Bereikbaarheid en infrastructuur

De Kracht van Lokale politiek

Mobiliteit is van belang vanuit de relatie met de economie. Als de Rijnlandroute straks af is gaan we er straks enorm op vooruit. Maar helaas is de manier waarop die Rijnlandroute op ons grondgebied is aangelegd onder de maat als we de vergelijking met Leiden en Voorschoten trekken. Dat is onze lokale politiek te verwijten die dat geslikt heeft terwijl we tegelijkertijd de grootste betaler zijn aan dit megatraject.

KiesKatwijk wil dat er zo snel mogelijk gestart wordt met fase 2 van die Rijnlandroute. Dat speerpunt is elders beschreven. Het ziet er naar uit dat het Openbaar Vervoer met het R-net verbeterd wordt. Dat juichen we toe.

Binnenstedelijk moeten we vooral meer doen aan veilige fietsroutes en bijvoorbeeld het stallingsprobleem aanpakken in het centrum van het zeedorp. Meer fietstunnels zijn zowel in het belang van de doorstroming van het fiets- als het autoverkeer en maken het verkeer ook veiliger.

Wat zegt ons verkiezingsprogramma

 1. Bij de inrichting van de wegen-infrastructuur dient het scheiden van verkeersstromen centraal te staan. Met name op locaties waar confrontaties optreden zoals bij oversteekpunten en kruisingen.
 2. We zijn voorstander voor meer fietstunnels. Bijvoorbeeld onder de Zeeweg (gemeentehuis of marktplein) en de Hoorneslaan. Niet alleen om betere fietsverbindingen te krijgen maar ook om de doorstroming van het autoverkeer te bevorderen en ter vermindering van kwalijke milieueffecten.
 3. Waar scheiding van verkeerssoorten niet mogelijk is zijn fietsstraten een goede oplossing.
 4. KiesKatwijk is een fietspartij. We geven voorrang aan de fietsers, we willen meer
  (parkeer)voorzieningen voor fietsen en betere fietspaden. Wij streven naar verbreding van de provinciale fietspaden door de duinen. KiesKatwijk heeft een voorkeur voor fietspaden met eenrichtingsverkeer.
 5. De straten en wegen in alle kernen en wijken zijn veilig; voldoende verlichting, goed bestraat, toegankelijk en overzichtelijk. Er wordt actief op parkeer- en verkeersoverlast gehandhaafd.
 6. Er komen overal in de gemeente voldoende openbare laadpunten voor elektrische fietsen en auto’s.
 7. De N206 langs Katwijk aan den Rijn (Zanderij, Molentuinweg) wordt op enige termijn ondertunneld.
 8. Er komt een oplossing voor het probleem van het fiets-parkeren in het centrum van Katwijk aan Zee. Een bewaakte fietsenstalling heeft de voorkeur.
 9. Er zijn voldoende bushaltes in alle kernen. De gemeente blijft daarover actief in gesprek met de Provincie.
 10. Betaald parkeren van 09:00 – 21:00 uur blijft de hele week gehandhaafd.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com