Dorpspolitiek in Katwijk

De Kracht van Lokale politiek

Dominee, notaris en burgemeester
Katwijk is
te klein voor een tafellaken en te groot voor een servet zei iemand laatst in
mijn omgeving. Er is hier nog teveel dorpspolitiek hoorde ik, terwijl we meer behoefte
hebben aan professionaliteit en aan modern bestuur met een strategische blik. We
zitten in Katwijk dus blijkbaar nog iets teveel in de primitieve heikneuterige
sferen en culturen van vroeguh. Vroeger regelden de dominee, de notaris en de
burgemeester de zaakjes in de gemeente onder het genot van een goed glas en een
bolknak. 
Tegenwoordig is alleen de ambiance een beetje veranderd, er zijn nu politieke
partijen en voetbalverenigingen die een businessclub of skybox hebben. Op deze plaatsen
wordt het nuttige met het aangename verenigd. Als de politiek zich daarmee
teveel vermengt komen we op een hellend vlak.
Bord in het gezichtsveld
Zo mochten
we laatst meemaken dat een volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad zijn
stinkende best aan het doen was om een verkeersrotonde bij een plaatselijke
neringdoende in beheer te geven. Deze ondernemer had grootse ideeën om op deze
rotonde met de nodige bebording goedkoop reclame te kunnen maken voor zijn
producten. Als tegenprestatie zou hij wat onverkoopbare plantjes en bloemen inzaaien
op de locatie. Het lijkt een onschuldige actie van dit raadslid maar
over het onderliggende principe is het nodige te zeggen. Deze bordjes dienen in
ieder geval geen algemeen belang, in tegendeel ik vind het een vorm van
horizon- en normenvervuiling.
Kleine krabbelaar en klein bier
Nu zult u
zeggen dat dit een gevalletje klein bier is. Dat zal zo zijn want meer als een
biertje zal er niet in dit opzetje geïnvesteerd zijn. Maar zoiets kan van kwaad
tot erger gaan. Een gemeenteraadslid is natuurlijk in het algemeen een kleine
krabbelaar, maar voor een wethouder of burgemeester geldt dat minder. Zij
hebben aanzienlijke bedragen of privileges te vergeven. Daarom is het als
wethouder of burgemeester niet zo moeilijk om bevriend te raken met bouwers of
andere neringdoenden die afhankelijk zijn of voordeel kunnen hebben van de
goedgunstigheid van een lokale machthebber.
Arbeidsmigranten een gratis
conciërge
Zo heeft “de
gemeente” er alles aan gedaan om in op het industriegebied Katwijkerbroek
woongelegenheid voor arbeidsmigranten te scheppen. Men heeft de wetgeving
creatief omzeild, alle bewoners tegen zich in het harnas gejaagd en een gratis
conciërge aangeboden aan de commerciële ondernemer die het wooncomplex neerzet
en gaat exploiteren. Een lokale ondernemer die zijn grondbezit hier lucratief
kan inzetten spon hier garen bij. En de lokale ondernemers die liever een
goedkope arbeidsmigrant inzetten dan een lokale inwoner werden hiermee prima
bediend. Het ondernemershuis is een hoofdstuk dat ik nog even gesloten laat
maar ook hier kun je je afvragen of de investeringen voldoende maatschappelijk
rendement zullen opleveren.
Scholen geen gratis conciërge
Hoe dat bij
de huisvesting van arbeidsmigranten zit mag u zelf zeggen. De gemeenschap
betaalt in ieder geval de uitkeringen van de mensen die anders het ongeschoolde
werk van de arbeidsmigranten hadden kunnen doen. Jongerenhuisvesting is een
onbekend begrip in Katwijk maar voor arbeidsmigranten wordt qua huisvesting wel goed
gezorgd. Landelijk gaan er nu stemmen op om de oneerlijke concurrentie van
goedkopere buitenlandse arbeidskrachten aan banden te leggen. Een meerderheid
van de gemeenteraad in Katwijk ging echter destijds gewillig mee met het voorstel
dat zomaar in een businessclub ontstaan zou kunnen zijn. Waarom denkt u dat er
straks zoveel mensen op de PVV gaan stemmen ? 
  Persoonlijk
vind ik deze casus op zijn minst een vorm van eenzijdige belangenbehartiging.
Het onderwijspersoneel zit in de hoek waar de klappen vallen, ik heb ze onze frontsoldaten genoemd. Met veel te grote klassen, en met ongelooflijk veel diversiteit in de klas, moeten ze elke dag prestaties leveren met te weinig middelen en onvoldoende ondersteuning. KiesKatwijk heeft tweemaal een poging gedaan om ook (onder voorwaarden) gratis
conciërges aan het basisonderwijs ter beschikking te stellen. Dat zou in ieder
geval meer evenwicht in de zaak gebracht hebben. 

Geen enkele partij in de
gemeenteraad zag hier brood in. Het smoezenboek werd vol opengetrokken. Voor elke
oplossing werd een probleem bedacht, en er werden beschuldigingen geuit dat KiesKatwijk zijn huiswerk niet had gedaan. En dus hoefde de wethouder niet actief te
worden. 

Men betaalt dus blijkbaar liever een uitkering aan een 45plusser dan
dat men er wellicht iets bijlegt om daarmee een groot maatschappelijk
probleem te tackelen. Vergelijk dat eens met de kwestie van de arbeidsmigranten.
Cliëntelisme
Je kunt het
hierbij hebben over de inhoud van de zaak maar ook over de manier waarop dit
soort voorstellen tot stand komt. Integriteit, cliëntelisme, besef wat het
verschil is tussen algemeen belang en particulier belang, gevoel voor
democratische verhoudingen en een open democratische bestuursstijl of –houding zijn
elementen die je in de discussie over dit soort zaken kunt aanroeren. Je moet
het ook hebben over het strategisch belang van de gemeente Katwijk en haar
inwoners op de wat langere termijn. Ik ga dit nu even niet doen maar het is wel
duidelijk dat de typische dorpspolitiek zo zijn tekortkomingen heeft op deze terreinen.
Democratisch besef
Wel wil ik in
dit verband iets zeggen over het democratisch besef in onze gemeente. Het
college van B&W heeft besloten dat een groepje burgers (het Q-team) mag
beslissen over de tijdelijke invulling van het gebied Duinvallei in Katwijk. Er
zijn wel wat spelregels en de belangrijkste is dat initiatiefnemers de zaak zelf
moeten financieren. KiesKatwijk vond dat een leuk experiment. De gemeenteraad
werd echter geheel buiten spel gezet. Het Q-team adviseert aan B&W en die
laatste zeggen aan het eind van de rit ja of nee. Nogmaals geen bezwaar, maar
vooral niet omdat het een tijdelijke invulling betreft en het budgetrecht van
de raad niet wordt aangetast.
We see it
through the fingers
De
bestemming van het gebied Duinvallei was een van de speerpunten in het programma
van KiesKatwijk. In 2014 hebben we al gezegd dat daar naar ons idee een
permanent parklandschap (boven een ondertunnelde N206) moet komen met ruimte
voor een evenemententerrein. Dat evenemententerrein schijnt trouwens al in het
vorige college door een CDA-wethouder aan de Oranjevereniging beloofd te zijn
hoorden wij laatst. Of die belofte in een businessclub is gedaan vermeldt het
verhaal niet. En nu is het allemaal weer anders. Die geschiedenis is dus ook dorpspolitiek
pur sang, maar KiesKatwijk sees it through the fingers. Waar we even op willen
inzoomen is het volgende.
Warhoofden en vrije meningsuiting
Enkele
warhoofden hebben ons kwalijk genomen dat we in deze blog en in de Katwijksche Post hebben laten weten dat ons
standpunt nog steeds is dat er een permanent park in Duinvallei zou moeten
komen. Wij meenden dat advies onder de aandacht van alle betrokkenen te moeten
brengen nu er binnenkort over geadviseerd en beslist gaat worden. De kern van
democratie is transparantie en het open maatschappelijk debat. Daarom is een onafhankelijke pers ook zo belangrijk. 
KiesKatwijk rijdt het Q-team hiermee op geen enkele manier in de wielen. Ze kunnen ons
advies serieus bekijken of het terzijde leggen. Die vrijheid is er uiteraard. Net
zoals KiesKatwijk de vrijheid heeft om haar mening onder de aandacht van hen of
van andere medeburgers te brengen. Vrije meningsuiting staat in de grondwet en
er is geen besluit genomen om die in de kwestie Duinvallei even af te schaffen.
Corporatisme
Als ik er
goed naar kijk dan is het leggen van een advies- of beslisbevoegdheid in handen
van een niet op democratische wijze samengesteld gezelschap burgers strikt
genomen ondemocratisch. Het klinkt op het eerste gezicht wel lekker modern “de
bevolking mag het zeggen”. Maar de praktijk is dat een onduidelijk gezelschap
de dienst gaat uitmaken. Ik kan een lijstje namen zien maar ik weet niet op
welke grond die mensen zijn benoemd. Ik weet ook niet in hoeverre ze
representatief zijn voor de “volkswil”, hoe er contact wordt onderhouden met de
omliggende wijken, of de wijkbewoners ook wat mogen zeggen en op welke wijze er
verantwoording wordt afgelegd aan de medeburgers.
Strikt
genomen is het een achterkamertjesgebeuren. Historici moeten voor de grap eens
kijken naar het corporatisme dat bijvoorbeeld door Mussolini werd omarmd. Maar
ik heb al gezegd dat ik daar niet zo zwaar aan til in dit geval. Maar als er
vervolgens mensen met concurrerende ideeën of mensen zonder ideeën ons de mond
willen snoeren dan is er toch iets grondig mis met hun democratisch besef. In zo’n
omgeving kan dorpspolitiek van de slechte soort dus prima blijven functioneren.
Fatsoen
Als er dan ook
nog bij gezegd wordt dat het “onfatsoenlijk” zou zijn om een mening te
ventileren dan is er ernstig reden om deze mensen terug te sturen naar de
schoolbanken. Ten eerste zouden ze er een verplicht programma
burgerschapsvorming moeten volgen. Vervolgens mogen ze van mij 1000 strafregels
schrijven: “Het is onfatsoenlijk om de vrije meningsuiting te willen frustreren”. Inleveren bij de schoolconciërge.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com