Asielzoekerscentrum wordt landelijk gebied Mient Kooltuin in gesjoemeld

De Kracht van Lokale politiek

Regels zijn regels

Onlangs kwam ik ergens een stukje tegen van een plaatsgenoot
die in de bouwwereld zit. Hij schreef over alle belemmeringen die je
tegenkomt als je iets wil bouwen. Dat is natuurlijk ook hemeltergend.

Ik weet dat de initiatiefnemers voor een Knarrenhof al jaren
in Katwijk bezig zijn om de voormalige Julianaschool in Rijnsburg omgebouwd te
krijgen voor woondoeleinden. Waarom lukt zoiets nou niet vraag je je af. Ik was
zelf ook even betrokken bij het complex van de Kruithuisjes te Rijnsburg. Hier
was er een initiatief om ze om te bouwen ten behoeve van seniorenhuisvesting. Het
ging niet door want het bestemmingsplan laat het niet toe. Ook een leuk woonprojectje
voor gehandicapten ging in de kern van Katwijk niet door omdat er niet aan de
eisen van het bestemmingsplan kon worden voldaan.

Bouw je voor ouderen, dan bouw je voor iedereen

Iedereen weet dat als je er in slaagt om een aantrekkelijk
en betaalbaar alternatief voor ouderen neer te zetten er in de slipstream van
die verhuizing een heel aantal andere verhuizingen op gang komen. Daardoor
wordt de woningvoorraad beter benut. Want we hebben niet alleen een tekort aan
woningen. Er is ook een aanzienlijke mismatch tussen wat er nodig is qua
betaalbaarheid en qua type woningen, en anderzijds datgene dat er in de
aanbieding is. Daardoor stokt de doorstroming.

 

Belemmeringen tussen droom en daad

Waarom zou je als oudere voor meer geld, in een kleinere
woning, en misschien in een minder aantrekkelijke woonomgeving gaan wonen ? De
sleutel is dus om een aantrekkelijk woonaanbod te creëren voor ouderen in een passende
woonomgeving. En dat betekent niet ergens ver weg in een slaapwijk op een
voormalig vliegveld voor veel te veel geld. Dat lukt veel beter in de eigen
omgeving waar de bushalte voor de deur is en je te voet naar de winkel kunt.
Het is allemaal niet zo ingewikkeld om te bedenken. Maar uit het stukje van de
heer Onderwater blijkt wel dat de moeilijkheid zit in de stap van de droom naar
de daadwerkelijke realisatie.

Regels hebben een nut en noodzaak

De oplossing is niet om alle regels rigoureus over boord te
gooien. Dat gaat trouwens ook niet lukken. Auto’s nemen nu eenmaal (openbare) ruimte
in beslag, en dus is er een parkeernorm. De voormalige disco Casa Cara is
omgebouwd tot appartementen en meteen liep het wijkje daarachter vol met auto’s
waardoor de bewoners er een probleem bij kregen. Daarvoor is men zelfs naar de
rechter gegaan. Regels zijn er dus omdat er een nut en noodzaak voor is.
Niemand wil op Pfas grond wonen en kanker oplopen. En lokaal kunnen we geen
regels omzeilen waar we landelijk en Europees aan gehouden worden.

Katwijkers mogen de problemen van het Rijk oplossen

Nou dat laatste is toch niet helemaal waar. Gemeentelijk
sjoemelen met een bestemmingsplan kan namelijk wel, en dat zien we ook daadwerkelijk
in Katwijk gebeuren. Ik meldde hiervoor al dat er niet gewoond kon worden in de
Kruithuisjes. Het bestemmingsplan geeft namelijk landelijk gebied aan. Zo’n
landelijk gebied gaan we nu ook in het gebied de Mient Kooltuin realiseren.
Recreatie en natuur is in dat gebied keihard nodig omdat die functies vanwege
financiële redenen in de gebiedsontwikkeling met 5600 woningen die ernaast ligt
niet door het Rijksvastgoedbedrijf worden gerealiseerd. Aan woningbouwgrond kun
je vet verdienen, natuur en recreatie zijn alleen maar kostenposten, en die kosten
laat men graag voor de inwoners van de gemeente Katwijk.

Sjoemelen met regels kan in Katwijk

In de gebiedsvisie die vooraf gaat aan het bestemmingsplan
voor de Mient Kooltuin is nu expliciet opgenomen dat in dat landelijke groene gebied,
waar stenen in principe verboden zijn, wel een uitzondering wordt gemaakt voor
een nieuwe vestiging van het Asielzoekerscentrum dat nu op het voormalige
vliegveld is gesitueerd. Dus wat voor gehandicapten verboden is in de kern van
Katwijk, en wat voor ouderen verboden is in de Kruithuisjes te Rijnsburg, wordt
wel toegestaan in de Mient Kooltuin voor asielzoekers. Om principiële redenen
zakt mijn broek hier vanaf. En dit terwijl het Rijk, wiens probleem dit in
feite is, vlak naast dit toekomstige landelijke gebied een enorm voormalig
vliegveld heeft liggen dat een woonbestemming krijgt ! Dit is toch niet uit te
leggen ?

Gemeenteraad van Katwijk is kampioen wegkijken

Nou de gemeenteraad van Katwijk gaat dit gewoon goed vinden
de komende raadsvergadering van 11 maart. Ik adviseer u om de partij waarop u
gestemd heeft om opheldering te vragen. KiesKatwijk gaat onderstaande motie
indienen om dit niet te doen. Het is nu al duidelijk dat er nauwelijks steun
voor komt. Zoals gezegd, hier zakt mijn broek keihard van af !

Het zou niet zo gek zijn als de heer Onderwater, of anderen
die zich nu ongelijk behandeld voelen, een officieel bezwaar gaan indienen
tegen de gebiedsvisie en uiteindelijk naar de rechter gaan. Als asielzoekers
daar mogen wonen dan moet iedereen daar kunnen wonen en moeten daar ook een
paar Knarrenhofjes mogelijk zijn. Gelijke behandeling is de basis van alle overheidshandelen.
Dus geen uitzonderingen maken voor een specifieke doelgroep zou ik zeggen, want
dat heet discriminatie. De gebiedsvisie Mient Kooltuin zegt groen, natuur en recreatie. Wonen is iets heel anders en dat moet je dus in de gebiedsontwikkeling van het Rijk naast dit groene gebied doen. Het Rijk is heel goed in staat om hier het eigen probleem rond de huisvesting van asielzoekers op te lossen maar weigert dit en dropt het probleem bij de gemeente Katwijk. Daar moeten wij niet intrappen.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Deze motie komt op 11 maart 2021 in stemming in de gemeenteraad

 
 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com