Er was slechts een half uurtje voor Valkenburg

De Kracht van Lokale politiek

Inspraak als rituele dans

Donderdag 20 januari was er in de gemeenteraad van Katwijk slechts een half uur beschikbaar voor het debat over de stedenbouwkundige schets over het BPD-deel van Valkenhorst. Op die postzegel die pal naast de Rijnlandroute ligt wil de gemeente Katwijk 700 woningen proppen. Pas nadat het definitieve besluit genomen was over dit schetsplan was er een commissievergadering gepland waarin de inwoners konden komen inspreken.

Een postzegel pal langs de snelweg

KiesKatwijk is zeer teleurgesteld over deze gang van zaken en in de week voorafgaande aan de behandeling van het raadsvoorstel hebben we van alles geprobeerd om het BPD-plan op een later moment te agenderen. We kregen van niemand steun. Alles rond Valkenhorst moet er voor de verkiezingen door gerommeld worden omdat de coalitie nu nog de meerderheid heeft. Dit gaat Katwijk onvoorstelbare schade opleveren. Het kostenverhaal is slecht geregeld waardoor Katwijk aan de bedelstaf geraakt. Maar als die 700 woningen allemaal op die postzegel worden neergezet komen we ook qua ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in de knel.

Het kan echt anders

Het is overduidelijk dat die 5600 woningen over het hele vliegveld verspreid moeten worden. Alleen dan kun je er iets moois van maken. Een groenstrookje een paar meter verbreden langs de N206 is rommelen in de marge en leidt weer tot nieuwe problemen. In ons betoog (zie kieskatwijk.nl) heb ik er op gewezen dat je het hele gebied van Valkenhorst integraal moet bekijken. Alleen op dat niveau kun je optimaliseringen realiseren.

Gebrek aan lef en ruggengraat

Dat kan nu niet want B&W heeft buiten de gemeenteraad om met de beide grondeigenaren allerlei slechte afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld hoe de woningverdeling over het grondgebied van BPD en RVB moet zijn. En ook zijn er afspraken gemaakt over hoe groot of beter gezegd hoe klein het aantal betaalbare woningen wordt. Die afspraken gooien wij straks in de prullenmand als ons de kans wordt geboden door de kiezer.

Een gemeenteraad die flink zou zijn die zou dat allemaal niet pikken. Wettelijk kan de gemeenteraad straks gewoon beslissen dat het allemaal anders en beter moet. Het lef ontbreekt in deze coalitie om dat te doen en veel oppositiepartijen drijven gewoon lekker mee. Ik kan me niet voorstellen dat er redenen zouden kunnen zijn om niet te streven naar een betere oplossing. Tijdverlies is gewoon een smoes. Er komt so wie so een kink in de kabel door het stikstofgesjoemel met boerderijen waar al tijdenlang geen koeien meer gezien zijn.

Ons idee is echt beter

700 huizen op de BPD-postzegel en hoogbouw langs de N206 die als geluidsscherm moet dienen voor de dure woningen daarachter is een slecht idee. Wij willen meer goedkope en betaalbare woningen. Regel gewoon een aantal hockeyvelden langs de snelweg, dat is een prima groenstrook en buffer i.c.m. het nodige groen. Dan kun je woningen bouwen op het huidige hockeyterrein.

KiesKatwijk voor de redelijke rationele benadering

KiesKatwijk heeft goede ideeën en stelt hele redelijke en haalbare eisen. We willen bijvoorbeeld niet dat de gemeente failliet gaat op dit plan. En dat gaat nu wel gebeuren, tenzij de kiezer op 16 maart ingrijpt. Het grote probleem van Katwijk is dat we geteisterd worden door zwak bestuur en een gebrekkige gemeentelijke organisatie. Als je als B&W zonder voorafgaande toestemming van de gemeenteraad een slecht wurgcontract tekent over Valkenhorst zonder enig idee van de financiële consequenties is er iets heel goed mis.

Jaap Haasnoot

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com