Bestuurlijke afspraken Unmanned Valley onaanvaardbaar

De Kracht van Lokale politiek

Afspraken zijn beledigend voor de
volksvertegenwoordiging
De concept bestuurlijke
afspraken rond de verdere ontwikkeling van Unmanned Valley Valkenburg zijn enorm
teleurstellend. In feite vormt het hele verhaal bij nadere bestudering een enorme belediging voor de
volksvertegenwoordiging. Dat betreft zowel de gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar als de provinciale staten van Zuid Holland. Aan hen wordt namelijk gevraagd dit
akkoord af te zegenen terwijl de meest essentiële informatie ontbreekt c.q.
wordt achtergehouden. Men wordt geacht met een blinddoek voor vol gas een
tunnel in te rijden. Dan neem je het hoogste gezag niet serieus.
Hier wordt een testveld van 500 x 500 meter voorzien, terwijl een dubbele omvang gewenst is.
Slecht compromis is product van een
zesjescultuur
Verder vormt
datgene dat er wordt afgesproken een slecht compromis. Het is daarmee eigenlijk
precies datgene waarvoor de vorige wethouder heeft gewaarschuwd. In de afspraken
wordt in het bijzonder het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een enorme invloed gegund
op zaken waar ze in feite niet over gaan en dat is de ruimtelijke ordening. Het
RVB heeft daarnaast ook haar risico’s op alle fronten afgedicht, en dat is
blijkbaar goed gevonden door de provincie die zelf niets investeert maar wel op
detailniveau de dienst wil uitmaken. Ook deze instantie gaat verder dan haar
kerntaken reiken.
Katwijk betaalt, anderen bepalen
Net als destijds bij
de N206 Rijnlandroute mag Katwijk betalen en gaan anderen er met de voordelen vandoor. Het
voorlopige eindresultaat is vooral zo teleurstellend omdat het document dat als
startdocument heeft gediend, de Integrale Ruimtelijke Verkenning (IRV), zo’n
geweldig goed rapport was. KiesKatwijk vindt het voorliggende verhaal
onaanvaardbaar en kan zich niet voorstellen dat iemand in onze gemeenteraad
hiermee akkoord kan gaan.
Zweefvliegen wordt om zeep geholpen
Het stuk
voldoet niet aan de opdracht die bij de bespreking van de IRV is gesteld. Bij
de verdere uitwerking moest de kwaliteit voorop staan, diende de haalbaarheid
te worden aangetoond, moest er flexibel worden gewerkt met de filosofie van het
IRV als leidraad en moesten nadelige financiële effecten worden
geminimaliseerd. KiesKatwijk ziet hiervan niets terug. Kenmerkend is het
dictaat dat de RVB heeft neergelegd om de zweefvliegerij om zeep te kunnen helpen, een
eis die blijkbaar door de provincie is gehonoreerd. Dat is kenmerkend voor de gang van zaken. De gemeenteraad moet nu een leeuw zijn en niet het spreekwoordelijke lammetje dat zich naar de slachtbank laat leiden.
Dit moet anders want het huidige
verhaal is onaanvaardbaar
De aandacht
moet de komende weken gericht worden op de manier waarop we dit slechte
resultaat kunnen omvormen tot een aanvaardbaar verhaal. Dat zal moeten gebeuren
door het hoogste gezag die we in onze democratie kennen, de volksvertegenwoordiging.
Dat is onze rol ! De beide gemeenteraden en de provinciale staten moeten zich hun
verantwoordelijkheid (voor zover nodig) realiseren, deze daadwerkelijk oppakken,
solidair met elkaar zijn, hun acties coördineren en dit vervolgens vertalen
naar ferme besluiten. Het is er op of er onder. Het moment is nu. De
volksvertegenwoordiging moet zich niet in een tijdsklem laten dwingen. De politieke partijen moeten zich niet vastleggen op deelafspraken zonder het complete plaatje te kennen. Laat de
kiezer zich desnoods maar uitspreken over deze kwestie tijdens de provinciale
verkiezingen in maart. Nu besluiten op onvolledige informatie en daarmee tevens
de kiezer voor een voldongen feit plaatsen is niet verantwoord en ongewenst.
Democratisch gehalte van het komende
ontwikkelproces moet gewaarborgd zijn
Als er nu
niet flink wordt ingegrepen staat de volksvertegenwoordiging de komende jaren
volledig maar dan ook volledig buitenspel. Deze gremia zal niets meer gevraagd
worden, behalve dan een handtekening onder een bestemmingsplan waarvoor de
hoofdlijnen nu bepaald worden. Dat buitenspel zetten is net als de vorige keer blijkbaar
de opzet. De te kiezen constructie en de spelregels voor de komende periode
worden momenteel in het ongewisse gelaten. In ieder geval is er geen rol
voorzien voor de volksvertegenwoordiging. Als de partijen dit pikken zijn ze voor goed hun positie kwijt.
De volksvertegenwoordiging wordt
in feite gevraagd om alles uit handen te geven en wordt tot op heden volledig onkundig gehouden van
allerlei essentiële informatie, zoals de financiële consequenties. Dat is
onaanvaardbaar. Een volksvertegenwoordiging die er voor zou kiezen om haar
invloed uit handen te geven zonder precies te weten waar dat toe gaat leiden
pleegt verraad aan haar kiezers. Lees morgen of overmorgen op deze website wat
onze inhoudelijke bezwaren zijn en waarom we meer dan 35 vragen hebben ingediend om als
startpunt te proberen om in ieder geval op een aantal punten wat meer duidelijkheid te krijgen.
Voor alle helderheid, er is volgens mij niemand meer in de Katwijkse gemeenteraad die om
principiële redenen niet akkoord zou willen gaan met de maximaal 5000 woningen
die in de gebiedsontwikkeling een plaats moeten krijgen. Daar gaat de discussie
dus niet over. Waar het wel over gaat meld ik u over enkele dagen omdat dit
stuk anders te lang zou worden.
Jaap Haasnoot
Hier kunt u enkele officiële documenten downloaden:

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com