De gemeente Katwijk wil opnieuw belastinggeld verbranden

De Kracht van Lokale politiek

Disfunctioneren
gemeente kost de burger geld

Zoals bekend
is de gemeente tot op heden niet in staat gebleken om grote projecten zonder
problemen en kostenoverschrijdingen adequaat te managen. Van Julianabrug via
het Andreasplein naar de Noordzeepassage, er is altijd gesodemieter. En dan
hebben we het drieletterwoord DSV en een heleboel minder in het oog springende
kwesties nog overgeslagen. Dit disfunctioneren heeft onze inwoners al vele
miljoenen gekost waarvoor niets terug gekomen is behalve een
belastingverhoging. En dan heb ik het nog niet gehad over de ellende die het
Rijk over ons uitstort, van Jeugdzorg via de slechte deal over het Vliegkamp Valkenburg naar de kortingen op het
gemeentefonds. De volgende lokale belastingverhoging zit dus al in de pen. Hoofdoorzaak:
uw gemeentebestuur is een maatje te klein.


Ontstellende
naïviteit gemeente

Het is in dat
klimaat onbegrijpelijk en zeer alarmerend dat de gemeente opnieuw een te grote
broek wil aantrekken en binnenkort weer opnieuw belastinggeld wil verbranden.
Deze keer moet er een warmtenet komen in de Hoornes zodat ze daar van het
aardgas kunnen. Ik ben me werkelijk een ongeluk geschrokken toen ik het
voorstel las. Laat ik me beperken tot de organisatorische constructie. Er wordt
voorgesteld om alle spulletjes, zoals leidingen en apparatuur, via een op te
richten B.V. in juridisch eigendom te nemen van de gemeente. Dat bent u dus.
Via aanbesteding wordt er vervolgens een bedrijf bij gezocht die de aanleg en
exploitatie gaat regelen en die een concessie krijgt voor 15 jaar om het hele
spul te exploiteren. De inwoners betalen dus hun warmterekening aan dit
bedrijf. De gemeente denkt hierdoor in een regierol te zitten.

Het is te
mooi om waar te zijn

B&W heeft
een eenmalige fooi van 5 miljoen van het Rijk gekregen en het college denkt
daar een soort perpetuum mobile van te kunnen maken. Voor de bijbelvasten onder
ons: Dat potje met geld zou dus dezelfde eigenschappen hebben als het spreekwoordelijke
kannetje olie van de weduwe van Sarfath ( 1 Koningen 7, 8:24) en dus nooit meer
leeg raken.   

De weduwe van Sarfath

Hierbij wordt de misleidende
indruk gewekt dat er dus tot het einde der dagen op geen enkele manier sprake
zal zijn van een gemeentelijke bijdrage of subsidie. Men neemt daar zelfs het
woord “garantie” bij in de mond. Belooft de wethouder ontslag te nemen als deze
garantie niet blijkt te werken ? 

“Zalig zijn de armen van geest” (Mattheus 5:3)
zou ik hierop willen antwoorden. Een inspreker bij de commissie zei het helder:
“Het is te mooi om waar te zijn en dan is dat in de werkelijkheid ook meestal
zo”. Misschien moeten we deze man een aanbod doen om wethouder in Katwijk te
worden. Dat zou zeker een verrijking zijn want ik zie te weinig gezond verstand
bij dit college en teveel disfunctioneren.

Bestuurlijke drukte die zoveel beter besteed zou kunnen worden aan zaken van die voor de inwoners van echt belang zijn.


Eerst ja
zeggen, later krijgt u de rekening te zien

Er wordt ten
eerste beweerd dat door deze constructie de betaalbaarheid en de
leveringszekerheid gegarandeerd zijn. In de commissie kwam de wethouder
nog ongeloofwaardiger uit de hoek. Hij beweerde doodleuk dat we “alles” naar
onze wens kunnen regelen via “eisen” die we aan het inschrijvende bedrijf
kunnen “opleggen”. Dat dit geld kost schijnt hij zich niet te realiseren. Ik
denk dat de zogenaamde garanties niet gratis zijn en overigens niet verder dan
de deur reiken. Wat gebeurt er b.v. als het bedrijf failliet zou gaan ?

Garantie
tot aan de deur

Maar ondanks
het zwakke verhaal probeert men het sprookje aan de gemeenteraadsleden te
verkopen onder het motto dat hiermee alle risico’s bij het
bedrijf zijn neergelegd ! Dit wordt als een zekerheid gepresenteerd. Het
college schijnt dit verhaal van de ambtenaren ook daadwerkelijk zelf te geloven
want anders is dit een zuivere vorm van misleiding. Deze logische conclusie is
werkelijk ontstellend. 

Denkt u net als het college dat de risico’s niet worden
doorvertaald naar de tarieven en een aanvullende subsidie ?  Denkt u dat bedrijven er geld bij gaan leggen
of dat bedrijven net als het college bereid zijn om geblinddoekt volgas een
tunnel in te rijden ? Bedrijven gaan heel anders om met geld dan wethouders, en
opereren meestal ook veel slimmer. Als de gemeente Katwijk een bedrijf was
geweest dan was ze al lang failliet geweest.

Het
college leert niets van vele eerder gemaakte fouten

Ik kan hier
qua beschikbare ruimte niet op alle zwakke punten in het raadsvoorstel ingaan. Laat
ik u daarom ter afsluiting een scenario schetsen dat zich recent in de
werkelijkheid ook zo ongeveer bij de miljoenenverbouwing van het gemeentehuis heeft
voorgedaan. Na 15 jaar is conform het voorstel de concessie afgelopen, is
iedereen van het gas af en zitten we (onze inwoners) vast aan de
stadsverwarming. We kunnen de inwoners dan niet in de kou laten zitten. We hebben
als gemeente dan vervolgens de mogelijkheid om de concessie te verlengen. Dan
gebeurt er natuurlijk precies hetzelfde als bij de verbouw van het
gemeentehuis. We hebben ons zelf willens en wetens in de klem gezet, het
bedrijf weet dat en zegt vervolgens dat het verhaal voor het vervolgtraject pakweg
50% duurder wordt. Kassa ! U krijgt van KiesKatwijk de garantie dat dit
gaat gebeuren. Dit scenario zit uiteraard niet in de pseudo-risicoanalyse op
kleuterschoolniveau die het college bij het raadsvoorstel levert.

Het college
verft zichzelf in de hoek

Er zijn straks
na 15 jaar geen alternatieven, de gemeente kan het uiteraard niet zelf en een
concurrent stapt er niet goedkoper in, want een echte markt is er natuurlijk
niet. Die concurrent weet trouwens ook dat de gemeente zich al vijftien jaar
daarvoor in de hoek geverfd heeft. Daar komt dus nooit meer een vriendenprijs
uit. U bent hierbij gewaarschuwd, dit wordt weer een ramp. Dit college c.q.
deze gemeente heeft zoals we weten niet de competentie om te leren van eerder
gemaakte fouten. Helaas drijft deze blog op de voortdurende stroom van problemen en mislukkingen van dit gemeentebestuur. Ik denk ook eigenlijk dat dit niet oplosbaar is, de problemen
lijken zich alleen maar op te stapelen.  

Russische
roulette

Als er
perspectief op verbetering zou zijn dan had dit onzalige voorstel nooit de
agenda van de gemeenteraad bereikt. De “checks & balances” blijken echter
in de hele beleidsketen nog steeds volkomen afwezig te zijn. En dat slechts een
paar weken na het DSV-debacle ! We zijn dus aan de gemeenteraad overgeleverd
als laatste redmiddel. Ik vrees het ergste. 

Dit voorstel is Russische roulette
met de zekerheid dat in ieder geval na 15 jaar, en misschien al eerder, de
kogel zijn vernietigende uitwerking zal hebben. Het dan zittende college zal
het op dat moment als een onverwachte 
“tegenslag” melden voorspel ik u. Dat de inwoners het gelag gaan betalen
is overigens een zekerheid. De afrekening gaat via de warmterekening of via de
lokale belastingen. 

De enige manier om dat te voorkomen is dat de gemeenteraad
het roekeloze voorstel van wethouder Jacco Knape van tafel veegt. Met de
Noordzeepassage heeft hij eerder enorm veel belastinggeld verbrand zonder enig
resultaat en zonder dat er achteraf verantwoordelijkheid voor het enorme fiasco
is genomen. Willen we daar een herhaling van ? Beste inwoners, ik denk dat uw
gemeenteraad, net als in de casus Vliegkamp, gewoon weer ja gaat zeggen. Daar worden vervolgens dan allerlei rationalisaties bij verzonnen om het eigen geweten te sussen. Ik
wens u sterkte.

Jaap
Haasnoot

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com