De economische foto van Katwijk

De Kracht van Lokale politiek


Is
Toerisme Haarlemmer Olie ?
KiesKatwijk heeft vraagtekens gezet bij de Katwijkse
politiek die zonder nadenken tienduizenden euro’s in de economische sector “toerisme”
stopt omdat dat “goed voor Katwijk zou zijn”. Dat is politiek bedrijven en het
geld van burgers uitgeven op grond van vage noties en gevoelens, maar niet op
basis van feiten. Voor wie is dat dan goed in Katwijk. Elke lezer moet zich
maar eens afvragen of hij of zij er persoonlijk beter van wordt als er meer
toeristen naar Katwijk komen. Gekscherend heb ik tijdens een vergadering
opgemerkt dat ik er alleen maar slechter op wordt, omdat ik dan persoonlijk minder
vierkante meters strand ter beschikking heb en overal langer in de rij moet
staan.
Factfree
Politics
Ik was toen meteen een toeristenhater die anderen niks
gunde. Waar het mij om ging was om aan te tonen dat er zomaar overheidsgeld in
een economische sector wordt gepompt, zonder dat er over effecten en überhaupt
over waar dat goed voor is wordt nagedacht. Bij sectoren als de retail (ook een
sector die wij als lokale overheid ruim op indirecte wijze subsidiëren) en het
toerisme is het duidelijk dat daar geen sprake is van hoogwaardige
werkgelegenheid. Er werken vooral veel deeltijdwerkers en scholieren
(supermarkten) tegen kleine vergoedingen. Daar is natuurlijk niks mis mee maar
als je geld zou willen steken in het bevorderen van de economische
bedrijvigheid of in voorzieningen die ten goede komen aan het bedrijfsleven dan
zou ik een andere keuze maken. En ik zou als eerste wel eens een harde
cijfermatige onderbouwing willen zien die het belang van een sector voor de
Katwijkse inwoners aantoont.
Kusttoerisme
Economie071
In dat laatste is nu voorzien. KiesKatwijk heeft van
meet af aan geijverd voor het aansluiten van Katwijk op de Leidse regio, waar
met de organisatie Economie071wordt gewerkt aan het verbeteren van het
vestigingsklimaat van onze regio. Dat leek ons een veel beter idee dan heel
veel geld naar de Bollenstreek te brengen. Dat doet Katwijk nu en die
bollenjongens besteden onze centen nu aan marketinginspanningen om toeristen
naar de Bollen te krijgen. En als je denkt dat die Japanners zich dan
vervolgens naar Katwijk laten brengen om hier een gebakken visje te halen dan
ben je volgens mij erg naïef. De Leidse regio heeft destijds eerst een economische foto
laten maken door een daarin gespecialiseerd onderzoeksbureau. Nu Katwijk zich
ook heeft aangesloten bij Economie071 moest zo’n “foto” ook voor Katwijk gemaakt worden
en recent is het rapport gereed gekomen. De gemeente Katwijk gaat op basis van
de gegevens uit dit rapport nu aan de slag met een Taskforce Economie om er
plannetjes uit te destilleren, iets waarvoor wij ze in onze Algemene
Beschouwingen een pluim hebben gegeven.
Huh
?
Wat blijkt nu uit dat rapport dat de titel “Economische
Foto” heeft gekregen ? Ik haal er slechts een enkel puntje uit, dus dit is zeker
geen representatief beeld:

  • Katwijk is meer woon- dan werkgemeente.  • De economische prestaties van Katwijk lopen gestaag
    terug.  • Katwijk kent een toeristische functie, maar dit
    vertaalt zich slechts in bescheiden mate in banen in de sector Toerisme en
    Recreatie.

Boerenverstand
blijft belangrijk
Het is in zekere zin prettig om het geringe economische
belang van het toerisme voor Katwijk nu eens cijfermatig onderbouwd te zien.
Want eerlijk gezegd was onze standpuntbepaling ook alleen maar op gezond
boerenverstand gebaseerd. Het rapport bevat verder “een schat aan gegevens”
zoals dat heet. Die gegevens vergen nog wel de nodige interpretatie en duiding.
Het is ook geen compleet beeld volgens mij omdat men naar ik vermoed maar een
beperkt aantal openbare bronnen heeft aangeboord. Maar het is een prima begin
en veel beter dan de mythes waar de gemeente Katwijk zich voorheen op baseerde.

Lees
het rapport vooral zelf
Ik schenk aandacht aan dit rapport omdat ik reacties
uit de achterban en fanclub kreeg, nadat KiesKatwijk in de algemene
beschouwingen er aandacht aan had besteed. Men kende het rapport niet en dus
maak ik van de gelegenheid gebruik om hierbij de link naar dit rapport te
publiceren: LINK NAAR RAPPORT
Iedereen kan nu zelf de inhoud bestuderen. Ik zou dat
zeker doen want in feite heeft u de inhoud ook zelf betaald. Wij komen er later
op terug als dit rapport in de gemeenteraad ter sprake zal komen. Eventuele
reacties op dit rapport zijn bij ons van harte welkom. Wij kunnen er onze
standpuntbepaling op baseren. Interessante meningen en opinies zullen we zeker
doorspelen naar de gemeentelijke Taskforce of zeg maar werkgroep die van plan
is de lokale economie een boost te
geven.

Jaap Haasnoot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com