B&W maakt helaas niet het verschil

De Kracht van Lokale politiek

Evaluatie van 22 maanden
Nieuwe Bestuursstijl
Enige tijd
geleden had een inwoner uit de “Noord” een conflict met de gemeente over een
geveltuintje. Helaas paste zijn geveltuintje niet in de tabellen en reglementen
die de ambtenarij hanteert. Vervolgens was het woord aan de wethouder van
groene zaken. In de afweging tussen “doe eens gek” en “volg de regeltjes” was
deze ambtsdrager van Gemeentebelangen niet dapper of inventief genoeg om buiten
de regeltjes te kleuren. Met andere woorden, hij maakte niet het verschil. Dat
is jammer voor groene kiezers op Gemeentebelangen die dachten dat deze partij
wel het verschil zou kunnen maken.
Bron: Katwijksche Post
Kwakkelbeleid
Ook bij het
Rijnpark in de Kwakelwei merkten we weinig van groen elan. De gemeente heeft
deze grond niet gekocht van Rijnland maar heeft dit gebiedje blijkbaar bewust
gegund aan een projectontwikkelaar. Een motie van KiesKatwijk om het gebied tot
groen recreatiegebied te bestempelen heeft het in de gemeenteraad niet gehaald.
Een toekomstige Beleidsnota die over groen gaat moet de heilige graal zijn die
alles in onze gemeente gaat veranderen. Tot die tijd is het denken in de
politiek stil gezet. Een kans die KiesKatwijk bood om hier het verschil te
maken is niet gegrepen. De kiezers zijn weer eens in de steek gelaten door
gebrek aan lef en visie.
Operatie Steenbreek
Achter mijn
woning met best wat groen hier en daar naast de stenen was het deze week 37,9
graden Celsius. Dat is een particulier record dat gevierd is met een bescheiden
flesje Rosé. Qua beleid is er weinig te vieren want KiesKatwijk is al sinds
2015 bezig om actie te krijgen op dit dossier. Lees hier meer: LINK

Allemaal opnieuw
hetzelfde patroon. Het college toont geen bestuurlijke doorzettingsmacht en
laat zich ringeloren. De inwoners die met tal van initiatieven komen op het
gebied van vergroening worden onkundig of aan het lijntje gehouden en soms
zelfs belazerd.
Jammer, maar helaas
Helaas is dat
gedrag dus kenmerkend voor (een deel) van het huidige college, in ieder geval
op een te groot aantal dossiers. Men volgt gewoon wat de ambtenaren bedenken en
men heeft niet de statuur of het lef om af en toe eens iemand een verdiende schop
onder het achterste te geven. Dan krijg je fantasieloos en duur beleid en
gemiste kansen. De gemeenteraad slaapt ondertussen lekker door.
Dit kost miljoenen
Het gevolg van
dit gedrag is dat de gemeente heel veel miljoenen gaat pompen in opnieuw een verbouwing
van het gemeentehuis die zeer risicovol is. Er hoort ook een andere manier van
werken bij die inmiddels achterhaald is: Het Nieuwe Werken. Dat is net zoiets
als De Nieuwe Bestuursstijl. Kort samengevat: het werkt niet en is slechts een
vorm van verbaal lucht verplaatsen.

Alternatieven
zoals bijvoorbeeld een dependance op het marktplein, in combinatie met het
verplaatsen van de weekmarkt naar de Zwaaikom weigerde men te onderzoeken. Er
is niets geleerd van eerdere rampen.
Bestuur slecht, en zie niet om
Als je als
college niet het verschil maakt krijg je vanzelf rampen als het Cultuurhuis in
de Noordzeepassage. Hiermee is de samenleving enorm veel schade berokkend en
daar is vervolgens geen politieke verantwoordelijkheid voor genomen. Ik voorspel precies hetzelfde met de
verbouwing van het gemeentehuis. En ook met het voorgenomen dwangneurotische
werkgelegenheidsproject om de Hoornes op stel en sprong aardgasvrij te maken.
Bezuinigen doe je bij de buren
Het recente
bezuinigingsplan liet wederom hetzelfde patroon zien. De ambtenaren mochten het
zeggen en dus vielen alle bezuinigingen bij organisaties buiten het kringetje
op het gemeentehuis. Weer gebrek aan lef van het politieke bestuur, want het is
niet te verwachten dat iemand vrijwillig in eigen vlees gaat snijden. En
andersom valt het goed te begrijpen dat de ambtenarij slechts een paar maanden
tevoren nog jaarlijks een miljoen euro extra vroeg voor wegenonderhoud. Dat was
net als het Hoornesproject een werkgelegenheidsplan voor ambtenaren dat braaf
werd verdedigd door het college. Wie trekt hier aan de bestuurlijke touwtjes ?
Het kan zoveel beter
De conclusie
is dat dit soort kwesties vooral wijst in de richting van zwak politiek
bestuur. Dan kan het dus gebeuren dat de opdracht van de gemeenteraad voor een
nieuwe Julianabrug met twee fiets- en voetpaden gewoon niet wordt uitgevoerd.
En dus is het een brug met één tweezijdig fietspad en slechts één voetpad
geworden. Hoezo toekomstbestendig ?
Mooi groen is niet lelijk
Rommelen in de marge
De
Julianabrug krijgt wel een excuusrandje groen. Niemand vond het een probleem
dat de opdracht van de gemeenteraad niet was uitgevoerd en dat blijkbaar nog
hogere machten de dienst uitmaken. KiesKatwijk stond alleen in onze opvatting
dat het oorspronkelijke ontwerp met twee fiets- en voetpaden moest worden
uitgevoerd. Wel inclusief de verrijking die is ingebracht door Katwijk Smart
Village en die oorspronkelijk niet bedacht was. Dat leidt dus tot een brede
brug met veel groen, een concept zoals we dat ook over de Rijnlandroute willen
realiseren. Daar was geen interesse voor en dat impliceert dat uitgangspunten
die de gemeenteraad stelt voortaan niet meer serieus genomen hoeven te worden
op het gemeentehuis.
Ook gemeenteraad maakt geen verschil
Die gang van
zaken rond de Julianabrug geeft precies aan dat ook de gemeenteraad meestal niet
echt het verschil wil maken. Men is vaak tevreden met de rol van passief
afstempelaar van de voorstellen die op het gemeentehuis worden geproduceerd. Het
is hooguit een beetje rommelen in de marge, letterlijk in dit geval met het
groene excuusrandje op de brug. De weg van de minste weerstand leidt meestal
niet via het station van zelf nadenken en zelf een visie vormen. Tekenen bij het
kruisje is een stuk gemakkelijker.
In onderstaande video die we gaan gebruiken in onze toekomstige cursus “Gemeentepolitiek voor Dummies” wordt dit geïllustreerd:
De cursisten van de nieuwe cursus krijgen o.a. de volgende vragen te beantwoorden:

  • Waarom doen vooral de oppositiepartijen pogingen om hun oppositie-collega’s af te branden ?
  • Welke motieven spelen daarbij een rol ?
  • Waarom is het voor geen enkele partij in de raad, behalve voor KiesKatwijk, een punt van bespreking dat eerdere besluiten van de raad over deze brug door het college naast zich neer zijn gelegd ?

Kortzichtigheid regeert
Het motief van de oppositie in de raad om sommige zaken niet te willen opmerken, en om vooral de collega-opposanten als een bedreiging te zien is opmerkelijk. De zogenaamde “gunfactor” heb ik eerder al eens
behandeld. Maar er is natuurlijk ook nog iets dat je gewoon kortzichtigheid
kunt noemen. 
Als je kortzichtig bent dan zie je het “grote plaatje” niet. Dat
is gevaarlijk want als je niet verder dan je voorwiel kijkt dan kun je zomaar
tegen een paaltje aan fietsen. Dat is net zoiets als in de politiek
beslissingen nemen op eenvoudige vooroordelen, zonder goed na te denken, of
zonder onderzoek te doen naar feiten of aspecten die je door kortzichtigheid of gebrek aan
kennis nog niet waren opgevallen. Denken in vaste sjablonen of op basis van dogma’s is gevaarlijk. Dat leidt net als emotiepolitiek meestal niet tot de beste oplossing, maar eerder tot een oplossing die de minste keuzestress voor de beslisser geeft.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com