Briefje aan het college van B&W te Katwijk

De Kracht van Lokale politiek

Geacht College,

Uit de pers verneem ik dat
wethouder Knape, samen met andere wethouders Economie uit de Duin- en
Bollenstreek, een brief (noodkreet) naar het kabinet heeft gestuurd met het doel om
bedrijven die door de pandemie nu gesloten zijn versneld weer te openen. Deze
actie doet onze fractie terugdenken aan een soortgelijke actie van enige jaren
geleden met als doel om het rijksbeleid rond het plaatsen van windturbines op
zee te bestrijden.

Noodkreet


Hier heeft onze fractie de
volgende vragen over:

1.   Is deze vorm van actievoeren tevoren
besproken in het College van B&W ?

2.   Staat het gehele college achter deze
actie ?

3.   Kunt u aangeven hoe de briefschrijvers
de afweging hebben gemaakt tussen meer slachtoffers aan de pandemie versus de
persoonlijke en zakelijke schade aan de belangen van een deel van de
ondernemers die bedrijfsmatig getroffen worden ?

4.   Denkt u dat (leden van) het college de
juiste positie hebben om alle ins en outs te kunnen overzien die met de
besluitvorming rond deze problematiek samenhangen ?

5.   Zou het niet beter zijn als
activiteiten als de onderhavige voortaan als privépersoon worden ondernomen ?

6.   Vind u het van wijsheid getuigen dat
lokale bestuurders zich in negatieve zin uitlaten over het rijksbeleid, terwijl
er een probleem is met de acceptatie van dat beleid, en er tevens heel erg veel
op het spel staat voor onze inwoners ?

7.   Bent u bereid om in het vervolg enige
terughoudendheid te betrachten in dit soort acties, die toch vooral voor de
“bühne” bestemd lijken te zijn, maar die grote (gezondheids)schade en erger kunnen
opleveren ?

8.   Bent u bereid om dit soort acties
voortaan eerst aan de gemeenteraad voor te leggen zodat er duidelijkheid
ontstaat over het draagvlak in ons gemeentebestuur ?

Met
vriendelijke groet,

Jaap Haasnoot
Namens de
fractie van KiesKatwijk 

Naschrift: KiesKatwijk hoopt dat het college er in slaagt om een fatsoenlijke bibliotheek en voldoende betaalbare woningen te regelen voor haar inwoners. 

Ofwel: “Laat de keizer wat des keizers is, en laat het gemeentebestuur zich als een schoenmaker bij de eigen leest houden.” Dat laatste schijnt al moeilijk genoeg te zijn

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com