Erfgoeddepot is potentieel rampdossier

De Kracht van Lokale politiek

Nieuw hobbyproject in Katwijk

Momenteel zien we het onwaarschijnlijke gebeuren dat de gemeente Katwijk mogelijk opnieuw een rampdossier op de rails aan het zetten is. En zoals gewoonlijk loopt de gemeenteraad gehoorzaam achter B&W aan die opnieuw een hobbyproject hebben gevonden dat ze op kosten van de belastingbetaler gaan uitvoeren. Het gaat deze keer om een ondergronds magazijn met een zaaltje dat het open landschap langs de Uitwatering gaat verpesten. De vogels die de oever gebruiken als rustgebied zullen voorgoed verdreven worden. Dit met instemming van de lokale natuurbeschermers die er een clubhuis krijgen. Er zijn tal van open einden en onbekendheden bij dit project. Toch moet de kogel door de kerk. Wilt u allen uw portemonnee gereed houden?

Kassa! 13 miljoen euro

Deze nieuwe grap komt dan bovenop de reeds lang lopende en peperdure Fata Morgana die de ‘bibliotheek met een zaaltje’ omvat. Maar als ons dit na 15 jaar niet lukt waarom zou het dan met deze nieuwe, zelf gezochte uitdaging wel gaan lukken? En blijkbaar is men bereid om hier zelfs nog meer geld op stuk te slaan. Voor deze wens van de coalitie is 13 miljoen euro in de boeken genoteerd. De belastingbetaler die in het algemeen niets gevraagd wordt is weer de melkkoe die het allemaal mag ophoesten. Alsof de belastingen en heffingen al niet hoog genoeg zijn. De middengroepen die niet gecompenseerd worden door het armoede- of energiebeleid van de gemeente zijn opnieuw de sigaar. Want we gaan toch niet geloven dat dit allemaal volledig gratis wordt omdat de provincie belooft er 30 jaar lang magazijnruimte te huren?

Verkeerde prioriteiten

In zekere zin is het natuurlijk niet verkeerd dat onze inwoners die deze coalitie bij de verkiezingen zelf aan een meerderheid hebben geholpen dan ook maar de gevolgen daarvan in de eigen portemonnee gaan ondervinden. Dit gebeurt er dus als je op Durf, SGP of CU stemt. Hoezo armoedebeleid of energiearmoede, wij gaan gewoon weer geld over de balk gooien. En dan heb ik het nog niet over het parkeerbeleid dat straks ook nogal grimmig wordt.

Valse romantiek

Ik heb hier geen ruimte om alle weeffouten in dit nieuwe hobbyproject de revue te laten passeren. Laat ik er daarom dit over zeggen. Ons meest belangrijke erfgoed is het landschap dat er nu nog ligt. Dat moeten we beschermen boven een virtueel, en vooral door nostalgie en romantiek gedreven abstract concept dat geen enkele verbinding kent met de huidige tijd of met de huidige lokale cultuur. Als je er iets mee wilt dan kan dat prima in het Katwijks Museum of beter nog in Valkenburg (ZH). Die monding van de Rijn lag trouwens ten tijde van de Limes helemaal niet op dezelfde plek maar waarschijnlijk op het grondgebied van Noordwijk.

Wiedergutmachung

KiesKatwijk vindt dat het depot gewoon in Valkenburg thuishoort en daar ook veel beter ingepast kan worden. Een vestiging daar zou een mooie compensatie zijn van de gemeente Katwijk voor de inwoners van Valkenburg i.v.m. het open riool dat Rijnlandroute heet. Ons gemeentebestuur heeft zich nooit druk gemaakt voor ondertunneling of een volledig verdiepte ligging. Iets dat omliggende gemeenten wel voor hun inwoners hebben gedaan. Een herstelbetaling in de vorm van een kennis- en cultuurcentrum op het gebied van archeologie zou een pleister op de wonde zijn.

Beknopte samenvatting

  1. De emotie, de drive om een goede daad te doen (Robin Hood Syndroom) en het belangenbehartigingsaspect zijn weer leidend. Er worden vervolgens allerlei zeer verheven en hoogwaardige principes en doelredeneringen gebruikt om te verhullen dat dit in feite een hobbyproject van bestuurders is waarom niemand gevraagd heeft.
  2. Wiens probleem lost dit project op, heeft de belastingbetaler hier behoefte aan? En waarom niet op de voor de hand liggende plek in Valkenburg?
  3. De functie van een bibliotheek of van een archeologisch depot is niet om de omzet van onze winkeliers omhoog te jagen, het toerisme te bevorderen of om onze stad op een kaart te krijgen.
  4. Het toerisme bevorder je met een onaangetast landschap, het kostbaarste erfgoed dat we hebben en dat je maar 1 keer kunt verpesten.
  5. Zowel bij de bieb als dit depot gaan we een afslag nemen waarbij we niet precies weten wat we nog allemaal onderweg gaan tegenkomen. Dat ondergronds bouwen op die moeilijke locatie heeft alles in zich om een ramp te worden. Doet me denken aan de Noordzeepassage waarbij ze in totale wanhoop op een gegeven moment zelfs moesten gaan onderzoeken hoe we een aantal woningen zouden kunnen gaan opkrikken naar een hoger niveau. Het worden weer enerverende tijden.
  6. En wie komt hier eigenlijk voor de vogels op?

Jaap Haasnoot

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com