Auteur: Jaap Haasnoot

De Kracht van Lokale politiek

Het uur van de waarheid. Klein besluit, grote gevolgen

KiesKatwijk stelt voor om voorkeursrecht toe te passen bij gebieden Valkenburgse Meer, Tjalmastrook, De Woerd en Zijlhoek. De gemeente Katwijk moet snel noodgedwongen grote plannen ontwikkelen voor alle omliggende gebieden rond de voorgenomen gebiedsontwikkeling Valkenhorst. Dat wordt veroorzaakt doordat aldaar bijna uitsluitend woningen zullen worden gebouwd. Dat is namelijk financieel het meest aantrekkelijk voor de…
Lees meer

Gaat de gemeente of gaan de inwoners failliet?

Gemeenteraad staat voor een moeilijke keuze Meedrijven in de verkeerde richting De gemeenteraad van Katwijk is in bange afwachting van de begroting. Er liggen enorme problemen en ik denk dat de mensen die het voor het zeggen hebben op het gemeentehuis die problemen gaan oplossen door o.a. de belastingen enorm te verhogen. Tegelijkertijd zal men…
Lees meer

Besloten vergaderen, het nieuwe normaal?

De bijeenkomsten van de gemeenteraad en de informatie waar over gesproken wordt moeten voor iedereen in deze gemeente openbaar zijn. In de wet is nauw omschreven wanneer het bij uitzondering toegestaan is om besloten te vergaderen. Dat is kort gezegd eigenlijk alleen mogelijk als er zakelijke belangen van de gemeente geschaad zouden kunnen worden. Maar…
Lees meer

Katwijk en Katwijkers worden armer

Ontkennen en wegkijken Onze gemeente wordt steeds armer en datzelfde geldt voor de inwoners van Katwijk. Althans, de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Mensen lopen er niet mee te koop als ze minder goed kunnen rondkomen. Maar de toename van klanten voor de voedselbank laat zien dat er echt iets aan de…
Lees meer

Flutrapport over Valkenhorst probeert rookgordijn op te trekken

Voorstel KiesKatwijk gesaboteerd door collega’s Op het laatste nippertje is zaterdag nog een rapport van het bureau ABC Nova toegevoegd aan de stukken voor het bestemmingsplan Valkenhorst. Onze fractie had eerder een motie ingediend om de financiële kosten die verhaald worden te kunnen vergelijken met wat we mogelijk (meer) zouden kunnen declareren bij de grondeigenaren…
Lees meer

Naast energiearmoede straks ook belastingarmoede in Katwijk

Durf, CU, SGP, Gemeentebelangen, D66 en de VVD laten inwoners in de kou staan De aap is uit de mouw gekomen Wat eigenlijk wel te verwachten was werd in een commissievergadering nu ook keihard toegegeven door een meerderheid van de politieke partijen. Alle partijen, behalve PvdA, CDA en KiesKatwijk staken de loftrompet over het bestemmingsplan…
Lees meer

Valkenhorst is voor Katwijk onbetaalbaar

Het uur van de waarheid nadert Zwak bestuur Het is nauwelijks voorstelbaar dat het woord Valkenhorst niet in het coalitieprogramma voorkomt, en toch is dat het geval. Dat was ook een van de redenen waarom dat akkoord niet serieus genomen kon worden. Valkenhorst betreft het belangrijkste issue van na de oorlog en er is van…
Lees meer

Het moet echt anders met bouwen en wonen. KiesKatwijk heeft het plan klaarliggen.

Verdichting? Katwijk gaat de problemen van de regio oplossen Recent werd er in de raad gesproken over een visiestuk om binnen de bebouwde kom van Katwijk meer huizen te bouwen door te verdichten. Deze verdichtingsvisie geeft richting aan de grote opdracht die Katwijk op zich genomen heeft: het realiseren van 8000 extra woningen. Dit geeft…
Lees meer

Formatieperikelen

Het volgende tekstfragment geeft aan hoe KiesKatwijk de verkiezingsuitslag duidt en die tekst hebben we ook aan de informateurs doen toekomen: “De sleutel voor verandering ligt op dit moment in feite in handen van Durf. Zij moeten de stap durven zetten om tot andere verhoudingen en vervolgens tot ander beleid te komen. Dat hebben ze…
Lees meer

Het uur van de waarheid

Gaat de nieuwe gemeenteraad zelf nadenken of blijft het een gezelschap passieve volgers van wat hen door B&W wordt voorgezet? Het vorige college had de bedoeling om het bestemmingsplan voor Valkenhorst nog voor de verkiezingen door de gemeenteraad te laten afstempelen. Dat goedkeuren zou zeker kritiekloos gelukt zijn door een meerderheid maar het is niet…
Lees meer

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com