Ego politici belangrijker dan 1235 extra betaalbare woningen?

De Kracht van Lokale politiek

KiesKatwijk heeft een haalbaar plan om op Valkenhorst 1235 (extra) betaalbare woningen te realiseren i.p.v. peperdure expatwoningen. De coalitiepartijen hebben daar om onverklaarbare redenen geen zin in. Ongelooflijk! Het plan is haalbaar en uitvoerbaar. U kunt de uitgebreide tekst vinden onder het kopje ‘Documenten’ op deze website. Omdat de tegenstand rationeel niet verklaarbaar is, en de tegenstanders geen goede tegenargumenten hebben, ligt het voor dle hand dat hier naar een psychologische verklaring moet worden gezocht. Die is er ook wel. De ambtelijke top op het gemeentehuis heeft samen met B&W destijds gekozen voor het ‘wurgcontract’ met het Rijksvastgoedbedrijf. Nu toegeven dat dit destijds niet de best mogelijke beslissing was is duidelijk een brug te ver voor alle betrokkenen. En datzelfde motief geldt natuurlijk ook voor alle partijen in de gemeenteraad, waaronder de socialisten, de liberalen, en de zogenaamd groene partij, die de plannen die in dit contract vastliggen tot nog toe volop gesteund en de hemel ingeprezen hebben. Denk maar eens goed na waar uw vrienden zitten. Dat zijn niet de mensen met de holle frasen en mooie praatjes. Alleen KiesKatwijk heeft zich van begin af aan tegenstander verklaard van de asociale plannen op Valkenhorst. Het kan zoveel beter.

Maar dit is niet het hele verhaal. Het verlies dat de gemeente Katwijk als gevolg van het ‘wurgcontract’ op de gebiedsontwikkeling Valkenhorst gaat leiden kan oplopen tot 120 miljoen euro. Dat bedrag moeten alle inwoners van Katwijk met elkaar ophoesten. De gevolgen zullen zichtbaar zijn in torenhoge lokale belastingen en een heel schraal voorzieningenpakket omdat er geen geld meer zal zijn voor voetbalvelden en alle sociale en leuke dingen die de andere partijen u beloven.

U kunt elders op deze website lezen dat door het roekeloze financiële beleid van deze coalitie de gemeente Katwijk aan de rand van de afgrond staat. Dat zal spoedig na de verkiezingen ook blijken. tot op heden heeft men de schade toegedekt door enorme noodzakelijke investeringen naar achteren te schuiven op als P.M. te noteren in de meerjarenbegroting. Daardoor lijkt het net of de getallen onder de streep kloppen. Maar je moet achter de cijfers kijken om te zien dat we in wezen als gemeente failliet zijn. Om die reden is de gebiedsontwikkeling Valkenhorst gewoon niet uitvoerbaar met het grote verlies dat het Rijk richting de gemeente Katwijk heeft geschoven. Het is triest om te zien dat de amateurs op het gemeentehuis zich in allerlei bochten wringen en net als lemmingen richting de afgrond blijven hollen. Ze zitten in de ontkennisfase. Maar die kan niet meer zo lang duren. Op korte termijn gaat de wal het schip keren en wordt er dus enorme schade gemaakt. Tenzij u als kiezer deze lieden naar de uitgang verwijst. Want is nog herstel mogelijk als de politieke wil er is en er een meerderheid kan worden gevonden voor de plannen van KiesKatwijk.

Elders op deze website kunt u berichten over ons herstelplan voor Katwijk lezen. Het is ook opgenomen als onderdeel van ons politieke programma. Geen enkele andere partij heeft hier over nagedacht. Enerzijds omdat ze de problemen nog steeds ontkennen. Anderzijds is het ook zo dat de meeste raadsleden gewoon geen kaas hebben gegeten van de financiële kant van het functioneren van de gemeente. Ze zijn niet in staat om door de in de begroting geproduceerde rookgordijnen heen te prikken.

In ieder geval is het zo dat het snel na de verkiezingen duidelijk zal worden dat er enorm bezuinigd zal moeten worden. De vorige keer is er alleen maar bezuinigd om voorzieningen voor onze inwoners, zoals de bibliotheek en de muziekschool. Er werden toen zelfs tegelijkertijd extra ambtenaren aangenomen. Een schandalige zaak maar kenmerkend voor het wanbeleid dat gevoerd is en dat gesteund is door de coalitiepartijen en de oppositie die hier graag tegen aanschurkt. Een motie van ons om de operatie van de personeelsuitbreiding budgettair neutraal te laten verlopen door elders formatieplaatsen te schrappen werd naar de prullenbak verwezen door een meerderheid in de raad. KiesKatwijk wil nu de personeelsformatie verminderen om wat lucht te geven voor de financiële ramp die voor de deur staat. Ontkennen zal straks niet meer mogelijk zijn en dan is bezuinigen op personeel zo’n beetje de enige mogelijkheid om snel de kosten te verminderen. Uiteraard moet dat gepaard gaan met vermindering van activiteiten. KiesKatwijk ziet daarvoor voldoende mogelijkheden.

Laten we duidelijk zijn. Onze plannen hebben alleen kans van slagen als we straks met voldoende zetels uit de verkiezingsstrijd komen. Daar hebben we u dus voor nodig. Steun ons, dan helpt u Katwijk en uzelf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com