (MLD) een enorm
domme vergissing. Een paar onderzeeboten kunnen in een half uurtje tijd de
gehele planeet vernietigen. Maar daar gaat deze blog niet over.
Onvoorstelbare
kapitaalvernietiging
Het nog maar
relatief kort voor de sluiting in 2006 geheel gemoderniseerde Vliegkamp
Valkenburg kon dus na het opheffen van de MLD gesloopt worden. Een onvoorstelbare
kapitaalvernietiging. Het materieel ging voor een fooi naar de Duitsers en is
daar nog steeds in gebruik. Het terrein kwam in handen van het
Rijksvastgoedbedrijf en het idee was om er woningbouw te plegen. In feite is
het bouwen op een “uitleggebied” conform de ladder voor duurzame verstedelijking
een No Go. Maar beleid maak je om er uitzonderingen op te kunnen maken.
Bereikbaarheid
en leefbaarheid
Het gebied
ligt verder behoorlijk onder N.A.P. en kent nog allerlei andere handicaps die
ongebreidelde bouw lastig maken. De regio is behoorlijk verstedelijkt en vormt
in feite de derde stad van Zuid Holland. Bereikbaarheid en leefbaarheid zijn
hier serieuze issues. Er zijn erg veel ruimteclaims voor functies als wonen,
werken, recreëren en natuur. En dan hebben we het nog niet over stikstof of
archeologie gehad. De Rijnlandroute levert in zijn huidige vorm geen bijdrage
aan de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek. Die weg loopt dood op
verkeerslichten midden in de bebouwde kom van Katwijk. Er zou eigenlijk
lightrail moeten liggen maar dat is ooit afgeblazen.
5000
woningen is het maximum
Kort en goed,
het is allemaal prima uitgezocht en het plafond voor het aantal woningen dat je
daar kwijt kunt is daarom echt 5000 stuks. Dat is allemaal mooi opgeschreven en
uitgetekend in de Integrale Ruimtelijke Visie (IRV) die een nadere uitwerking en
actualisering vormt van een lang geleden gemaakt Masterplan. Naast de woningen
is er ruimte voor Unmanned Valley Valkenburg en een broodnodige groene zone op
het grondgebied van de gemeente Wassenaar. In de directe omgeving zal de
gemeente Katwijk enorm veel moeten investeren om de duinen (Natura2000) te
beschermen met een buffergebied met allerlei functies. Daarnaast moet ook het
gebied rond het Valkenburgse Meer worden ingericht als recreatiezone. Laten we
hopen dat de mega windturbines die er vanuit de provincie Zuid Holland gepland
zijn ergens anders geplaatst kunnen worden. Hoezo integrale visie ? Het is dus
kort samengevat een enorme puzzel om die 5000 huizen daar te kunnen bouwen,
zonder dat het een weerzinwekkende Vinexwijk wordt, en zonder dat de hele
omgeving vastloopt en de natuur nog verder achteruit gaat.
Intimidatie
+ chantage = Maffiapraktijken
In de vorige
aflevering heb ik geschreven over de intimidatie die de Rijksoverheid toepast
om de gemeente Katwijk onder de voet te lopen. Ik hoorde in de wandelgangen een
externe adviseur in dat verband de term “maffiapraktijken” gebruiken. Als je
iets meer over de gang van zaken weet dan ben je waarschijnlijk geneigd om dat niet
als een emotionele oprisping te zien, maar als een adequate beschrijving van de
situatie. Ik dicht de gemeente Katwijk dan ook grote kansen toe bij de rechter
als die ooit een oordeel zou moeten uitspreken over de gang van zaken. Het is
toch een beetje merkwaardig als je een contract onder de neus geduwd wordt met
allerlei “hang-yourself-clausules”. Een commerciële projectontwikkelaar zou niet
eens op de ideeën komen die uit de koker van het Rijksvastgoedbedrijf te voorschijn
kwamen. De brutaliteit en de arrogantie zijn echt stuitend, zeker in combinatie
met een technische briefing waarin de Tweede Kamer gewoon fakenews werd
voorgeschoteld. Als de Tweede Kamer dit laat lopen zijn ze geen knip voor de
neus waard.
Men
rotzooit maar  wat aan
De gemeente
Katwijk (Marine Luchtvaartdienst) en de gemeente Vlissingen (Korps Mariniers) zijn
dus blijkbaar beide lotgenoten en slachtoffer van een rijksoverheid die zich
gedraagt conform de lijfspreuk van de schilder Karel Appel “Ik rotzooi maar wat
aan”. Misschien moet Defensie het Marinevliegkamp Vlissingen gaan aanleggen als
compensatie voor Zeeland. Dan bouwen we op Valkenburg een marinierskazerne.
Kliek of Clique
De
achterliggende oorzaak van alle problemen is dat een Kliek rond het Ministerie
van Financiën de macht in handen heeft in Nederland. Dat blijkt bijvoorbeeld
ook uit het pensioendossier. Irrationeel gedrag dat de samenleving schade
berokkent en dat je beter ziet als je in staat bent om de zaak vanuit enige
afstand c.q. vanuit een vogelperspectief te beschouwen. Dan kun je meer variabelen
in het plaatje betrekken en zie je meer dan wanneer je uitsluitend met de neus
op de spreadsheets zit.
Homo
Economicus
Dat
spreadsheet-denken in combinatie met de verheerlijking van de markt is de kern
van de problemen. De machthebbers willen een kleinere overheid en het
denksjabloon en de mensvisie zijn nogal eenvoudig. De “Homo Economicus” staat
centraal en deze laat zich gemakkelijk sturen door financiële prikkels. Dat de
overheid een schild voor de zwakken zou moeten zijn wordt als ouderwets gezien.
Een zwakke medelander moet gewoon wat harder werken. Als je problemen
ondervindt dan heb je dat aan jezelf te danken. Dus je redt jezelf maar. Onze
Commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft daar in zijn nieuwjaarsspeech een paar behartigenswaardige woorden aan gewijd onder het motto “de markt kent geen genade”.
Puinhopen
en populisme
Die filosofie
heeft er voor gezorgd dat de samenleving op alle fronten (door alle ministeries)
enorm verwaarloosd is. Want we (lees Shell) willen immers niet teveel belasting
betalen, dus moet de overheid afbouwen. Het volgende kabinet staat voor een
enorme inhaalslag om het achterstallig onderhoud dat daardoor is ontstaan weg
te werken. Woningbouw (ik durf de term volkshuisvesting niet meer te
gebruiken), zorg, onderwijs, noem mij eens een sector waar het geen puinhoop is
geworden onder verantwoordelijkheid van de grote politieke partijen. Zij zijn
dus ook zelf verantwoordelijk voor het populisme dat als reactie de kop opsteekt.
Ministers
hebben geen handelingsvrijheid
Terug naar de
kwestie Valkenburg. In het verlengde van de geschetste bestuursfilosofie hebben
de ministers van Wonen of Binnenlandse Zaken geen enkele vrijheid van handelen.
Ze hebben instructies van Financiën en als ze daar van afwijken zullen ze de
rekening zelf moeten betalen. En dat kan dus niet. De ministers Knops en van
Nieuwenhoven zijn dus eigenlijk deerniswekkende figuren die net als de Marine
destijds kunnen kiezen of ze hun arm of hun been afgehakt krijgen.
Wurgcontract
Dat is dus de
reden dat ik op voorhand weinig optimistisch ben over de deal (lees het dictaat)
dat B&W van Katwijk blijkbaar hebben aanvaard. Ik hoop dat ik het mis heb. Gelukkig
heeft de gemeenteraad het laatste woord en die zal naar ik hoop een onevenwichtig
wurgcontract niet accepteren. Het geld klotst bij de Rijksoverheid tegen de
plinten, op allerlei manieren worden kosten afgewenteld op gemeenten en burgers.
Genoeg is genoeg. Betalen vrienden ! Wij willen ons belastinggeld terug.
Jaap
Haasnoot
fractie KiesKatwijk

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com