Het laatste nieuws

De Kracht van Lokale politiek

Ego politici belangrijker dan 1235 extra betaalbare woningen?

KiesKatwijk heeft een haalbaar plan om op Valkenhorst 1235 (extra) betaalbare woningen te realiseren i.p.v. peperdure expatwoningen. De coalitiepartijen hebben daar om onverklaarbare redenen geen zin in. Ongelooflijk! Het plan is haalbaar en uitvoerbaar. U kunt de uitgebreide tekst vinden onder het kopje ‘Documenten’ op deze website. Omdat de tegenstand rationeel niet verklaarbaar is, en…
Lees meer

Katwijk zit financieel aan de grond

Alarmfase 1In de laatste raadsvergadering op 17 februari bleek dat twee voorstellen waarmee het voor de gemeente beperkte bedrag van 1,8 miljoen euro gemoeid was niet meer te betalen waren voor de gemeente. Nog meer vaste lasten voor investeringen zou de begroting uit het lood slaan. Nauwelijks twee weken na dit eerste noodsignaal dat niet…
Lees meer

Ons Plan voor Valkenhorst

1235 extra betaalbare woningen: Het moet, het kan! Op voor het plan! KiesKatwijk heeft vandaag haar Plan voor Valkenhorst gepubliceerd. We beseffen dat dit plan alleen tot uitvoering kan komen als er een meerderheid in de gemeenteraad voor gevonden kan worden. Daarom hebben we een brief gestuurd naar alle partijen die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen…
Lees meer

KiesKatwijk gaat het anders doen….. als u ons steunt.

Katwijk heeft een herstelplan nodig KiesKatwijk komt met zo’n herstelplan om de financiële positie van de gemeente Katwijk te versterken. Wij staan er heel slecht voor en daar gaat iedere inwoner straks wat van merken. KiesKatwijk verwijt dit college en met name de wethouder van Financiën dat hij zijn werk niet goed gedaan heeft. En…
Lees meer

KiesKatwijk brengt programma uit met opmerkelijke speerpunten.

Het kan zoveel beter! KiesKatwijk heeft de plannen klaar liggen. 1300 extra betaalbare woningen op Valkenhorst Herstelplan voor Katwijkse financiën Reductie personeelsformatie Stadspark en evenemententerrein op de ondertunnelde N206 De gemeente Katwijk staat door wanbeleid financieel aan de rand van de afgrond. Er is te weinig gepresteerd en er waren teveel mislukkingen en zeperds. We…
Lees meer

De gemeente Katwijk is failliet

De gemeente zit op zwart zaad Nadat de provincie de code Oranje had afgegeven voor de financiële situatie van de gemeente Katwijk geeft KiesKatwijk de code Vuurrood af. In feite is de gemeente failliet want we kunnen allerlei noodzakelijke uitgaven niet meer betalen. In onze analyse van de situatie laten we zien dat jaar op…
Lees meer

KiesKatwijk ziet graag een Tunnel bij de N206

Het onderwerp tunnel is niet nieuw. Al meer dan 10 jaar spreken zowel de bewoners als de gemeenteraad over dit onderwerp. Nu er een vraag van de provincie ligt om mee te denken over een variant voor een extra busbaan bij de N206, lijkt het KiesKatwijk opportuun om wederom de tunnel weer uit te kast…
Lees meer

Rijnlandroute Fase 2 is noodzaak

Tunnel is noodzaak KiesKatwijk is al tien jaar van mening dat alleen een ondertunnelde N206 de ultieme oplossing biedt voor de gemeente Katwijk als geheel, en vooral ook voor de direct omwonenden. Al langer dan die 10 jaar moet er bij overheden gesoebat worden om ze de urgentie en redelijkheid te laten inzien van die…
Lees meer

Stoppen met beleggers en toeristen die Katwijkse huizen opkopen

Het is een doorn in het oog van menig buurtbewoner: de opgekochte huizen die constant van tijdelijke, toeristische bewoner veranderen. Of de leegstaande appartementen waarvan de buitenlandse bewoners alleen in het seizoen aanwezig zijn. Twee simpele voorbeelden die er voor zorgen dat deze huizen niet meer op de Katwijkse huizenmarkt beschikbaar zijn en dus het…
Lees meer

Foto: Leidsch Dagblad

KiesKatwijk wil een ondertunnelde N206

Die tunnel moet er komen! Het doel van KiesKatwijk sinds vele jaren is dat de N206 op het hele grondgebied van Katwijk ondertunneld wordt. Bij Valkenburg is de strijd verloren maar op de rest van het traject is nog een wereld te winnen. Onze strategie was om te wachten totdat de Tjalmaweg open gaat. Daarna…
Lees meer

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com