De provincie Zuid Holland moet socialer worden

De Kracht van Lokale politiek

In het
kader van de verkiezingen is deze ruimte een maand verhuurd aan 50PLUS. Zoals
misschien bekend ben ik verkiesbaar voor deze club in de Provinciale Staten van
Zuid Holland. Daarmee komt ook de landelijke politiek in beeld want een stem
voor de provincie is ook een stem voor de Eerste Kamer. Er staat dus veel op
het spel. Daarom zal ik op deze plaats een aantal malen commentaar geven op
bovengemeentelijke zaken.

50PLUS is
ooit opgericht omdat de belangen van ouderen vermalen dreigden te worden door
het beleid van de grote partijen VVD, CDA en D66, en trouwens ook door de
voormalige grote partij PvdA toen die nog aan de macht was. Het advies van de
sociaaldemocratische staatssecretaris aan de mensen die ze gekort had destijds
was om een moestuintje te beginnen.
De kloof tussen Den Haag en de burgers
De macht in
Den Haag is zowel bij de landsregering als bij de provincie in handen van
beroepspolitici en managers. Zij hebben vaak onvoldoende weet van wat er speelt
bij gewone gezinnen en bij alleenstaanden die echt geen cent overhouden van hun
inkomsten of die zelfs te kort komen. Dat gebrek aan affiniteit en respect voor
gewone mensen zie je overal in het beleid terug. In de Tweede Kamer is het
pensioenbeleid natuurlijk een van de voorbeelden van hoe het niet moet. Ook de
keuze om de ingangsleeftijd voor AOW op te hogen is een slechte zaak. De poging
van de coalitie om de dividendbelasting af te schaffen maakte heel erg duidelijk
wiens belangen centraal staan in dit kabinet. Niet die van u !
Maar ook in
de Provinciale Staten zijn er genoeg onderwerpen waarbij 50PLUS zaken anders en
meer rechtvaardig zou willen regelen. Niet alleen voor ouderen uiteraard, maar
voor iedereen in onze provincie.

Rechtvaardigheid moet centraal staan

Bij 50PLUS
willen we het net een beetje anders doen. Meer aandacht voor het effect van het
beleid voor gewone mensen. Minder het eenzijdig bevoordelen van het grote
bedrijfsleven. Waarom wel specifieke aandacht voor de positie van
arbeidsmigranten en bijvoorbeeld niet om “mensen met een vlekje” aan werk te
helpen. Daarvoor waren quota afgesproken nadat de sociale werkvoorziening om
zeep was geholpen. Allemaal voor de bühne natuurlijk want er komt weinig van
terecht.

Problemen rond de vergrijzing worden
genegeerd

Daarnaast
vindt 50PLUS het ook een groot gemis dat we in het provinciale beleid de
komende vergrijzing, een demografisch probleem van de eerste orde, nauwelijks
aandacht krijgt. Die vergrijzing leidt op termijn tot enorme problemen op het gebied
van ruimte en leefomgeving (huisvesting, zorg, allerlei sociale en fysieke
infrastructuur). We hebben nu juist de provincie nodig om die problemen
gecoördineerd aan te kunnen pakken. Ook dit is een transitie die niet vanzelf
tot stand komt maar beleidsmatige sturing nodig heeft ! Anders gaat het gewoon
fout.

Takenpakket provincie moet ruimer

50PLUS vindt
dat de provincie haar takenpakket ruimer moet gaan zien. De provincie is te kil
en is vooral met bakstenen en asfalt bezig. De belangen van grote bedrijven
wegen zwaarder dan die van onze inwoners. Wij willen de menselijke maat terug, we
doen het voor de mensen die niet net als vele grote bedrijven geholpen worden
om de belastingen te omzeilen.

De provincie laat mensen in de kou staan

Tot slot
twee praktische voorbeelden van noden die volkomen genegeerd worden door de
provincie terwijl ze daarin een belangrijke rol zou kunnen vervullen. Dementie
is een snel oprukkende volksziekte. Voor deze mensen moeten specifieke woonvormen
komen. Een ander voorbeeld. Doorstroming is van het grootste belang om de
woningvoorraad efficiënter te kunnen benutten. Er moet dus gebouwd worden voor
ouderen en daarbij moet er aandacht komen voor specifieke woonvormen die
passend zijn voor allerlei specifieke doelgroepen. 

Knarrenhof en Thuishuis zijn
voorbeelden van dergelijke woonvormen. Daarnaast moeten er in wijken flankerende
voorzieningen komen om de mensen langer thuis te kunnen laten wonen. 50PLUS wil
een deltaplan om de naoorlogse flatwijken toekomstbestendig te maken. De
provincie is er nogal stilletjes over.


Natuurlijk
hebben de gemeenten in de uitvoering het voortouw. Maar de provincie kan
gemeentegrens-overstijgend kwesties agenderen en als intermediair optreden naar
het rijksniveau waar natuurlijk ook het nodige moet gebeuren.

 


Geef 50PLUS een kans om het anders te gaan
doen

50PLUS wil dus
dat de provincie in dit soort zaken een stimulerende rol gaat vervullen en
innovatie en actie stimuleert. Dat lijkt ons net zo belangrijk als je druk
maken over asfalt of bedrijfsterreinen. De provincie is niet voor niets een
onbekende factor voor burgers. Het is hard nodig dat de provincie haar
bestaansrecht eens aan de gewone Nederlanders gaat bewijzen. Dat kan door wat
meer geld en aandacht te besteden aan de huidige en toekomstige basale
behoeften van mensen. Dat gaat verder dan bereikbaarheid en economie. Laat op
20 maart blijken dat u deze gedachte wilt steunen en stem op lijst 11 50PLUS.

Jaap Haasnoot
kandidaat Statenlid 50PLUS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com