Denken in oplossingen: afvalinzameling

De Kracht van Lokale politiek


Zuurpruimen
Afgelopen
week werd ik op straat aangesproken: “Jac, ik zie dat KiesKatwijk op veel
punten andere ideeën verdedigt dan B&W en de meerderheid in de gemeenteraad.
Jullie zijn toch geen zuurpruimen ?”. Dat zou je misschien kunnen denken omdat er
de laatste tijd een aantal voorstellen passeerden die naar ons idee gewoon onverstandig
zijn. 
Dat laten we in die gevallen dan ook weten aan B&W en de collega’s in
de raad, want dat is onze taak. KiesKatwijk  probeert zaken beter geregeld te krijgen of
tegen lagere kosten. En als we ergens enthousiast over zijn laten we dat trouwens
ook weten. De nieuwste beleidsdoelen van wethouder Klaas Jan van der Bent rond de inrichting van de Tjalmaweg, het
promoten van de Pioniersbaan (rondweg Rijnsburg) en het aanpassen van het
Masterplan voor het Vliegkamp Valkenburg worden door ons voluit gesteund.
Binnenkort meer hierover.
Oplossingsgericht en constructief
Het kan dus
op een aantal fronten stukken beter. We zijn dan ook niet “teuge omdat we teuge
zijn”. We beargumenteren onze standpunten en komen vaak met alternatieve
oplossingen. Oplossingen die misschien niet altijd worden gewaardeerd door “de
concurrentie”, bijvoorbeeld omdat andere partijen de problemen (nog) niet
onderkennen of ze gewoon niet (willen) snappen.
Operatie Steenbreek
Een
oplossing voor een maatschappelijk probleem dat wij bijvoorbeeld recent hebben
aangedragen heeft te maken met het ‘vergroenen’ van Katwijk. De gemeente
Katwijk en vooral Katwijk aan Zee is nogal volgebouwd. Het gebrek aan groen is
slecht voor de leefbaarheid van mens en dier. Daarnaast kan het regenwater
nergens heen wat in de toekomst nog veel problemen gaat opleveren. Anna Marie
van der Plas, raadslid voor KiesKatwijk, heeft de wethouder overtuigd om mee te
doen met Operatie Steenbreek. Bij Operatie Steenbreek worden mensen bewust
gemaakt van het belang om zelf ook wat te doen en om stenen uit de tuin te
halen en meer groen te realiseren.
Omgekeerd inzamelen
Een
oplossing die ik zelf binnenkort ga aandragen heeft te maken met de
afvalinzameling in de gemeente Katwijk. De gemeente Katwijk wil “omgekeerd
afval inzamelen”, wat betekent dat bijna iedereen meer afvalbakken in de tuin
krijgt en daarnaast voortaan gaat betalen voor restafval. Het doel is dat 80%
van het afval gescheiden wordt aangeleverd door de burgers. Als je veel
restafval weg gooit word je dus door de gemeente gestraft met hoge kosten.
Vooral in Rijnsburg stuitte dit idee op veel weerstand, omdat er op dit moment in
Rijnsburg ondergrondse containers en milieuparkjes zijn, een oplossing die daar
zeer goed werkt.
Het kan beter
KiesKatwijk
vindt omgekeerd afval inzamelen een risicovol idee, o.a. omdat hiervoor
onvoldoende draagvlak is onder de burgers. Het idee is bovendien niet getest in
de praktijk. Daarnaast is bij omgekeerd afval inzamelen de kans groot dat het
restafval gedumpt wordt op straat of in de natuur. Verder moeten alle
ondergrondse containers en milieuparkjes uit de grond en krijgt iedereen nieuwe
afvalbakken. Dit gaat veel geld kosten. Gaan we dit voorstel alleen maar afkraken
? Nee, KiesKatwijk komt ook met een oplossing.
Een wortel voorhouden
Ons idee
bestaat uit het verbeteren van het huidige beleid. Iedereen met ondergrondse
afvalcontainers behoudt deze.  En omdat
dit systeem als prettig wordt ervaren zullen de ondergrondse containers en
milieuparkjes voor zover mogelijk uitgebreid worden naar de gehele gemeente
Katwijk. Het idee is om mensen niet te straffen als ze teveel restafval
weggooien, maar om ze juist te belonen als ze minder restafval weggooien. Liever
de wortel voorhouden dan slaan met de stok. Als onze inwoners rond de 80% afval
scheiden en er geen enorme hoeveelheden zwerfafval worden gevonden in de natuur
hoeven burgers minder reinigingsheffing te betalen. Het principe van een collectieve
korting is duidelijk en eerlijk. Er is dus een financiële prikkel en er verandert
qua gebruiksgemak niets voor de burgers.
Soms moet je de minst slechte
oplossing kiezen
Natuurlijk
kleven er aan deze oplossing ook wel nadelen. Maar wat is het alternatief ? Een
systeem waar burgers niet blij mee zijn ? En gaat dat ongemotiveerd afval scheiden in de praktijk werken ? Dat gaat naar ons idee in ieder geval tot nieuwe problemen
en tot hoge kosten leiden. Precies hetzelfde patroon als bij de plannen voor bibliotheek en verbouw gemeentehuis.
Heeft u misschien zelf een (nog) beter idee of heeft u na het
lezen van dit stuk opmerkingen, dan kunt u mij bereiken via  jacco_vanduijn@hotmail.com
of telefonisch via 06-30661111. Hieronder kunt u natuurlijk ook uw commentaar intikken.
Jacco van
Duijn
burgerraadslid KiesKatwijk

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com