Commotie over het Rijnpark

De Kracht van Lokale politiek

Nu er een stukje in
het Leidsch Dagblad heeft gestaan over de controverse die binnenskamers bij
andere partijen is ontstaan over een voorgenomen motie van KiesKatwijk over het
Rijnpark wil ik er ook wel wat over zeggen. Ik zal de motie onderaan de tekst
weergeven zodat iedereen kennis kan nemen van de inhoud.

 

Koos Nijgh wil antwoord op
zijn vragen
Op 7 maart heeft Koos Nijgh voorzitter van de bewonersgroep
Rijnpark aan de gemeenteraad gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over hun
plannen met dit gebied. Met dat doel heb ik onderstaande motie gemaakt die
donderdag 14 maart in de raad besproken wordt. Ik ga er van uit dat een meerderheid hier voor gaat
stemmen, en daarmee is de zaak vervolgens geregeld. Het college kan dit uitgangspunt
daarna gaan verwerken in beleidsplannen en begrotingen. De raad stelt de kaders
en hoofddoelen en dat is in dit geval dus een Rijnpark. Dat staat in politieke
programma’s en het is luidkeels verkondigd in de verkiezingstijd. Men ging om
de beurt op de foto met de bewonersgroep. Dus vooruit, boter bij de vis. Hier
is uw kans Katwijkse politiek.
Haatmail
De eerste reactie die ik kreeg was een haatmail van
Gemeentebelangen. Dat is vreemd, die waren toch ook voor een Rijnpark? Vervolgens
is er blijkbaar van alles gebeurd en werd ik van diverse kanten onder druk
gezet om mijn motie in de prullenbak te gooien. Daarna bleek er een initiatief te
zijn van het CDA (heeft Rijnpark in programma), GB (doet net of zij het
Rijnpark hebben uitgevonden en alsof de bewonersgroep een onderafdeling van GB
is) en (ja, u leest het goed) de partij Durf. Zij hebben samen een motie
gemaakt waarin niks staat en die de bedoeling heeft om mijn motie onderuit te
halen. Ja de partij Durf, die alles anders zou gaan doen! Snapt u het nog?
Waarom?
De vraag die boven de markt hangt is de volgende. Waarom
willen al die partijen zich niet uitspreken over het Rijnpark? Wat is er aan de
hand? Waarom is men er zo emotioneel over en doet men net of KiesKatwijk iets
onfatsoenlijks doet? Waarom al die smoezen? Ik hoor het graag van u.
Hier is de tekst van
de motie:
Motie
Betreft: wijziging bestemming gebied Kwakelwei
De raad van de gemeente Katwijk,
bijeen op 14 maart 2019,
Constaterende
dat:
·        
Het gebied Kwakelwei onlangs is aangekocht
door een projectontwikkelaar;
·        Er op afzienbare termijn een
beslissing moet worden genomen over de toekomstige bestemming van het gebied;

·        
Er
een maatschappelijke discussie bestaat waarbij het duidelijk is dat er bij de
inwoners van Katwijk grote steun bestaat voor een toekomstige bestemming als
stadspark;
Overwegende
dat:
·        De
argumentatie die daarbij wordt gehanteerd recent door diverse
vertegenwoordigers van bewonersorganisaties nog eens uitgebreid naar voren is
gebracht in een informatieve commissievergadering;

·        Een
groot aantal partijen in de gemeenteraad zich buiten de raad al heeft uitgesproken
als voorstander van een stadspark in het gebied Kwakelwei of dit in haar
politieke programma heeft opgenomen;

·        
Het
gezien “De Nieuwe Bestuursstijl”, en ook gezien het vertrouwen dat burgers in de
politiek zouden moeten houden of krijgen, niet gewenst is dat er lang
onzekerheid over de toekomstige bestemming van het gebied blijft bestaan;
·        
Het
in ieders belang is dat burgers en ook de projectontwikkelaar duidelijkheid wordt
geboden over de intenties van de gemeenteraad;

·        
Er
geen argumenten zijn waarom we dat oordeel zouden moeten uitstellen;
Spreekt
als zijn mening uit:
·        
Dat
de toekomstige bestemming van het gebied Kwakelwei een stadspark mogelijk moet
maken, en verzoekt het college de noodzakelijke voorbereidingen te treffen om
dit voornemen in het bestemmingsplan vast te leggen en als uitgangspunt in het
groenbeleidsplan op te nemen.
Jaap
Haasnoot
fractie KiesKatwijk

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com