B&W misleidt de gemeenteraad

De Kracht van Lokale politiek

Het
is overduidelijk dat de kosten van een Kennis- en Cultuurcentrum in de
Noordzeepassage uiteindelijk meer dan 14 miljoen euro zullen
bedragen. Dat is tegen de afspraak dat er niet meer mag worden uitgegeven dan
11 miljoen. En wat krijg je dan aan het eind van de rit ? Nou, in ieder geval
een belastingverhoging. Maar er is meer aan de hand.
Voor het opleuken van het winkelcentrum hebben we geen bibliotheek nodig

Geld
over de balk smijten
Het staat verder vast dat je met nieuwbouw op een andere
plek voor minder geld meer kwaliteit en meer functionaliteit kunt realiseren.
Een ongeschikt oud gebouw renoveren, waarin bovendien woningen zitten levert
teveel beperkingen, risico’s en problemen op. Kosten en baten zijn uit balans. Waarom
denkt u dat de eigenaar zo graag van dat gebouw af wil ? Als gemeente in een
VVE deelnemen is ook geen goed plan. Daarom is KiesKatwijk met een alternatieve locatie op het Marktplein gekomen
die veel goedkoper is, waar nieuwbouw kan worden gepleegd en die daarnaast nog
vele andere voordelen biedt.
Draaien
en keren
Om net te kunnen doen alsof de gepresenteerde oplossing de enig mogelijke is moest de SGP-wethouder zich in allerlei
bochten wringen. Hij heeft zichzelf blijkbaar toegestaan om “een verkeerde
voorstelling van zaken te geven”. Daar is ook een eenvoudiger woord voor dat
een synoniem van jokken is. Dat aspect vind ik eigenlijk het meest
verbijsterende aan deze zaak. Het is merkwaardig dat de coalitiepartijen inclusief GB en ook D66 hierin meegaan. Wat zeiden die partijen voor de verkiezingen
ook al weer ? Ik moet trouwens een uitzondering maken voor de ChristenUnie die
een poging heeft gedaan om alsnog de echte cijfers op tafel te krijgen.
De tekst in het rapport van het externe adviesbureau
Misleiding
Heel ernstig is het feit dat het college van B&W door
een “onafhankelijk” bureau een
rapport heeft laten maken waarmee de gemeenteraad bewust misleid wordt. Er
wordt in dit rapport[1]
gesteld dat het in het kader van verplichte parkeernormen vigerend beleid zou
zijn om een maximale afstand van 200 meter tot een parkeervoorziening aan te
houden. Binnen die afstand hoef je geen eigen parkeervoorziening aan te leggen,
daarbuiten wel.
Die norm van 200 meter kwam goed uit want de
Noordzeepassage ligt hemelsbreed op 180 meter van de ingang van de boulevardgarage.
De locaties op het Baljuwplein liggen enkele tientallen meters verder van die
garage. Op grond van dit kleine verschil in afstand werden op het Baljuwplein
4,6 en 5,6 miljoen euro bij de kostencalculaties opgeteld. 
Afstandsverschil tot deze garage van enkele tientallen meters doorslaggevend voor miljoeneninvestering
Bij de Noordzeepassage maakt die 20 meter dus volgens het
rapport het verschil en geeft het een alibi om niets te hoeven doen aan het
parkeren. Dat scheelt dus miljoenen en dat is ook de reden waarom de gemeenteraad de opties
op het Baljuwplein direct kan afschrijven. Daardoor is er nog maar één mogelijkheid overgebleven als je
je oogkleppen ophoudt. Overigens is het allemaal theorie en juristerij want de boulevardgarage
is meer dan 500 meter lang en het zou wel heel bijzonder zijn als je direct
achter de voordeur zou kunnen parkeren.
Fake
Er is echter één probleem. Die norm van 200 meter is
nooit door de gemeenteraad (of door B&W) in het parkeernormenbeleid[2] opgenomen. Er wordt in het beleid niets over gezegd, het is fake ! KiesKatwijk heeft zijn
huiswerk gedaan en dat beleid is er niet. Er is alleen bepaald dat de maximale
afstand van een parkeergarage tot woningen 100 meter is. Is die afstand groter
dan moet je extra parkeervoorzieningen bieden.
Een gewone inwoner zou hier spreken van leugen en bedrog,
maar dat is geloof ik geen parlementaire taal. In ieder geval is het zo dat in
de echte politiek ministers om dit soort feiten naar huis worden gestuurd.
Niemand in de gemeenteraad heeft het meer over het Baljuwplein gehad. Het werd
immers veel te duur door de verplichte parkeergarage ? 
Het onjuiste feit dat de Noordzeepassage reglementair
geen eigen parkeervoorziening nodig zou hebben is voor zoete koek geslikt. Een
parkeervoorziening achterwege laten is een (onverstandige) keuze van het college
en geen kwestie die uit wet- en regelgeving voortvloeit. Er is op dit gebied
niets geregeld. Het college behandelt de opties Baljuwplein en Noordzeepassage
verschillend om de gemeenteraad zand in de ogen te strooien. Dat geldt ook voor fietsparkeren.

Fietsparkeren is op het Baljuwplein een probleem maar in het winkelcentrum niet.

Moreel
verwerpelijk
Met deze eenvoudige maar gemene truc wil het college van
B&W de gemeenteraad dus blijkbaar om de tuin leiden. Dat lukte trouwens
best goed want Gemeentebelangen en D66 gingen op grond van deze informatie direct
om en verklaarden zich voorstander van de Noordzeepassage. KiesKatwijk vindt de
handelswijze van het college op zijn minst moreel verwerpelijk en de voorstelling
van zaken is natuurlijk feitelijk onjuist. Wij begrijpen niet goed waarom een
wethouder van de SGP met dit soort zaken zijn reputatie te grabbel gooit. Of
wordt hij voor het lapje gehouden door zijn ambtenaren ?
Uit het rapport van de onafhankelijke adviseur
Bezwaar
aangetekend
KiesKatwijk heeft als gebruiker van het in opdracht van
B&W vervaardigde rapport per brief bezwaar aangetekend bij het
adviesbureau. Men afficheert zich als onafhankelijk, maar hier kunnen
vraagtekens bij worden gezet. Als het een vergissing is dan is het buitengewoon
onprofessioneel en heeft het ambtelijk apparaat mogelijk onjuiste informatie aan
het bureau verstrekt die men zelf niet gecheckt heeft.
Verder heeft KiesKatwijk via een brief aan B&W gevraagd een weerwoord te bieden op onze
constateringen. Tot nog toe geen reactie. Het is de vraag of men gaat duiken en
niet reageert of dat men met de gebruikelijke doorzichtige smoezen komt. Op
ons initiatiefvoorstel om de locatie Marktplein te onderzoeken heeft het college een formeel antwoord gegeven.De locatie ligt buiten het zoekgebied, dus kijken we er niet naar.


Het bezwaar van de wethouder tegen ons initiatiefvoorstel
om de locatie Marktplein door te rekenen was nogal pathetisch. Hij verweet ons
het voorstel niet te hebben doorgerekend. Tsja…
Overig
gedraai
Om de zaak compleet te maken nog maar eens samenvattend
de overige meest opvallende misleidende zaken die het totale plaatje er niet
fraaier op maken:

 • De afspraak was dat er niet meer mag worden uitgegeven
  dan 11 miljoen. Een kostencalculatie
  van een externe deskundige op onze website laat zien dat we nu al op 13,9
  miljoen zitten. We weten met 99,9 % zekerheid dat er daarnaast nog aanzienlijke
  “tegenvallers” zullen komen.

 • Er wordt net gedaan alsof je bedragen die uit andere
  potjes dan de BSI-spaarpot komen niet hoeft mee te tellen in de totale uitgave.

 • Er worden naast de kosten voor parkeren van auto’s nog meer kosten
  bij de Noordzeepassage buiten beschouwing gehouden. De kosten voor fietsparkeren
  worden niet meegenomen bij de Noordzeepassage. Bij de locatie Baljuwplein
  overigens wel. KiesKatwijk heeft in 2015 laten uitrekenen wat een parkeerkelder
  onder het Andreasplein zou kosten. Die kwam destijds op 2 miljoen euro.

 • De eigen regels worden bijgebogen. De
  afschrijvingstermijn wordt bijvoorbeeld (tegen het vigerend beleid in) verlengd
  om daarmee tot lagere kosten te komen.

 • Zowel de CU als andere partijen zoals KiesKatwijk hebben
  twijfels of de financiële ramingen realistisch zijn.

Normvervaging
Ik beschouw het gedrag van het college in dit dossier als
verwerpelijk en norm vervagend. Dit is de overheid onwaardig. Wat is het toch
dat mensen beweegt tot dit soort grensoverschrijdend gedrag ?  Ik kan er niets anders van maken dan dat men
de gemeenteraad bewust van misleidende informatie voorziet. Het onfatsoen is
nogal confronterend. Als de gemeenteraad ook maar een knip voor de neus waard
is dan voorkomt deze dat we met z’n allen dit hellende vlak betreden. Zo niet,
dan is de schade enorm. Wie wind zaait, zal storm oogsten.
Jaap
Haasnoot
KiesKatwijk

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com