Economisch beleid

De Kracht van Lokale politiek

KiesKatwijk heeft van begin af aan het economisch beleid voorop gezet als belangrijk en onmisbaar. Er zijn op dit terrein goede resultaten bereikt zoals de ondersteuning van Unmanned Valley, beleid rond de sierteeltsector en het realiseren van een afslag op de A44 t.b.v. Flora.

Er zijn ook activiteiten geweest onder de vlag van economisch beleid die wij minder verstandig vinden. De taak van de overheid is om de juiste omstandigheden te bevorderen waaronder ondernemers hun activiteiten kunnen verrichten. Dat betreft voornamelijk het realiseren van infrastructuur, zoals wegen en verkeersvoorzieningen, bedrijventerreinen of winkelcentra.

Wij willen dat er hierbij een gelijk speelveld bestaat voor alle bedrijfstakken. Ons uitgangspunt is dat de overheid niet als een ondernemer moet optreden maar ondersteunend is.

Wat zegt ons verkiezingsprogramma

  1. Ondernemers weten zelf het beste hoe ze hun bedrijf moeten runnen. De gemeente heef vooral een faciliterende en ondersteunende rol.
  2. Met een open blik samen met ondernemers, kijken naar mogelijkheden binnen de gemeente is beter dan bij voorbaat initiatieven in de prullenbak te gooien. De gemeente denkt in beginsel vanuit een positieve houding mee te denken met ondernemers.
  3. Alle winkels mogen op zondag open.
  4. Winkeliers en horecaondernemers moeten meer mogelijkheden krijgen om zelf hun sluitings en openingstijden te bepalen.
  5. De bedrijventerreinen zijn goed onderhouden en bieden mogelijkheden tot uitbreiding.
  6. Grote en kleine ondernemers moeten het door een goed vestigingsklimaat aantrekkelijk vinden om zich in Katwijk te vestigen. Op die manier krijgen we weer bruisende winkelcentra en het zorgt voor meer werkgelegenheid.
  7. Toerisme is een onderdeel van het economisch beleid en dient dus door de gemeente op dezelfde manier behandeld te worden als andere branches.
  8. De woon- en leefomgeving van onze inwoners zijn belangrijker dan (nieuwe) toeristische projecten.
  9. Kies Katwijk faciliteert de ontwikkelingen rond Unmanned Valley Valkenburg omdat het een extra boost kan geven aan het ecosysteem van hightech georiënteerde industrie
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com