De gemeente Katwijk is failliet

De Kracht van Lokale politiek

De gemeente zit op zwart zaad

Nadat de provincie de code Oranje had afgegeven voor de financiële situatie van de gemeente Katwijk geeft KiesKatwijk de code Vuurrood af. In feite is de gemeente failliet want we kunnen allerlei noodzakelijke uitgaven niet meer betalen. In onze analyse van de situatie laten we zien dat jaar op jaar de kengetallen beroerder zijn geworden. Er zit inmiddels geen vet meer op de botten. Dat bleek ook in de laatste raadsvergadering van deze periode waarin twee voorstellen niet meer op de normale wijze te financieren bleken te zijn. Voor een bijdrage aan het provinciale geluidsscherm langs de N206 van 1,5 miljoen, en voor de tijdelijke ontsluiting van de Zijlhoek, die veroorzaakt is door de aanleg van de Rijnlandroute, een bedrag van bijna een miljoen euro, moest noodgedwongen een beroep gedaan worden op ons spaarpotje. Dat potje is daar beslist niet voor bedoeld. Dit is een bewijs dat in de volgende raadsperiode draconische maatregelen zullen moeten worden genomen om als gemeente normaal te kunnen blijven functioneren.

De huidige coalitie heeft door roekeloos beleid onze gemeente aan de bedelstaf gebracht. Door allerlei trucages is in de begroting de schijn gewekt dat we zelfs geld zouden overhouden. De wethouder van financiën bleek een meester in het opdissen van “niets aan de hand verhaaltjes”. Wij hadden liever gehad dat hij en zijn collega’s hun werk goed hadden gedaan. De provinciale code oranje werd door hem “overdreven” genoemd. De coalitiepartijen, en de partijen in de oppositie die daar graag tegen aanschurken, wisten zonder enig bewijs te melden dat bijna elke gemeente in Zuid Holland zo’n brief ontvangen had. Onjuist, en zou de situatie daarom minder zorgelijk zijn? De zogenaamde financiële specialisten zitten allemaal in de ontkenningsfase. Dat is gevaarlijk.

De inwoners worden straks allemaal de dupe want na de verkiezingen gaan de belastingen onvermijdelijk naar het hoogst mogelijke niveau. Dat kan niet anders want er komen enorme investeringen op ons af die we niet kunnen betalen. De schuldenlast zit al aan het plafond waardoor we nauwelijks nog ruimte hebben om nieuwe dingen te doen. Het geld is echt over de balk gesmeten de afgelopen jaren. Soms aan hobbyprojecten, zoals laatst weer de deelname aan een toekomstig Regionaal Warmtebedrijf van de gemeente Leiden. Dat wordt een enorme leegloper en daarom hebben wij er tegen gestemd. Daarnaast is er veel te weinig gepresteerd. Het bibliotheekdossier is verziekt. Er is een wurgcontract over Valkenhorst getekend waarin het kostenverhaal heel slecht geregeld is.

Daarom gaan onze inwoners straks zwaar dokken voor de dure woningen van expats aldaar. Per Katwijks gezin gaan we daar meer dan 20.000 euro per woning op bijpassen. Belastinggeld dat beter besteed kan worden. KiesKatwijk heeft plannen op de plank liggen om op Valkenhorst terug te gaan naar 5000 woningen, waarvan 65% in de betaalbare categorie. Binnenkort daarover meer. Dat plan levert 1290 extra betaalbare woningen op, zowel huur als koop. Dat heet bouwen voor de werkelijke behoefte. En Valkenhorst wordt daardoor een stuk groener met minder hoogbouw.

KiesKatwijk heeft ook een saneringsplan om de gemeentelijke financiën weer op orde te krijgen. En belangrijker nog, we hebben mensen klaar staan die wel de bestuurlijke competenties hebben om straks resultaten te kunnen boeken om daarmee Katwijk weer op de rails te krijgen. Besturen is meer dan parafen zetten op ambtelijke papieren. Wij denken dat je niet dezelfde mensen de rommel moet laten opruimen die ons allen in de problemen hebben gebracht. Het woord is aan de kiezer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com