Het laatste nieuws

De Kracht van Lokale politiek

Katwijkse politiek, dit zijn de beschamende feiten

De nieuwe soberheid In het vorige bericht hebben wij gemeld dat we een soberder uitgavenbeleid van de gemeente willen. Dat is niet alleen omdat we de belastingen en tarieven laag willen houden voor de bevolking die steeds armer wordt. Reken er maar op dat minstens een kwart van de inwoners geen cent meer te makken…
Lees meer

De nieuwe soberheid

Een uitgangspunt voor KiesKatwijk is dat de gemeente alleen de noodzakelijke uitgaven moet doen die voor de eigen inwoners van belang zijn. We zijn dus tegen overbodige luxe en we zijn absoluut tegen uitgaven die gedaan worden om Katwijk omhoog te stoten in de vaart der volkeren, maar die vooral lucratief zijn voor hen die…
Lees meer

De casus Duinvallei laat zien wat er mis is

Hoeveel ‘bang’ krijgen we voor de ‘buck’? De gemeente Katwijk heeft wel eens de neiging om een beetje op te scheppen over het goede financiële beleid. Ze bedoelen daarmee dat alles onder aan de streep precies op nul uitkomt en dat de belastingen tot op heden niet fors verhoogd behoefden te worden. Maar dat is…
Lees meer

Waarom KiesKatwijk in de politiek zit

KiesKatwijk is geen tegenpartij KiesKatwijk is geen tegenpartij en gaat er van uit dat pakweg 80% van het beleid in Katwijk prima in orde is. Maar dat betekent ook we het niet eens zijn met die andere 20% van het beleid. En daar zitten nogal belangrijke zaken bij waar de inwoners veel last van gaan…
Lees meer

Katwijk laat zich een oor aannaaien

Dat schiet lekker op ! Op 6 november 2013 is binnen Holland-Rijnland afgesproken op welk niveau welke taken worden belegd rond de komende decentralisatie van de WMO. Bijna vier maanden later wordt er een voorstel aan de gemeenteraad van Katwijk voorgelegd hoe we het zouden moeten organiseren. Dat schiet lekker op ! Het is een…
Lees meer

Italiaanse toestanden

Onlangs werd ik bevraagd over de reden van het grote aantal nieuwe lokale partijen in Katwijk. Het antwoord is eenvoudig. KiesKatwijk is opgericht omdat enkele bestaande traditionele partijen het er op veel punten bij laten zitten. Dat geldt zowel voor de coalitie als voor de oppositie. Ik wijs daar wel eens op en noem meestal…
Lees meer

Woningbouw op Valkenburg is nu nog te stoppen !

Business as usual Het College van B&W heeft de afgelopen jaren van de gemeenteraad in Katwijk voor de gebiedsontwikkeling Nieuw Valkenburg sluipenderwijs een aantal kredieten verkregen die inmiddels zijn opgelopen tot een totaalbedrag van meer dan vier miljoen euro. Vervolgens heeft men zich samen met de projectontwikkelaar achter het prikkeldraad van het vliegkamp in het…
Lees meer

Kansen benutten, een fiasco voorkomen

Vliegveld Valkenburg, een groene long in een hyper verstedelijkt gebied De achterhaalde pogingen om het voormalig Vliegkamp Valkenburg vol te bouwen zijn een voorbeeld waarbij duidelijk wordt dat bij het gemeentebestuur niet de belangen van de inwoners van Katwijk centraal staan maar iets anders. Onder aanroeping van allerlei drogredenen en angstvisioenen poogt men het laatste…
Lees meer

De bevolking wordt steeds armer, maar de gemeente leeft nog in de gouden tijd.

VOEDSELBANK Op de voorpagina van de Katwijksche Post van 6 februari jl las ik twee trieste berichten:      Rederij Triton is gestopt    Voedselbank: meer noodhulp dus meer ruimte nodig Rederij Triton gestopt Rederij Triton stopt en Katwijk huilt waar het eens heeft gelachen. Dat wil zeggen, de bevolking huilt. De gemeente niet. Die ziet…
Lees meer

Standpunt KiesKatwijk m.b.t. Duinvallei/N206

De Provincie wil de N206 veranderen in een vierbaans snelweg. De gemeente heeft ondertunneling van die weg altijd tegen gehouden en heeft zich er ook niet sterk voor gemaakt bij de Provincie. Een verdiepte ligging over een deel van de weg was blijkbaar goed genoeg voor de inwoners van Katwijk aan den Rijn. Daarop heeft…
Lees meer

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com