Een gratis advies voor alle inwoners van Katwijk.

De Kracht van Lokale politiek

De fractie van KiesKatwijk wenst alle inwoners van Katwijk een
bijzonder voorspoedig 2022 toe. Dat is natuurlijk tamelijk
vrijblijvend
realiseer ik me want iemand iets toewensen
kost helemaal niks. Daarom doen we er deze keer een advies bij waar u
uw voordeel mee kunt doen.

Top of Flop?

Wij adviseren u om het niet aan het toeval over te laten of het
komende jaar een top of een flop wordt. Wij bemoeien ons natuurlijk
niet met uw persoonlijk leven. Onze expertise ligt meer op het
maatschappelijke vlak, voor zover de lokale politiek daarbij een
bepalende factor is. Maar overigens is de invloed op uw persoonlijk
leven van alles wat op het gemeentehuis wordt bekokstoofd veel groter
dan u mogelijk beseft. Dus indirect hebben we het daar dus wel over.
Zorg, betaalbare huisvesting, goede en betaalbare voorzieningen van
sport tot parkeren, een leefbare omgeving, een park of meer asfalt,
en de kosten die u op allerlei manieren hiervoor op het bordje
krijgt, het wordt allemaal op het gemeentehuis geregeld. 

De coalitiepartijen CDA, SGP, ChristenUnie en Gemeentebelangen staan met
de rug naar de samenleving. Er is te weinig gepresteerd en het kostte
teveel.

 

 

Het grote geld

Komend jaar wordt er in Katwijk niet minder dan 175 miljoen euro
uitgegeven. Het maakt nogal wat verschil op welke manier en aan welke
zaken dat bedrag wordt uitgegeven. Moet het geld naar het aardgasvrij
maken van een wijkje, geven we het aan Leiden om een warmtebedrijf op
te richten, of gaan we geld voor klimaatbestendigheid en
energieneutraliteit op Valkenhorst uitgeven zodat we het daar in een
keer goed doen? De beantwoording van dit soort vragen is cruciaal
voor de toekomst van Katwijk en haar inwoners. Onze fractie is al
jaren bezig met dit soort kwesties. Onze conclusie is dat er helaas
in teveel gevallen op het gemeentehuis verkeerde beslissingen worden
genomen.

Functie elders

De meeste inwoners zullen helemaal geen tijd hebben om te weten wat
er allemaal speelt en welke keuzes er zijn. De politiek en het
bestuur zijn een ‘ver van hun bed show’. Dat is gevaarlijk, want
je hebt maar een keer in de vier jaar de gelegenheid om mede te
bepalen wie er in het gemeentehuis aan de touwtjes trekt. Want dat is
allesbepalend voor het resultaat. Het advies dat ik u wil meegeven is
om eens wat anders te stemmen. De afgelopen periode van vier jaar is
echt een opeenstapeling van missers en mislukkingen geweest, waarbij
ook nog eens vele miljoenen euro’s zijn verbrand zonder enig effect
te sorteren. De lijst is veel te lang voor een kort stukje op de website. Misschien was het, los van politieke richtingen, niet zo’n
goed idee om mensen aan het roer van een miljoenenbedrijf te zetten
die nauwelijks relevante ervaring hebben opgedaan in de echte wereld
buiten het gemeentefort. De kiezers hebben dat indirect wel gedaan
c.q. mogelijk gemaakt vier jaar geleden. Hun vertrouwen is dus
beschaamd want het kan echt heel veel beter.

Het V-woord

Laat ik een voorbeeld noemen dat nogal belangrijk is omdat er zoveel
geld in omgaat: Valkenhorst. Ja, het V-woord moest weer een keer
vallen alleen al omdat het een ongelooflijk dure zeperd lijkt te
worden. Ondanks de beloofde Nieuwe Bestuursstijl is nagenoeg alles
achter de schermen en buiten de gemeenteraad om geregeld. De
gemeenteraad moet nu helemaal aan het einde van de rit het groene
licht geven. Dat kan niet anders omdat in de wet staat dat een
bestemmingsplan door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. Deze
keer kan de gemeenteraad dus niet gepasseerd worden. De bedoeling is
natuurlijk dat de coalitiepartijen die samen de wethouders geleverd
hebben kritiekloos het bestemmingsplan afstempelen. De CU laat
natuurlijk niet graag haar eigen wethouder vallen en die club zien we
nu al maanden bezig met smoezen en drogredenen te verzamelen waarom
de inhoud van het bestemmingsplan niet meer beïnvloedbaar zou zijn.
Allemaal pogingen om zichzelf en om u een rad voor ogen te draaien,
en de verantwoordelijkheid te ontlopen. De gemeenteraad heeft wat dit
betreft een vetorecht zou je kunnen zeggen. Als het aan mij ligt gaat de gemeenteraad dat gebruiken. Zo kan het echt niet!

Ruggengraat en oordeelsvermogen

De feiten zijn anders dan de coalitiepartijen het voorstellen.
Letterlijk alle ambities die de gemeente met Valkenhorst had zijn
door het Rijksvastgoedbedrijf de grond in geboord. Dat was mogelijk
doordat B&W van Katwijk niet in het bezit bleek te zijn van een
ruggengraat. Het brede viaduct over de N206 wordt een soort plank.
Valkenhorst wordt een wijk voor rijke expats, en er komen ontstellend
weinig betaalbare woningen. Die betaalbare woningen worden allemaal
op een postzegel pal langs de bovengrondse snelweg gepropt en dienen
als geluidsscherm voor de rijke mensen die verderop in het groen gaan
wonen. Het Rijk doet niet aan klimaatbestendigheid en
energieneutraliteit als dat geld kost, dat moet dus op kosten van de
Katwijkers. Er moet heel veel op kosten van de Katwijkers, er
circuleert een lijstje dat optelt tot 120 miljoen euro aan
investeringen! Daarop gaan we failliet. En dat terwijl het normaal
zou zijn als de gemeente Katwijk gewoon net als het Rijk zwarte
cijfers zou kunnen schrijven op deze gebiedsontwikkeling. Dat
Valkenhorst wordt dus een financiële molensteen om de nek van elke
inwoner. Onze inwoners gaan daarmee de expats uit de grote steden en
mensen uit de regio subsidiëren die hier straks komen wonen. Dat
alles is geen natuurverschijnsel maar het rechtstreekse gevolg van
zwak bestuur en gebrekkige organisatie in Katwijk.

Het kan zoveel beter

Die besluiten hadden heel anders kunnen luiden als er op het
gemeentehuis andere mensen aan de touwtjes zouden hebben getrokken.
Want het kan echt anders. Katwijk heeft de wettelijke mogelijkheden
om echt regie op de gebiedsontwikkeling te voeren en om daardoor veel
meer ambities met de wijk te kunnen waarmaken. Meer groen, een beter
kostenverhaal op de grondboeren, een betere benutting van het grote
terrein, geen slaapwijk voor expats maar betaalbare huisvesting voor
meer Katwijkers, een echt leuke krekenstructuur zoals in de eerdere
plannen getekend, etc. enz..

Gratis advies

En zo zijn er nog tientallen andere onderwerpen die in de bijna
afgelopen raadsperiode beter en goedkoper hadden kunnen worden
geregeld, of die nog beter geregeld kunnen worden. Moet ik het
B-woord (bibliotheek met een zaaltje) nog noemen? En zo kan ik alle
letters van het alfabet wel afgaan. Blijven we de komende periode van
vier jaar doormodderen tegen hoge kosten of gaan we het anders en
beter doen? Dat is uw keuze! Op 16 maart 2022 bij de
gemeenteraadsverkiezingen.

Mijn advies is: stem eens wat anders, en geef een nieuwe coalitie van
partijen de kans om het beter te gaan doen. Het is in uw eigen
belang.

Jaap Haasnoot

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com