Dingen die mij blijven verbazen

De Kracht van Lokale politiek

 

It’s not easy being green

 • Iedereen
  erkent dat er financieel moeilijke tijden voor ons liggen. Kortom onvermijdelijke
  hogere uitgaven en helaas lagere inkomsten vanuit het rijk.
 • Toch worden
  de uitgaven van de gemeente Katwijk op dit moment sprongsgewijs behoorlijk
  verhoogd, bijvoorbeeld meer dan 3 miljoen voor extra ambtenaren en 1 miljoen
  voor extra wegenonderhoud.

 • In beide
  gevallen wordt niet of niet voldoende onderbouwd waarom dat nodig is. Er komt
  42 Fte personeel bij, alleen gebaseerd op een wensenlijstje vanuit de
  ambtelijke afdelingen. Er zijn geen berekeningen van de werklast en er is geen verduidelijking
  waaruit die werklast bestaat.

 • De
  onderbouwing van de wens om het budget voor wegenonderhoud in één klap te
  verdubbelen met een miljoen euro bestaat uit een rookgordijn van 50 bladzijden.
  Een hoop bla bla met algemene kengetallen en vergelijkingen van onvergelijkbare
  grootheden moet een beeld bevestigen dat er een ramp op komst zou zijn.

 • Aanvullend
  wordt de gemeenteraad voorgehouden dat de helft van de bevolking bestaat uit
  meervoudig gehandicapten die het onderspit gaan delven als het asfalt niet
  overal vernieuwd wordt en niet alle tegels recht gelegd worden voor 1 miljoen
  extra jaar op jaar.

 • De VVD is fel
  tegenstander van meer overheidsuitgaven. Ze willen namelijk liever geen
  belasting betalen en redden zich zelf wel.

 • De VVD vindt
  het echter wel uitstekend dat de overheid veel geld uitgeeft aan aannemers. Dus
  het extra miljoen voor asfalt is prima. De miljoenen die we tekort komen op
  zorgkosten wil de VVD echter wel schrappen. Die mensen redden zichzelf maar.

 • De VVD wil
  dat de overheid efficiënt werkt en geen belastinggeld vermorst. Daarom kwam de
  VVD met een voorstel om een nieuwe weg door een natuurgebied aan te leggen. Die
  weg zou uitsluitend voor elektrische voertuigen toegankelijk moeten zijn om de
  wetgeving te omzeilen. Dat wordt dan een dure weg die per gebruiker vele tienduizenden
  malen duurder zou uitvallen dan een reguliere weg. Tot zover het hoofdstuk
  zuinig omgaan met overheidsgeld van de VVD.

It’s not easy being green: Het van Helden Plantsoen, een beetje een warboel.
 • Overigens
  bedanken wij de VVD en Hart voor Katwijk omdat dit de enige partijen waren die
  ons voorstel om de lokale belastingen niet onnodig te verhogen hebben gesteund.
  Ongelooflijk dat de rest dat niet gedaan heeft. Maakt u hier even een notitie
  van i.v.m. de volgende verkiezingen ? Over belastingverhoging hoor je namelijk
  nooit iets voor de verkiezingen, maar altijd vlak er na.

 • Na 10 uur
  vergaderen kwam de wethouder van financiën overigens met de mededeling dat we
  principieel gelijk hebben en dat er een flinke herschikking in het
  uitgavenpatroon moet en ook zal gaan plaatsvinden volgend jaar. Tsja.. It’s not easy being green.

 • De PvdA ziet
  zichzelf als een club die vooral voor de LBHT’er en de arme mensen opkomt. Het
  vlaggenprotocol is hierbij belangrijk en ook armoedebestrijding. De PvdA wil
  aan de andere kant ook niet al te kritisch zijn want over drie jaar zijn er
  weer coalitieonderhandelingen. Daarom stemt de PvdA vol voor een onnodige
  belastingverhoging van de coalitie die niet inkomensafhankelijk is. Hierdoor worden
  de arme mensen weer een stuk armer. Maar die kunnen als compensatie elk jaar
  een dag naar de regenboogvlag op het gemeentehuis kijken en kunnen daardoor
  alsnog wat opgevrolijkt worden.

 • Voor Nelly
  Smits die niet meer te handhaven was bij de sociaaldemocraten geldt het vorige
  punt idem dito. Ook de Valkenburgers krijgen dus een extra aanslag.

 • Voor alle partijen
  die zonder nadenken, en vooral op basis van emotie, het politiek correcte
  gedachtegoed aanhangen, geldt dat je niet mag zeggen dat er reële problemen
  zijn rond een grote instroom van mensen uit culturen die totaal anders in
  elkaar zitten dan de onze. Dat heeft niet alleen met contraire waarden, en dus
  lastige of onmogelijke integratie, maar ook met praktische zaken zoals
  huisvesting of gebrek aan opleiding en taalvaardigheden te maken. Het benoemen
  is echter al fout. De VVD deelde ons in dit verband mee “asielzoekers zijn ook
  mensen”. Deze mededeling lijkt me geen nieuws en is enigszins cryptisch.

 • De mensen van
  Gemeentebelangen denken dat dit een groene partij is. Hun bijdrage aan de
  college deelname resulteert er in dat het jaarlijkse budget voor wegenonderhoud
  zonder deugdelijke onderbouwing met 1 miljoen euro per jaar verdubbeld wordt.
  Misschien wordt het groen asfalt ? It’s not easy being green.

 • D66 heeft uit
  Den Haag instructie gekregen dat ze voor een onderwijsbeleidsplan moeten zijn.
  Dat is nodig i.v.m. de imagebuilding. Mooi hoor zo’n rapportje in een kleurig
  kaftje. Alleen jammer dat ik twee keer heb geprobeerd om op alle basisscholen
  van gemeentewege een uitkeringsgerechtigde als conciërge te plaatsen. En dat beide
  keren D66 er tegen heeft gestemd, evenals trouwens de rest van de gemeenteraad. It’s not easy being green.

 • De CDA
  fractie is vooral een applausmachine, in ieder geval in de casus Noordzeepassage.
  De fractievoorzitter vond het belangrijk om onderscheid te maken tussen “medeschuldig
  zijn” aan het drama en er “(passief) bij gezeten hebben”. Ja beste man, je (c.q. je voorganger) zat
  er bij en je hebt niets gedaan om het te voorkomen. Maakt mij niet uit hoe we dat
  noemen. It’s not easy being green.

 • Na jarenlang
  de vinger op de zere of zwerende wonde te hebben gelegd van de slechte staat waarin
  de ambtelijke organisatie op onderdelen verkeert is het kwartje nu bij meer partijen
  gevallen. Jaren lang werd alles gebagatelliseerd en keek men de andere kant op.
  KiesKatwijk werd maar irritant gevonden. Nu is het roer om. Die erkenning had
  vijf jaar geleden al gekund jongelui. Wat zou dat niet aan ellende, kosten en
  zeperds hebben gescheeld….

 • Veel partijen
  denken dat je eenzaamheid direct kunt bestrijden met systemen, onderzoeken en
  signalering. Sommigen denken dat je er scholieren op los moet laten. Allemaal
  naïef of wereldvreemd. Maar goed, je wilt iets doen en dan maar een motie. Kan
  de buitenwereld in ieder geval zien dat je het goed bedoelt en dat je erg je
  best doet. Ik wil er niet neerbuigend over doen want die raadsleden zijn meestal
  echt gemotiveerd en bewogen door de problemen en door de noden van mensen. Ik
  geef een hint. Denk eens aan een indirecte
  manier van je doelen bereiken. Dus ondersteun, koester en stimuleer (particuliere)
  initiatieven die iets anders voorstaan, maar die “via de band” mensen ook
  ontmoeting, zingeving of een zinvolle tijdsbesteding kunnen bieden.

 • Dit college
  is een college dat graag op de hurken gaat. Zo was het coalitieakkoord al een
  soort reclamefolder met geinige kinderachtige tekeningetjes om de lezers in een
  prettige roes te wiegen. Het wegenbeleidsplan is verluchtigd met fris gekleurde
  grafiekjes die overal over gaan behalve over de specifieke concrete situatie in Katwijk.
  De collegeleden grossieren in lullige filmpjes. Kortom waar de inhoud ontbreekt
  of gecamoufleerd moet worden wordt de marketingmachine aangeslingerd en de
  nodige praatjesmakerij in stelling gebracht. Ik voorspel de volgende week in de
  Katwijkse Post een hele luchtige niks-aan-de-hand-gemeentepagina.

Jaap Haasnoot

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com