Het laatste nieuws

De Kracht van Lokale politiek

Wakker worden inwoners en gemeenteraad van Katwijk!

Inwoners zijn de dupe van zwak beleid en een gebrekkige organisatie Houdt de gemeente het droog? De gemeente Katwijk heeft een zg. ‘Voorjaarsnota’ uitgebracht die een vooruitblik en visie zou moeten bieden m.b.t. vooral het financiële beleid. Dit stuk zou inzicht moeten bieden in hoe lang de financiële polsstok is in de komende jaren, en…
Lees meer

Coalitie op dood spoor met parkeerregulering

Wanhoop en fatalisme Het raadsvoorstel van DURF, SGP en CU om met een dwangsysteem het parkeren in grote delen van onze gemeente in te perken, en daarnaast ook nog eens financieel te belasten, acht KiesKatwijk onverstandig en dus ongewenst. Door met dit soort voorstellen op de proppen te komen, en zich daarvoor ook niet te…
Lees meer

Referendum “Dwangwet parkeerbelasting en -regulering”

De kern van de zaak en de echte feiten Misselijk makende propaganda We zien op dit moment vanuit de coalitiepartijen DURF, SGP en CU werkelijk misselijk makende propaganda alsof het referendum in Katwijk zou gaan over of u als inwoners voor of tegen betaalbare woningen zou moeten stemmen. Deze partijen geven daarmee een akelig visitekaartje…
Lees meer

Parkeerbelasting, regulering en het referendum

Zonsondergang.
Het einde van deze coalitie is nabij.

Motie “Betaalbare Woningen”

Parkeerregulering is rookgordijn Het referendum over de voorgenomen inperking van parkeermogelijkheden en de invoering van parkeerbelasting in delen van onze gemeente houdt de gemoederen flink bezig. Dat is logisch want het is een extreme maatregel. In feite is de maatregel die het etiket “parkeerregulering” heeft gekregen een rookgordijn. Achter dat rookgordijn zit de werkelijke reden.…
Lees meer

Coalitiepartijen op hun p*k getrapt

Kennis is macht In Katwijk wil het college de financiële procedures en regels zodanig wijzigen dat de gemeenteraad minder zicht krijgt op wat zich financieel allemaal afspeelt. Stel dat zich een enorm mislukking voordoet waarbij door slecht bestuur en/of beroerd management een half miljoen euro verbrand wordt dan zou men dat onzichtbaar kunnen compenseren door…
Lees meer

Motie “Gelijke monniken, gelijke kappen”

Verdichting niet beperken tot locaties die in handen zijn van derden. De raad van de gemeente Katwijk, in vergadering bijeen op 4 april 2024, Constaterende dat: Van mening dat: Spreekt als zijn mening uit dat: Verzoekt het College van B&W: Toelichting Als de gemeente Katwijk blijkbaar bereid is tot extreme maatregelen, zoals het aanpassen van…
Lees meer

Parkeren op eigen terrein, ook bij nieuwbouw!

Motie De raad van de gemeente Katwijk, in vergadering bijeen op 29 februari 2024, Constaterende dat: Van mening dat: Spreekt als haar mening uit dat: Verzoekt het College van B&W: Jaap HaasnootKiesKatwijk

Meer parkeerbelasting, minder wonen.

Dat kan natuurlijk weer alleen in Katwijk Bijgaand standpunt van KiesKatwijk wordt/is in de commissievergadering van 15 februari naar voren gebracht. 1https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/flinke-stijging-gemeentelijke-heffingsopbrengsten/ of: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2024/05/gemeenten-begroten-13-3-miljard-euro-aan-heffingsopbrengsten-in-2024

Waarom parkeerbelasting in Katwijk?

Emo politiek De mensen die op het gemeentefort achter de schermen aan de touwtjes trekken willen grote groepen inwoners voortaan flink laten betalen voor het parkeren van hun auto. Het argument dat ze gebruiken is dat er dan meer betaalbare woningen kunnen worden gebouwd, gevolgd door een fraai stukje geacteerde emo politiek van de verkoopafdeling…
Lees meer

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com