Bridge over troubled water

De Kracht van Lokale politiek

Gang van zaken rond Julianabrug
opnieuw tekenend voor zwak bestuur
Op 14
februari heeft de gemeenteraad besloten om een nieuwe brede Julianabrug te gaan
bouwen. Er wordt een Nota van Uitgangspunten vastgesteld met de eisen die aan
de nieuwe brug worden gesteld. Er wordt op dat moment niks gezegd over het behouden
van de oude beeldkwaliteit. Dat is logisch want de bestaande Julianabrug is
gewoon spuuglelijk. Wel bepaalt de gemeenteraad dat groen en duurzaamheid
belangrijk is voor het nieuwe ontwerp. Op 3 juni stuurt het college van B&W
een briefje naar de raad: we gaan voor een 2-richtingsfietspad en we houden de
brug smal op de huidige breedte van 21 meter. Dit is niet conform het
uitgangspunt van de raad en dus strikt genomen illegaal ! De raad heeft bepaald
dat er een flinke brug moet komen met 4 rijstroken voor auto’s en aan beide
kanten een fietspad en voetpad.
Dit is het oorspronkelijk plan: breedte van de brug wordt 25,6 meter
Tekenen bij het kruisje s.v.p.
Omdat je een
besluit van de raad natuurlijk niet zo maar in de prullenmand kunt gooien komt
B&W dus op 18 juli noodgedwongen naar de raad met de vraag om de
oorspronkelijke uitgangspunten in te leveren voor een nieuwe opzet die de
ambtenaren in elkaar hebben gesleuteld. Tekenen bij het kruisje svp. 
Nogmaals een plaatje van de nieuwe situatie zoals besloten in februari
De Nieuwe Bestuursstijl slaat opnieuw
toe
B&W wil
de brug smal houden op de huidige breedte en met 4 rijstroken blijft er
natuurlijk nauwelijks ruimte over voor fiets- en voetpaden. Dat wordt dus één
voetpad en één fietspad aan de oostzijde, en wat karig excuusgroen. De raad
wilde trouwens ook dat er goed naar groen en duurzaamheid werd gekeken. Een
zielig schaamstrookje voldoet volgens ons niet aan die doelstelling. Die
gedachte van een groene brug hebben inwoners van onze gemeente inmiddels op
eigen initiatief uitgewerkt. Op 4 juni was er een inspraakavond en kregen ze de
gemeentelijke plannen te zien. Vervolgens kregen ze één dag om alternatieven
uit te werken. Hoezo Nieuwe Bestuursstijl ?
B&W komt nu met dit plaatje, overigens zonder deugdelijke argumentatie
Asfaltwethouder i.p.v. groene
wethouder
In de vorige aflevering hebben we u al laten zien hoe men tegenwoordig burgers schoffeert in
het kader van De Nieuwe Bestuursstijl om daarmee de eigen plannetjes door te
drukken. Onze inwoners krijgen overigens wel het bestuur dat ze zelf in
meerderheid hebben gekozen. Ze dachten met Gemeentebelangen een groener beleid
te krijgen. Nou de wethouder van deze partij is dus de eerstverantwoordelijke
voor dit brugdossier. Dezelfde gezagsdrager die u een paar maanden geleden nog jaar
op jaar voor 1 miljoen euro extra asfalt wilde aansmeren. Kassa !
Goedkoop is hier duurkoop
Volgens
KiesKatwijk is de voorgestelde opzet geen goed plan. Die brug ligt er minstens
voor pakweg een eeuw, en toekomstbestendigheid vraagt dan in ieder geval een
brede brug conform de oude uitgangspunten. Goedkoop is hier duurkoop. Dat is
precies het beleid dat deze gemeente wel met de viaducten over de Rijnlandroute
voorstaat. Waarom hier dan niet ? Met een voldoende breedte kun je ook naast vier
rijbanen gewoon per rijbaan aparte en gescheiden voet- en fietspaden aanleggen, zoals de
raad dat op 14 februari heeft besloten.
Collegeprogramma dode letter
Katwijk Smart
Village vertelde de gemeenteraad vorige week dat ze nauwelijks informatie
kregen. Jan de Lange van het Ringpark vertelde ook een verhaal dat er op neerkomt
dat inwoners door de ambtenaren namens B&W gewoon worden geschoffeerd. KiesKatwijk
gaat tegen de verdrukking in zijn best doen om de oorspronkelijke
uitgangspunten in de lucht te houden. Wij willen dus een voldoende brede brug
met groen. Omdat de zwakke verkeersdeelnemers bij ons echt centraal staan gaan
we per rijbaan voor gescheiden fiets- en voetpaden. Is trouwens helemaal conform het
collegeprogramma dat opnieuw een dode letter blijkt te zijn. De fietser zou “centraal staan” in het beleid. De fietswethouders
blinken uit in fotomomentjes, maar zijn wat minder goed in het in praktijk
brengen van de mooie woorden.
Het oude liedje
De gekkigheid
dat er een brugontwerp op tafel wordt gelegd dat niet voldoet aan wat de
gemeenteraad heeft bepaald en dat inwoners bovendien hoogst onfatsoenlijk worden
behandeld kan alleen in een ambiance waarbij er geen krachtig bestuur is en
waarbij B&W min of meer passief achter de ambtenaren aan hobbelen. Het ambtenarenuitje naar Portugal was kenmerkend. Dan mankeert er iets aan je maatschappelijke antenne. 
Deze
situatie gaat niet veranderen zolang er op het gemeentehuis geen schoon schip
gemaakt wordt. En dat gebeurt niet omdat we geen krachtig bestuur hebben.
Ziehier de kip of ei paradox. Bezuinigingen worden op de inwoners afgewenteld
en de allereerste prioriteit, het afbouwen van de eigen personeelsformatie,
blijft achterwege. En wat doet de gemeenteraad ? Een meerderheid is van de
heersende coalitie en die vinden het meestal wel prima allemaal. De gebruikelijke
houding van de coalitiepartijen is actief zoeken naar argumenten en excuses zodat
ze niets hoeven te doen. Ik ben benieuwd of het met de Julianabrug ook zo gaat. Laat maar zien dat ik het bij het verkeerde eind heb.
KiesKatwijk dient alternatieve
planopzet in
Met
onderstaand amendement willen we dat de oorspronkelijke plannen gehandhaafd
blijven. En we willen bereiken dat die verrijkt worden met de inbreng van
Katwijk Smart Village waardoor er een echt groene brug ontstaat. Exact conform
het beleid zoals deze gemeente dat ook bij de Rijnlandroute wil. We zeggen niet
hoe breed die brug precies moet worden want dat is een afgeleide van de
doelstellingen. Ik neem aan dat de brug tussen de 26 en 30 meter breed gaat
worden.
Jaap Haasnoot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com