De gemeente Katwijk blundert verder

De Kracht van Lokale politiek


In de vorige blogs hebben we
aandacht geschonken aan het fenomeen dat er de afgelopen jaren veel te veel
geld is verspild door de gemeente Katwijk. Een paar hele grote vissen werden
daarbij als voorbeeld genoemd. Het mechanisme waarom er niet geleerd wordt van
fouten werd uit de doeken gedaan. Het bewijs dat er gewoon door geblunderd
wordt kan men afleiden uit twee kwesties die binnenkort weer in de gemeenteraad
komen. Het betreft onder andere het opknappen van het centrum en het
Andreasplein. Daarnaast is er nog steeds geen nieuwe locatie gekozen voor de te
vernieuwen bibliotheek. Als de Noordzeepassage daarvoor wordt uitverkoren dan
betalen we vele miljoenen teveel. Maar dat leggen we een volgende keer wel uit.
Zeven strategische blunders
Terug naar
de droeve actualiteit van het Andreasplein. Laten we maar niet al teveel
woorden meer aan deze beschamende kwestie vuil maken. We benoemen hier zeven
strategische blunders die in deze casus opvallen:

 1. Het
  ontwerpbureau lijkt min of meer de vrije hand te krijgen en tekent er dus
  lustig op los, alsof we in een blanco situatie zitten en geld geen enkele rol
  speelt. De ontwerper richt zich vooral op de wensen van de ondernemers zoals
  die door een lobby worden ingefluisterd. Er is blijkbaar niemand die grenzen
  stelt, de zichtlijnen worden heilig
  verklaard. 2. Hieruit
  komt het waanzinnige voorstel voort om voor veel geld de viskiosk 20 meter te verplaatsen.  Daarnaast probeert men nondeju zelfs het
  uiterst succesvolle waterkunstwerk de nek om te draaien. Wie bedenkt zoiets ? De wethouder ? Of is deze slechts de roeptoeter ? Het dagelijks bestuur
  van onze gemeente loopt overal kritiekloos achteraan en laat zich blijkbaar
  voor een karretje spannen. De coalitiepartijen slapen door, het dualisme bestaat dus niet. 3. Natuurlijk
  moeten we onze gemeente vergroenen waar dat maar kan. Maar juist niet op het
  Andreasplein. Het rendement van groen is elders beter en we moeten de maximale
  ruimte aan het plein geven om de functionaliteit
  te maximeren
  . Een plein moet ademen en een ruimtelijke beleving bieden,
  dichtplamuren is een vorm van benauwde
  vertrutting
  . De taptoe was onze verzekeringspremie die voorkomen heeft dat het niet nog veel erger is geworden. 4. De klankbordgroep van winkeliers krijgt van de
  wethouder een positie alsof ze de betalende opdrachtgever is. De gemeenteraad die
  de eigenlijke eindbaas is wordt op afstand gehouden en wordt alleen
  geïnformeerd voor zover dat wettelijk noodzakelijk is. In de kwestie van het
  Andreasplein moesten we nog wel een hele discussie voeren over een foodmarkt
  (Mercado) op het Andreasplein en wilde de commerciële
  lobby
  vooral de auto’s in het centrum en op het Andreasplein houden.

  Toen de gemeenteraad niet veel oren had naar deze gekkigheid werden we door de
  vriendin van de vorige burgemeester, tevens voorvrouw van de klankbordgroep, op
  het matje geroepen. Dat is echt gebeurd. Zitten we hier soms in een
  derdewereldland ? Dit laat een denkwereld zien en het demonstreert bovendien
  dat verhoudingen uit het oog zijn verloren. 5. Net
  zoals dat bij de bibliotheekkwestie speelt worden bijzaken tot hoofdzaken
  getransformeerd. Men ziet er geen been in om onnodig zeer aanzienlijke extra bedragen uit te trekken met als argument dat
  dit goed zou zijn voor de omzet van de winkeliers. De vervlechting en
  gelijkschakeling van het algemeen belang
  met het belang van de commercie is
  afkeurenswaardig om geen sterkere term te gebruiken. In het geval van de
  bibliotheek gaat het om miljoenen, we komen daar later nog op terug. Hierin zie
  je opnieuw de invloed van de commerciële lobby terug.

  Bibliotheekgeld is er niet om de middenstand te steunen. Geld voor de
  inrichting van ons dorp is slechts indirect bedoeld om de lokale bedrijvigheid
  te faciliteren. Het gaat er in de eerste plaats om ons dorp te verfraaien. 6. We
  hebben nog niet het vertrouwen dat het parkeerprobleem voor bewoners in het
  centrum deugdelijk is opgelost. In ieder geval is het fietsparkeren in het
  geheel niet aangepakt. Ja, we weten dat er hier en daar een paar “nietjes”
  worden geplaatst. Ons voorstel voor een ondergrondse bewaakte fietsenstalling
  ging het bestuurlijk voorstellingsvermogen te boven. Zoals gebruikelijk bij de
  overheid gaat straks de wal het schip keren. 7. Toen
  er onder andere als gevolg van bovenstaande 
  blunders en inschattingsfouten al heel veel geld in de bodemloze put
  verdwenen was, er van alles fout gegaan was, en er bovendien na 2 jaar nog weinig gepresteerd was heeft de wethouder zich door zijn
  ambtenaren terug laten sturen naar de gemeenteraad om er nog even 280.000 euro
  bij te pinnen. Dat zou dan bovenop de 2,1 miljoen euro komen die al eerder was
  vrijgemaakt.

  Dat is een “beetje dom”. De organisatie, de gemeentesecretaris, de
  burgemeester, het college en tenslotte zijn eigen partij hadden de wethouder
  hiervoor moeten behoeden. We constateerden al eerder dat de checks & balances ontbreken. De
  correctiemechanismen ontbreken, falen of worden genegeerd. In de meeste gevallen
  eindigt dit in ongelukken.

De ontwerper dacht blijkbaar dat het een fontein was (bron: nota uitgangspunten)
Never a dull moment
De zichtbare
symptomen van de achterliggende problemen zijn in ieder geval dat de
kostenramingen en tijdsplanningen grotelijks worden overschreden, en dat men
niet in staat is om een fatsoenlijk bestek op tijd op te leveren. Verder zijn
de snode plannetjes met de viskiosk en met het waterkunstwerk onderweg gewoon kansloos
gesneuveld. De verantwoordelijke projectleider heeft men moeten vervangen, en er
is voor tonnen aan geld, tijd en energie verkwist waarvoor we als samenleving niets
in retour krijgen. Alle problemen waren te voorzien en dus te voorkomen
geweest, behalve misschien de problemen met de te gladde steentjes.
Conclusie: coachingsprobleem + leiderschapsprobleem
Concluderend
en alles overwegend denk ik dat we hier net als bij het Nederlands elftal zowel
met een coachingsprobleem als met een leiderschapsprobleem te maken hebben.
Misschien goed om hier ook aandacht aan te schenken bij de profielschets voor
een nieuwe burgemeester.
The Katwijk Way
En het gaat
trouwens niet alleen op de grote projecten fout. Deze week weer een bericht dat
de gemeente Katwijk van de rechter 45.000 euro aan Limes in Valkenburg moet
betalen voor een nieuwe brug[1].
Er was iets fout gegaan met de vergunning. Dat is dom, maar nog dommer is dat
je met die kansloze casus gewoon naar de rechter gaat omdat je blijkbaar ook nog
star en eigenwijs bent en niet wil snappen dat je fout zit. Ik adviseer de smaakmakers
binnen de gemeente om nu eens rigoureus te kappen met deze Katwijk Way.
Wat nu ?
Stel nu dat
een fractie straks een Motie van Treurnis indient ? Kun je daar nog met goed
fatsoen tegen stemmen ? En wat te denken van de positie van de
verantwoordelijke wethouder ? Mensen, dit is een hoofdpijndossier. En geloof
me, KiesKatwijk is daar helemaal niet blij mee. Katwijk en de Katwijkers zijn
hier de dupe van. KiesKatwijk heeft overwogen om een motie van treurnis in te
dienen maar ziet er van af.
De
coalitiepartijen bedekken alles met de mantel der liefde en met clichépraatjes
en dicteren als meerderheid wat er gaat gebeuren. Alleen de kiezer kan die situatie veranderen. En als de wethouder aftreedt
zijn daarmee de problemen nog niet opgelost. De enige hoop die we hebben is dat
gemeenteraadsleden in meerderheid hun verantwoordelijkheid pakken en de
kansloze en verkwistende voorstellen rond de inrichting van het Andreasplein,
de bibliotheek in de Noordzeepassage, en de miljoenenverbouw van het gemeentehuis naar de prullenmand verwijzen.
Jaap
Haasnoot
Anna Marie van der Plas
Jacco van Duijn
Wethouder wil niet zeggen wat extra kosten zijn van vernieuwing van de bestrating van het plein. KiesKatwijk wil bestaande verharding behouden en alleen de P-stenen verwijderen. Kosten zijn blijkbaar geen factor bij de SGP-wethouder.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com