Busverbinding Katwijk – Schiphol

De Kracht van Lokale politiek

De kans
om Unmanned Valley en Space Cluster Noordwijk via R-net te verbinden en de
daaraan verbonden synergie wordt niet gezien.

Noordwijk
krijgt een R-net buslijn richting Schiphol. Katwijk krijgt een R-net met
Leiden. Die gaat straks langs de Tjalmaweg (N206 c.q. de Rijnlandroute), dat is
helemaal aan de uiterste rand van de nieuwe wijk Vliegkamp Valkenburg. Mensen
die straks wat verderop in die wijk wonen hebben daar weinig aan, de afstand
tot de bushalte is veel te ver. Ook de werkers op Unmanned Valley Valkenburg
hebben niks aan die bus. Je hebt dus eerst een aanvullende verbinding met de N206
nodig om vervolgens naar Leiden te kunnen.


Lampje

Bij
KiesKatwijk ging er een lampje branden. Maak die buslijn van Schiphol naar
Noordwijk slechts een paar kilometer langer en laat het hangargebied van Unmanned
Valley Valkenburg (UMV) op de projectlocatie Valkenburg het begin- en eindpunt
zijn. Dan kan de geplande pendelbus van UMV naar het station van Leiden
vervallen. Als je er over nadenkt zijn er nog een hele rits andere voordelen. Aldus
heeft KiesKatwijk deze suggestie via politieke vragen op de tafel van B&W
gelegd. Ik kan er een lang verhaal over houden maar u kunt de vragen en antwoorden
hieronder lezen.

 

Professionals

Sommige
professionals waarop het college van B&W blindvaart zijn uitzonderlijk
getalenteerd in het verzinnen van problemen voor oplossingen. Anderen zijn weer
enorm goed in het zelfstandig creëren van problemen. Als zich dat voordoet dan moeten er in
de organisatie “checks & balances” zijn die er voor zorgen dat er correctie
plaatsvindt. Als dat een keer mislukt door “groupthink” of door een blinde vlek
dan zijn de wethouders of het college van B&W als verantwoordelijke
bestuurders onze laatste hoop. Als zij zich opstellen als roeptoeters van het
ambtelijk apparaat, of als ze de competenties die bestuurders horen te hebben missen,
dan kan er dus van alles doorheen slippen. Dat gebeurt regelmatig. Dat zijn de miljoenen debacles die u wel kent. In die gevallen
hebben we alleen nog de gemeenteraad om rampen te voorkomen. En dat is weer een
verhaal apart. 

Eerst dus maar eens een paar vervolgvragen stellen over deze kwestie. Ik ben
benieuwd naar de antwoorden.

Geacht College

Hartelijk dank voor de
beantwoording van onze vragen over een mogelijke aansluiting van Katwijk op de
buslijn Noordwijk-Schiphol. Wij pleitten via de vraagstelling voor verplaatsing
van het startpunt van deze buslijn naar de locatie van Unmanned Valley.

Twee denkfouten

Naar onze bescheiden
mening worden in deze beantwoording echter twee denkfouten gemaakt. Ten eerste
wordt de waarde van deze lijn voor (toekomstige) inwoners uitsluitend afgemeten
naar de eindbestemming Schiphol. Maar deze lijn verbindt alle dorpen in de Bollenstreek
met elkaar. Onze busverbinding met de Bollenstreek is eigenlijk non-existent,
waaronder ook de verbinding met Voorhout, waar de dokterspost voor onze
inwoners zich merkwaardig genoeg bevindt. U gaat in de beantwoording volledig
voorbij aan de waarde voor Katwijk van een busverbinding met de Bollenstreek.
Hetzelfde geldt voor de waarde van de directe busverbinding tussen Unmanned
Valley en de Space Campus Noordwijk.

Ketenoplossing

Daarnaast moet worden
vastgesteld dat de R-net verbinding Leiden-via Projectlocatie Valkenburg-Katwijk
slechts de uiterste periferie aan de noordzijde van de nieuwe woonwijk kan
bedienen. Dat is ook precies de reden dat een peperdure pendelbus
Leiden-Unmanned Valley noodzakelijk is. Een R-net buslijn Valkenburg-Schiphol
kan nu precies de ketenoplossing zijn (overstappen) die u zegt na te streven om
ook de meer zuidelijk gelegen delen van de toekomstige woonwijk tezamen met
Unmanned Valley met het station Leiden te verbinden. Uw beantwoording geeft er
blijk van dat dit element niet is opgemerkt.

Onze fractie heeft aldus de
volgende aanvullende vragen over deze kwestie:

1.   Bent u het met onze fractie eens dat
de busverbinding met de Bollenstreek via een de route
Valkenburg-Schiphol een nuttige aanwinst voor de bereikbaarheid in onze regio kan
zijn ?

2.   Ziet u net als onze fractie het belang
van de grote kans om op eenvoudige wijze beide hoogwaardige werkparken, Space
Cluster Noordwijk en Unmanned Valley Valkenburg met een hoogfrequente buslijn
met elkaar te kunnen verbinden ?

3.   Bent u het met ons eens dat met een slechts
zeer beperkte verlenging van de buslijn Schiphol-Noordwijk naar Unmanned Valley
Valkenburg:

a.   De dure pendelbus Unmanned
Valley-Leiden kan vervallen, en deze verbinding hiermee ook een hogere frequentie
krijgt, en

b.   deze verbinding tevens van nut kan
zijn voor bewoners van de meer zuidelijke gelegen delen van de nieuwe woonwijk
?

4.   Bent u het met ons eens dat deze
oplossing samenvalt met  de door u
voorgestane ketenverbinding met Leiden, doordat

a.   op de N206 eenvoudig kan worden
overgestapt op de R-lijn richting Leiden,

b.   een optie die mogelijk ook interessant
kan zijn voor inwoners van de Bollenstreek[1] ?

5.   Heeft u begrip voor het feit dat in de
ogen van onze fractie de beantwoording van de eerder gestelde vragen een zekere
mate van oppervlakkigheid of vooringenomenheid vertoont, waardoor de
aanvullende vragen nodig bleken ?

 Met
vriendelijke groet,


 Jaap Haasnoot


P.S.

Matthijs van Tuijl heeft natuurlijk gelijk. Het kan nog mooier en beter.

[1]
Woon-werkverkeer voor mensen uit de Bollenstreek naar Unmanned Valley, en privé
verkeer Bollenstreek-Projectlocatie, omdat in deze wijk gebouwd wordt voor de
hele regio, ook de Bollenstreek.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com