Categorie: Nieuws

De Kracht van Lokale politiek

Katwijk heeft geen vet meer op de botten

KiesKatwijk: “Leervermogen politiek onder de maat” In de vorige raadsperiode werd door een raadslid aan wethouder Mostert gevraagd of de gemeenteraad het laatste woord zou hebben bij het ondertekenen van een contract met het Rijksvastgoedbedrijf over Valkenhorst. Na enig geaarzel en gedraai werd daar uiteindelijk positief op geantwoord. Kort daarop kregen we het bericht dat…
Lees meer

Gemeente Katwijk gebruikt trukendoos

Nachtbus belangrijker dan Voedselbank? De gemeente Katwijk heeft te maken met twee enorme kostenposten die de komende jaren onze inwoners onvoorstelbaar veel geld gaan kosten. Ten eerste is daar het feit dat letterlijke elke school in Katwijk vervangen moet worden door nieuwbouw. En ten tweede hebben we natuurlijk het Gat van Valkenhorst waarbij het gemeentebestuur…
Lees meer

De Algemene Beschouwingen

De Algemene beschouwingen zijn in volle gang. Daarbij zet KiesKatwijk in op het niet verhogen van de OZB en willen we in het kort gezegd het enorme fiasco van Valkenhorst voorkomen door nu in te grijpen op de SOK (SamenwerkingsOvereenkomstKatwijk) dat is afgesloten met het RVB. De uitgesproken tekst Lees hier de complete tekst

Dansen op een vulkaan

Gat van Valkenhorst leidt tot extreme belastingverhoging Laat ik met de deur in huis vallen. De huidige begroting wordt gekenmerkt door het “Gat van Valkenhorst”, het gigantische verlies dat de gemeente Katwijk maakt op de gebiedsontwikkeling Valkenhorst. Tot op heden heeft men dat verlies verborgen kunnen houden in deels geheime nota’s, maar nu moet men…
Lees meer

Valkenhorst is molensteen om ieders nek

Begroting Katwijk laat niet het eerlijke verhaal zien In de vorige aflevering hebben we laten zien dat B&W in de nieuwe begroting de OZB weer enorm heeft moeten verhogen om de begroting sluitend te krijgen. Dat wordt altijd goed gepraat door naar andere gemeenten te wijzen die nog duurder zijn. Dat is net zoals het…
Lees meer

OZB is melkkoe voor B&W

Katwijk zit op zwart zaad Zoals bekend heeft de provincie in een brief aan de gemeenteraad geadviseerd om geen nieuw beleid meer op de rails te zetten dat geld kost. Vorige week merkte de accountant diplomatiek op dat Katwijk zeer scherp aan de wind zeilt. Daarmee bedoelde hij eigenlijk dat Katwijk langs de rand van…
Lees meer

Na ons de zondvloed

Met de ogen dicht op weg naar het ravijn Toen KiesKatwijk vorig jaar met de mededeling kwam dat het financiële beleid van de gemeente Katwijk zou leiden tot een faillissement werd daar allerwegen verbaasd op gereageerd. Het bericht viel een beetje buiten het voorstellingsvermogen van de gemiddelde lezer, ook als deze gemeenteraadslid was. Dat is…
Lees meer

Het uur van de waarheid. Klein besluit, grote gevolgen

KiesKatwijk stelt voor om voorkeursrecht toe te passen bij gebieden Valkenburgse Meer, Tjalmastrook, De Woerd en Zijlhoek. De gemeente Katwijk moet snel noodgedwongen grote plannen ontwikkelen voor alle omliggende gebieden rond de voorgenomen gebiedsontwikkeling Valkenhorst. Dat wordt veroorzaakt doordat aldaar bijna uitsluitend woningen zullen worden gebouwd. Dat is namelijk financieel het meest aantrekkelijk voor de…
Lees meer

Gaat de gemeente of gaan de inwoners failliet?

Gemeenteraad staat voor een moeilijke keuze Meedrijven in de verkeerde richting De gemeenteraad van Katwijk is in bange afwachting van de begroting. Er liggen enorme problemen en ik denk dat de mensen die het voor het zeggen hebben op het gemeentehuis die problemen gaan oplossen door o.a. de belastingen enorm te verhogen. Tegelijkertijd zal men…
Lees meer

Besloten vergaderen, het nieuwe normaal?

De bijeenkomsten van de gemeenteraad en de informatie waar over gesproken wordt moeten voor iedereen in deze gemeente openbaar zijn. In de wet is nauw omschreven wanneer het bij uitzondering toegestaan is om besloten te vergaderen. Dat is kort gezegd eigenlijk alleen mogelijk als er zakelijke belangen van de gemeente geschaad zouden kunnen worden. Maar…
Lees meer

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com