Het laatste nieuws

De Kracht van Lokale politiek

Parkeren op eigen terrein, ook bij nieuwbouw!

Motie De raad van de gemeente Katwijk, in vergadering bijeen op 29 februari 2024, Constaterende dat: Van mening dat: Spreekt als haar mening uit dat: Verzoekt het College van B&W: Jaap HaasnootKiesKatwijk

Meer parkeerbelasting, minder wonen.

Dat kan natuurlijk weer alleen in Katwijk Bijgaand standpunt van KiesKatwijk wordt/is in de commissievergadering van 15 februari naar voren gebracht. 1https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/flinke-stijging-gemeentelijke-heffingsopbrengsten/ of: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2024/05/gemeenten-begroten-13-3-miljard-euro-aan-heffingsopbrengsten-in-2024

Waarom parkeerbelasting in Katwijk?

Emo politiek De mensen die op het gemeentefort achter de schermen aan de touwtjes trekken willen grote groepen inwoners voortaan flink laten betalen voor het parkeren van hun auto. Het argument dat ze gebruiken is dat er dan meer betaalbare woningen kunnen worden gebouwd, gevolgd door een fraai stukje geacteerde emo politiek van de verkoopafdeling…
Lees meer

Parkeerregulering, ja of nee?

Zoals bekend willen de wethouders van DURF, SGP en CU nog meer inwoners in onze dorpen opzadelen met parkeerregulering. Ze willen nog niet zeggen wat de precieze begrenzing is van de gebieden waar ze dit willen doen. Ze willen eerst groen licht van de gemeenteraad en dan regelen ze het verder zelf wel. KiesKatwijk heeft…
Lees meer

Mene Tekel

Nepplan Verkeersveiligheid is fopspeen Schaarste en beleidsarmoede Recent verscheen er een artikel in het economenblad ESB van een hoge pief in de Haagse ambtenarij die de open deur intrapt dat het “schaarstedenken” centraal zou moeten staan in het beleid. De man heeft natuurlijk volkomen gelijk. Ik raad elk raadslid aan om dat artikel te lezen…
Lees meer

Het kan echt anders, en vooral beter

Het geld is op(gemaakt) De twee grootste problemen van de gemeente Katwijk zijn van financiële en van personele aard. Het eerste punt is simpel. We hebben geen geld meer om alle broodnodige investeringen in de toekomst te kunnen doen. Daar gaat elke inwoner in toenemende mate (ook in letterlijke zin) de lasten van ondervinden. Dat…
Lees meer

Brief(je) van Jaap

Politieke vragen ex artikel 41 RvO Aan: College van Burgemeester & Wethouder der gemeente Katwijk Kopie: R. van Vugt (Deloitte), Provincie Zuid Holland (afdeling toezicht gemeentelijke financiën) Van: Fractie KiesKatwijk Betreft: Vragen ex. art. 41 over het verlies op Valkenhorst 11 december 2023. Geacht College, Al jaren vragen ik om duidelijkheid over de financiële gevolgen…
Lees meer

De gemeente Katwijk loopt vast.

Accountant geeft waarschuwing, KiesKatwijk krijgt gelijk. Wijs geworden door ervaringen nemen we tegenwoordig het ideaal van “de maakbare samenleving” wat minder serieus. De overheidssector blijft belangrijk maar is door afbraakpolitiek sterk verzwakt. Dat geldt ook voor Katwijk. Als er moeilijk gedaan wordt over nieuwe kleedkamers voor Valken ‘68 dan is dat niet omdat men dat…
Lees meer

Opnieuw dure onzinvoorstellen in de gemeenteraad

Veel geld naar niet urgente flauwekulletjes zoals een kinderburgemeester Deze week worden in de gemeenteraad twee concurrerende voorstellen behandeld om in Katwijk een raadgevend referendum mogelijk te maken. Daarnaast zijn er ook nog de nodige paperassen in het bekende ambtelijke jargon vol geschreven over participatie. Die theoretische exercitie levert weinig schade op behalve dan dat…
Lees meer

Financiële situatie Katwijk kritiek

Inwoners gaan een hoge prijs betalen Uitstel van executie De financiële situatie van Katwijk is zwaar beroerd. De tactiek die op het gemeentehuis wordt gevolgd is om de feiten zo lang mogelijk te ontkennen en toe te dekken. De ellende wordt daarmee vooruit geschoven maar dat is natuurlijk een kwestie van uitstel van executie. De…
Lees meer

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com