Ambtsgebed

De Kracht van Lokale politiek

De raadsvergadering van 9 mei was pas
rond 1 uur ’s nachts afgelopen vanwege eindeloos gepalaver over referendum en
het ambtsgebed. Er wordt bij begin en einde van de raadsvergadering een gebed
uitgesproken en velen vinden dat een beetje achterhaald. Niet iedereen wil er
zwaar aan tillen dus partijen als PvdA en GB hebben zich tegen het initiatief
voorstel van Hart voor Katwijk uitgesproken om het ambtsgebed af te schaffen.
Domme aanpak van “Hart voor Katwijk”
Ik kan niet
anders zeggen dan dat zowel HvK als de VVD het uitermate dom hebben aangepakt.
Ze zaten maar te emmeren over het verplichtende karakter. Dat is er formeel
niet, dus dat argument kon makkelijk weersproken worden. HvK liet zich
afbluffen en trok het voorstel toen in. Dom. Ze hebben dus blijkbaar zelf niet gesnapt
wat het hoofdargument is. Dat is simpel duidelijk te maken.
Man in jurk
Stel je nu
eens voor dat er voor elke vergadering een man in een jurk komt die de
raadsleden met een wijwaterkwast besprenkelt en daarbij onverstaanbare teksten
murmelt. Ik denk dat iedereen dan wel aanvoelt dat dit een religieus gebruik is,
dat zijn nut zou kunnen hebben, maar dat niet in de raadszaal thuishoort. De SGP zou vooraan staan om het af te schaffen.
Neutrale overheid
Het argument
om dat soort rituelen niet te doen is dat de overheid zich absoluut neutraal
moet opstellen. De overheid is er voor iedereen en er moet niet een beeld
ontstaan dat bepaalde religies of religieuze gebruiken, of een bepaald gedachtegoed,
voor de overheid een hogere waarde vertegenwoordigt dan andere stromingen. Zo willen
we in de rechtszaal ook geen mensen die door middel van kleding of
uiterlijkheden een bepaald gedachtegoed uitstralen. En Albert Heijn wil niet
dat overdadig getatoeëerde mensen achter de kassa zitten. Ik geef toe, de grens
wat niet kan en wat wel zou moeten kunnen is lastig te trekken. Albert Heijn wil graag neutraal zijn, in dit geval om commerciële redenen.
Neutraal, ook qua presentatie
KiesKatwijk zou
alles overwegende het initiatiefvoorstel van HvK wel hebben willen steunen.
Maar zoals gezegd, dat hoefde dus aan het einde van de vermoeiende sessie niet
meer. Wij zijn van mening dat onze overheid qua inhoud, maar ook qua vormentaal en presentatie, een
onafhankelijke en neutrale positie
moet innemen en dus ook uitstralen. Dat men het ambtsgebed als een inbreuk op die
gewenste neutraliteit van de overheid ziet kan ik goed begrijpen. Dat heeft
niets te maken met een gebrek aan respect voor welk religieus gedachtegoed dan
ook.
Leeg ritueel
Wij kunnen
ons overigens voorstellen dat men vanuit de religieuze hoek er bezwaren tegen
zou kunnen hebben dat het gebed, dat thuishoort in de sfeer van het individu en
van de religieuze gemeenschap, min of meer wordt misbruikt als een leeg ritueel
in een vergadercircuit rond profane zaken. Doet dit niet een beetje denken aan
de spreekwoordelijke Farizeeër? Maar onze fractie wil liever niet alhier een
dergelijke theologische discussie aangaan omdat wij dat niet passend vinden in
de context van het gemeenteraadswerk en ook omdat we daar niet voor
hebben doorgeleerd.
Als we de
zaak principieel benaderen, en KiesKatwijk probeert dat in alle gevallen te
doen, dan zouden we dit initiatiefvoorstel dus moeten steunen. Een neutrale
overheid verdraagt zich niet met het overnemen van een ritueel dat binnen een
religie thuishoort, een gebruik waarvan men bovendien blijkbaar niet in staat
is om aan te geven welke functie het binnen het vergadercircuit vervult.
Prioriteit bij inhoudelijke politiek
Tot op heden heeft
KiesKatwijk zich niet druk gemaakt over deze kwestie. Wij vinden het prima om
over vergaderrituelen te praten maar onze eerste prioriteit ligt toch bij de
politieke inhoud. Waarom horen we niets meer over de huisvesting van de
bibliotheek, waarom weigeren we naar alternatieven voor de peperdure en
risicovolle verbouwing van het gemeentehuis te kijken, waarom hebben we bij
voorbaat de belastingen verhoogd en de personeelsformatie in één klap met
tientallen Fte’s verhoogd ? Dat zijn voorbeelden van onderwerpen waar we het
liever over willen hebben want daarvoor heeft de kiezer ons aangesteld. De
vergaderrituelen hadden voor ons om die reden altijd een wat lagere prioriteit.
Daar isie weer: de Gunfactor
Bovendien
kijken we naar dit soort onderwerpen aanvullend ook altijd nog met een andere bril,
namelijk die van de  Gunfactor”. Onze lol in de politiek en
ons vertrouwen in de kwaliteit van het lokale politieke systeem is helaas inmiddels
danig afgenomen doordat dit fenomeen bij veel politiek gedrag een hoofdrol
blijkt te spelen. De sleutelwoorden “samen” en “verbindend” worden in deze raad
te pas en vooral te onpas gebruikt. We zijn goed in fraaie politiek-correcte woorden
maar de praktijk is een ander verhaal. KiesKatwijk gaat er van uit dat het hier
besproken onderwerp van het ambtsgebed gevoelig ligt bij sommige partijen.
Waarom zouden we anderen op hun ziel trappen als we zelf niet zo heel veel last
ondervinden van dat ambtsgebed?
Het is natuurlijk
verleidelijk om de partijen met een C  in
de naam een keertje terug te betalen voor al die gevallen waarin ze de
gunfactor in onze richting over het hoofd hebben gezien en zich vooral hebben
laten leiden door machtspolitieke en andere sentimenten. Maar dat is voor
KiesKatwijk geen optie want we willen ons absoluut niet bezig houden met
emotiepolitiek.
Finale afweging
De spagaat
voor KiesKatwijk bestaat dus uit de keuze tussen het principe, de belangrijke
waarde van een neutrale overheid, en anderzijds de tot nog toe gehanteerde lijn
om sommige andere partijen ook wat te gunnen. We vonden deze zaak tot nog toe
niet belangrijk genoeg om zelf aan te kaarten. Echter nu we door het initiatiefvoorstel voor de keuze
werden gesteld moesten we
vanzelfsprekend voor de principiële benadering kiezen. We steunden dus het
initiatiefvoorstel dat om de verkeerde reden werd ingetrokken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com