Bibliotheeklocatie in het centrum is helaas een brug te ver

De Kracht van Lokale politiek


In de vorige blog hebben we wat oorzaken en achtergronden tegen het licht
gehouden die er voor gezorgd hebben dat er in de gemeente Katwijk de afgelopen
jaren teveel geld over de balk gesmeten is in allerlei grote projecten. En dan
hebben we het niet alleen over de categorie domme fouten waarbij er door kwalitatief
slecht werk af te leveren enorm veel geld is verkwist. Iets waarvoor trouwens
nooit iemand de consequenties heeft hoeven te dragen. Ook erg is dat in sommige
gevallen het belastinggeld besteed is aan de verkeerde doelen. Dat is
natuurlijk een politieke mening en daar hoeft niet iedereen het mee eens te
zijn. Gelukkig worden er daarnaast ook prima prestaties door het college en
haar ambtenaren geleverd. Het valt echter op dat die zich voornamelijk
concentreren in de portefeuilles van Klaas Jan van der Bent (CU) en Gerard Mostert sr. (CU).
Verkeerde besluiten
KiesKatwijk zit
in elk geval niet te wachten op het volbouwen van het voormalig Vliegkamp
Valkenburg, of op een Rijnlandroute die alleen ter hoogte van onze gemeente in
de vorm van een bovengronds riool wordt uitgevoerd. Faciliteren van de
huisvesting voor een enorme concentratie arbeidsmigranten op een industrieterrein
vinden wij niet verstandig. Ook een permanent AZC hoort niet in een gebied waar
geen woonbestemming voorzien is. Dat is jammer voor een burgemeester die punten
wil scoren, maar de gemeenteraad is volgens ons ingezworen op het algemeen
belang.
Alternatieven
Het gebied op
de Willem van de Berghstichting, waar vroeger de huisvesting van verzorgend
personeel stond, is vele malen beter geschikt voor een AZC. En de voormalige
gebouwen van de Marine kunnen veel beter benut worden voor Unmanned Valley
Valkenburg. Het zwembad hadden we liever in het geografische centrum gehad. Daar
had de bouw ook vele miljoenen goedkoper kunnen plaatsvinden. En ja, wat ons
betreft zou de nieuwe hoofdvestiging van de bibliotheek prima in de centrum van
het zeedorp kunnen. Maar helaas moeten we constateren dat daar geen ruimte is
en dat de verbouw van bestaande panden veel te duur is en veel te veel risico’s
met zich meebrengt. Dan moet je wijsheid tonen en een plan B uit de kast
trekken.
Visserijschool als plan B
KiesKatwijk
heeft voor dat plan B altijd de locatie Visserijschool als eerste voorkeur
gehad. Daar waren drie motieven voor: het gebouw is prima en relatief eenvoudig
geschikt te maken, zeker ook voor het multifunctioneel gebruik met andere
partners. En daarnaast is het ook op voorhand de goedkoopste oplossing in
vergelijking met elke andere vestigingsplaats in het centrum. Tenslotte vinden
we het van groot belang dat de Visserijschool een maatschappelijke functie
krijgt. Een aantal argumenten voor dat laatste zijn recent nog naar voren gebracht in
een petitie vanuit de bevolking.
Je kunt niet altijd je zin krijgen
Wij geven dus toe
dat voor de bibliotheek een locatie in het centrum het meest wenselijk is, maar
niet tegen elke prijs. Dit wil bovendien niet zeggen dat een locatie die net
buiten het centrum ligt niet ook uitermate bruikbaar kan zijn. Ook buiten het winkelcentrum
kan er veel synergie ontstaan in combinatie met partners c.q. deels met andere
partners dan nu voorzien is in de Noordzeepassage. De Visserijschool kan een
educatief centrum worden in samenwerking
met wijkverenigingen, inburgeringsinstanties, K&O en onderwijsinstellingen.
Een zaaltje kan door de muziekschool en ook voor culturele uitvoeringen worden
gebruikt. Voor de muziekschool is de locatie Visserijschool om meerdere redenen
echt verre te prefereren boven een vestiging in het winkelcentrum.
Buikpijn
Maar zoals de
VVD wel eens eerder opgemerkt heeft “het college jengelt als een verwend kind
door”. Men wil dus letterlijk koste wat het kost een Noordzeepassage snoepje
scoren. Dat wordt vast buikpijn straks.
Een langlopende soap
Het is
verstandig in deze langlopende soap hoofdzaken van bijzaken onderscheiden. Het
gaat er primair om een locatie te vinden voor de bibliotheek “nieuwe stijl”. De
muziekschool is alleen maar in beeld gekomen omdat de Noordzeepassage teveel
meters heeft voor een bieb alleen. Het beschikbare budget is ook niet bedoeld
voor ondersteuning van de middenstand of om een boekenzaak of lunchroom van de
grond te krijgen. Als dat zo uitkomt en er ontstaat een win-win situatie, des
te beter. Maar de opgave bestaat er in de eerste plaats uit om een
bibliotheekgebouw te realiseren.
Geen bibliotheekgeld naar een vastgoedexploitant
De locatiekeuze
is een afwegingsproces waarbij men verschillend kan denken over wat het
zwaarste moet wegen. Het college geeft de indruk hiermee vooral de leegstand in
het centrum te willen aanpakken. Het bibliotheekbudget is echter niet bedoeld
om de problemen van vastgoed exploitanten op te lossen. Het is bovendien aannemelijk
dat deze leegstand op enige termijn op normale wijze (marktmechanisme, lagere
huren, aantrekkende economie) wordt opgelost. Nogmaals het belang voor de
bibliotheek moet voorop staan.
Gebouw Noordzeepassage moeilijk geschikt te maken
Verder is het
centrum qua locatie misschien te prefereren, maar het voorgestelde gebouw is absoluut
niet voor die functie ontworpen. Achteraf ombouwen leidt tot onoverkomelijke
bezwaren van allerlei aard, tot enorm hoge kosten en geeft meestal een suboptimaal
resultaat. Het geeft te denken dat er geen financiële vergelijking is gemaakt
tussen de Visserijschool en de centrumlocatie. KiesKatwijk heeft daarom
gevraagd maar het college van B&W weigert hier op in te gaan.
Slecht onderhandelingsresultaat
We zijn
bovendien van mening dat de gemeente veel teveel betaalt voor de
Noordzeepassage. De prijs is bepaald op een mogelijke commerciële waarde in een
uiterst gunstig economisch klimaat. Dat is de werkelijkheid niet, de prijs voor
maatschappelijk vastgoed zou hier leidend moeten zijn. Het feit dat de eigenaar
graag van de locatie af wil spreekt boekdelen. De eigenaar heeft een probleem
met de verhuur en dat probleem lost de gemeente nu voor hem op. Dat voordeel
komt echter niet terug in een lagere aankoopprijs. Hier heeft de gemeente dus
niet het onderste uit de kan gehaald. Er is heel erg slecht onderhandeld. Jammer !
In de tijd van Koos van Dijk zou dat niet gebeurd zijn. Je moet nooit gaan
winkelen als je hongerig bent want dan kom je met te dure dingen thuis.
Een sprong in het duister
Daarnaast zijn
er zoveel risico’s en open eindjes dat het volkomen onverantwoord is om op
basis van de huidige informatie een stap te zetten waarvan geen terugkeer meer mogelijk
is. Als we nu ja zeggen wordt stoppen straks (nog) duurder dan doorgaan.
Conclusie: te duur, teveel risico’s, geen plan B
De handelswijze
van het college om op dit moment, zonder voldoende informatie te hebben, een
poging te doen een doorbraak te forceren voor een project dat alles in zich
heeft om een ramp te worden wordt door ons afgewezen als volkomen onverantwoord
en zelfs amateuristisch.
We gaan geen
traject in waarbij het net als bij het s.s. Rotterdam destijds “straks duurder
is om te stoppen dan om door te gaan”. De verlate poging om ons via een budget
van 2 ton te binden en de fuik in te duwen is doorzichtig.
Het kost teveel,
er zijn nog teveel onbekende variabelen en er kleven teveel en te grote risico’s
aan. Dat is het niet waard. Er wordt bewust geen vergelijkingsmateriaal of benchmark
gepresenteerd. Voor de aankoopprijs van de Noordzeepassage kun je vier of vijf
Visserijscholen kopen. En de verbouw daarvan is ook nog eens eenvoudiger.
Er is momenteel
niets te kiezen. Terwijl het op voorhand duidelijk is dat elk plan B
aantrekkelijker zal zijn. De voorgestelde route is een brug te ver. Laten we
leren van Montgomery en de Slag om Arnhem. En als dat verhaal bij u een beetje
weggezakt is dan kan er ook geleerd worden van het recente vastgoeddrama bij
ROC Leiden. Laten we de voetjes op de vloer houden. Deze tunnelvisie heeft
alles in zich om tot een grootse mislukking te leiden, met enorm veel schade en
mogelijk zelfs (politieke) slachtoffers. Waarom zouden we dat risico willen
aangaan ?
Anna Marie van
der Plas
Jacco van Duijn
Jaap Haasnoot

 

Één reactie

  1. Unknown schreef:

    Er is toch,veel dichter bij het centrum,nog een school,ik meen de volksuniversiteit,pak hem beet 100 meter van het centrum af.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com