Aantal huurwoningen op Vliegkamp Valkenburg dient verdubbeld te worden

De Kracht van Lokale politiek

Feitelijke
constateringen over het dossier Gebiedsontwikkeling Valkenburg:

Het
woningbouwprogramma in de wijk Vliegkamp, of Valkenhorst zoals sommigen zeggen,
is het tegendeel van bouwen voor de vraag:

 • Slechts 20%
  van de 5600 woningen zit in de categorie Sociale Huur;

 • Dat is niet
  conform de Regionale Woonvisie en dus onwettig;
 • 16% zit in de
  categorie betaalbaar, ook dat voldoet niet aan de in deze regio afgesproken
  norm van 20%;
 • En die 16%
  halen we alleen omdat de gemeente 600 huizen extra laat bouwen die in deze
  categorie vallen. En die extra huizen zijn trouwens ook niet conform de oorspronkelijke
  afspraken en gaan in feite de draagkracht van dit gebied, pal naast een
  Natura2000 locatie, te boven. En dan heb ik het over de extra druk op de regio
  qua klimaat, milieu, bereikbaarheid, recreatie, drinkwater en zo voorts, om het
  over de geplande windturbines maar niet te hebben;
 • 64% van de
  5600 woningen zijn niet bereikbaar voor gewone mensen in onze regio. De
  formulering is hier “zo duur mogelijk
  als de markt maar kan accepteren”. We bouwen dus op Valkenburg een slaapwijk voor
  expats die in de grote steden werkzaam zijn.

 

 • Dit is een
  ongemakkelijke waarheid, die keer op keer in de gemeenteraad wordt
  weggewuifd omdat raadsleden er niet goed mee kunnen leven. Het is niet te verdedigen,
  en dus komen er allerlei drogredeneringen en sprookjes uit het smoezenboek op
  tafel.
 • Dat asociale
  bouwprogramma is alleen maar tot stand gekomen omdat het de Rijksoverheid niet gaat
  om de woningnood op te lossen, maar om zoveel mogelijk geld uit de
  grondopbrengsten te incasseren.
 • Alle goede
  voornemens en fraaie kwaliteitsplannen van deze gemeente zijn voor 100% door het college van B&W ingeleverd in de onderhandelingen. We zijn gezwicht voor het geweld
  van de grote jongens uit Den Haag. De onderhandelaars hebben zich als kleine
  jongens naar huis laten sturen en hebben de papiertjes bij het kruisje
  ondertekend.

 • Dat ging niet
  alleen over het woningbouwprogramma overigens. Over de hele inrichting en
  vormgeving van de wijk is alles tot het kleinste schroefje door het Rijk
  geregeld. Dat is niet conform de rol die het Rijk hier heeft, en die is slechts
  die van grondeigenaar. De gemeente zou het primaat op de Ruimtelijke Ordening
  moeten hebben.
 • Maar de gemeente
  heeft de opdracht van het RVB om het bestemmingsplan op hun specificaties te
  schrijven. Het concept bestemmingsplan moet eerst goedgekeurd worden door het
  Rijksvastgoedbedrijf (RVB) alvorens de gemeenteraad het te zien krijgt en er een stempel op mag zetten.
 • Die hele gang
  van zaken is vastgelegd in de publiekrechtelijke contracten die het college van
  B&W buiten de gemeenteraad om heeft getekend, en die we pas later
  hebben mogen inzien. Die verhalen zijn tot op heden voor derden nog geheim en dus kan ik er verder ook niet uit citeren.
 • Wat ik wel
  kan zeggen is dat er dermate hoge boeteclausules in die contracten zijn
  opgenomen dat dit het in de praktijk onmogelijk maakt voor de gemeenteraad om
  wijzigingen op de plannen aan te brengen. We kunnen dat niet betalen. De
  privaatrechtelijke contracten tussen B&W en het Rijk zijn door de gemeenteraad
  dus niet eenzijdig aan te passen of op te zeggen. Het enige dat we kunnen doen
  is het college naar huis sturen, maar ook dat verandert niets aan de
  contractuele situatie.

 • Het is ook zo dat onze gemeente enorm grote investeringen moet doen, in en rond deze woonlocatie, waarvan de kosten niet of slechts gedeeltelijk te verhalen zijn bij het Rijk. Ik heb eerder voorspeld dat we hierop als gemeente failliet zullen gaan. U weet nu dus ook waarom de gemeentelijke belastingen jaar op jaar extra omhoog gaan.
 • In feite zijn
  we belazerd door het college die ons had toegezegd dat we als gemeenteraad “het
  laatste woord
  ” zouden hebben. In formele zin is dat juist, maar feitelijk
  en praktisch is het ons onmogelijk gemaakt om dat recht ook te kunnen toepassen.
 • Voorzitter, dit
  zijn Chinese toestanden. De democratie is hier terzijde gesteld heb ik eerder
  opgemerkt en daar is niets aan gelogen. Het is het bevoegd gezag, de
  gemeenteraad, de facto onmogelijk gemaakt zijn rol te vervullen. We staan erbij
  en kijken er naar.
 • Voorzitter
  omdat ik hierdoor ben “kaltgestellt” en ik mijn rol als bestuurder en volksvertegenwoordiger
  op dit grootste dossier (van in ieder geval na de oorlog) niet kan uitoefenen overweeg
  ik naar de rechter te stappen
  omdat het mij als gemeenteraadslid onmogelijk
  is gemaakt om invloed uit te oefenen op deze kwestie.
 • Zo is onze
  democratie in Nederland niet bedoeld.
 • Het is niet te
  verwachten dat straks de nieuwe volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer na
  de verkiezingen akkoord zullen kunnen gaan met deze hele gang van zaken, of met het
  asociale bouwprogramma dat daaruit is geresulteerd. In de voorgaande periode
  zijn de oude Kamerleden denk ik misleid en onjuist geïnformeerd door het
  kabinet.
 • Mocht ik volgende
  week onverhoopt voor 50PLUS gekozen worden als Tweede Kamerlid dan zal ik me tot het
  uiterste inspannen om deze kwestie daar opnieuw aan de orde te stellen ten
  einde deze faux pas te herstellen.


Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com