O.R. maakt gehakt van organisatiebeleid bij gemeente Katwijk

De Kracht van Lokale politiek

Werkdruk is geen oorzaak maar gevolg van cultuurprobleem

Kadernota 2018
De zg. Kadernota
is een belangrijk beleidsdocument dat elk jaar rond deze tijd verschijnt binnen
de gemeente Katwijk. Meestal gaat het om een actualisering van het financieel
beleid op grond van zaken die gedurende het jaar zijn gebeurd in overheidsland. Kwesties die niet te voorzien waren bij de
opstelling van de begroting van het lopende jaar. Zo bleek in de maand mei dat
er een meevaller is te verwachten in de inkomsten die de gemeente van het Rijk
krijgt. Elk jaar is de berekening iets anders en dit jaar krijgen we meer dan
verwacht werd. De wethouder merkte terecht op dat we hierdoor op het laatste
nippertje gered zijn door de bel.
Hogere lasten voor de burger
Wat is er
namelijk aan de hand ? Katwijk geeft teveel geld uit. Dat blijkt uit de
kadernota 2018. Het is daardoor noodzakelijk allerlei bezuinigingen door te
voeren en de belastingen te verhogen. Zo gaan we binnenkort de precariorechten
als inkomstenbron verliezen. Omdat de gemeente de tering niet naar de nering
wil zetten moet de burger straks de 3,2 miljoen euro die we tekort komen gaan
ophoesten. En dat is nog maar één voorbeeldje. KiesKatwijk zag dit in het begin
van deze raadsperiode al aankomen en heeft er voortdurend op gehamerd dat we op
tijd de tering naar de nering moeten zetten omdat anders de inwoners van
Katwijk de rekening zouden moeten betalen. Wij noemen dat de noodzaak om volgens
de lijnen van De Nieuwe Soberheid te
gaan opereren.
Erfenis ex-wethouder van Duijn wordt
gedumpt
De gemeente
Katwijk doet het net andersom. Terwijl iedereen ziet aankomen dat er de komende
jaren zwaar bezuinigd moet worden gaat de gemeente Katwijk juist nu meer geld
uitgeven. Het smoesje is dat deze move de problemen rond de ineffectieve en zelfs
schadelijke bedrijfscultuur gaat oplossen. Men wil niet minder dan pakweg 50 extra
voltijds ambtenaren aantrekken. Voormalig financieel wethouder van Duijn zal
het niet fijn vinden dat partijgenoot van der Spijk zijn erfenis bij het oud
vuil gooit. We hebben het hier over een bedragje van pakweg 3,8 miljoen aan
salariskosten, en dan hebben we de kosten voor een werkplek e.d. nog niet
meegerekend. Met boterzacht administratief geritsel doet men het voorkomen
alsof er nog maar 5 ton per jaar moet worden gedekt van dit bedrag. Zelfs het
CDA zag zich gedwongen de dekkingsvoorstellen als deels onrealistisch te
bestempelen.
Alles onder één dak
De
peperdure verbouwing van het gemeentehuis is voordat de architect klaar is met
de tekeningen dus al overbodig geworden. Het smoesje was immers dat beslist
iedereen onder één dak moest worden gebracht. Onzin natuurlijk, de ambtenaren
uit de sociale hoek hebben niks te maken met de techneuten. Maar je kunt mij
niet wijsmaken dat al die nieuwe ambtenaren nog in het gemeentehuis passen. Men
heeft zichzelf weer in de hoek geverfd.
Muziekschool
Opmerkelijk
overigens dat de “alles-onder-één-dak-doctrine” niet voor de muziekschool
geldt. Die instelling zou goed bij de nieuwe bibliotheek passen want dan zou
men de grote zaal samen kunnen gebruiken. Prima plan ! Maar helaas kan het niet
doorgaan want omdat de bibliotheek in een woongebouw wordt geperst zijn er
onoplosbare akoestische problemen waardoor de muziekschool elders herrie moet
gaan maken. Daarmee valt nagenoeg alle synergie van de gezamenlijke huisvesting
weg. Ja ze kunnen samen nog dezelfde toiletgroep gaan gebruiken. Boeiend !
Complimenten voor de
Ondernemingsraad
Die 50
nieuwe ambtenaren gaan natuurlijk de gemeente Katwijk niet redden. Het is een
verkeerd en extravagant medicijn als antwoord op een verkeerde diagnose van de
problemen in de organisatie. Er is sprake van kwakzalverij. De ondernemingsraad
van de gemeente bevestigt dit in een vileine en zeer treffende analyse van de
problemen en van de voorgestelde oplossingsrichting. Ik heb veel bewondering
voor de ambtenaren die deze treffende analyse hebben gemaakt en die het lef
hebben gehad dit ook op te schrijven en te publiceren. Chapeau ! Hier is de link naar het stuk.
Sorry, voor dit grapje
Een blik ambtenaren
Gezien de
geschetste financiële situatie is het buitengewoon onverstandig om nu een blik met
50 ambtenaren open te trekken. Dat is de weg van de minste weerstand. We zouden
dat pas moeten doen als er eerst gekeken is naar mogelijke bezuinigingen. Zo gaat
dat bij de burgers thuis ook. En de gemeente beheert in feite een groot deel
van de portemonnee van die burger. Het is niet ons eigen geld.
Ernstige lekkage
Het opruimen
van de organisatorische problemen is de beste en goedkoopste manier om te
bezuinigen. Ik zal dat laten zien aan de hand van een cijfermatig voorbeeld. De
gemeente Katwijk besteed intern nogal wat uren aan het Lean-project. Dat is
leuk geweest voor een tijdje maar is nu op zijn minst achterhaald. Als je er te
lang mee doorgaat ga er mee in je eigen staart bijten. Uit de bijdrage van de
Ondernemingsraad blijkt nog weer een keer hoe ernstig de interne problemen op
het gemeentehuis zijn en hoeveel ellende er uit voortkomt. Dat vertaalt zich
cijfermatig in extra ziekteverzuim, veel intern gedoe en vergaderen, het weglopen
van prima ambtenaren die elders beter terecht kunnen, en minder of minder goede
productie (faalkosten). Remember het Havendrama.
Het cijfervoorbeeld
Als 400
ambtenaren gedurende 40 weken 4 uur per week besteden aan Leanrituelen, en als
ze daarnaast nog 1 uur per week verliezen door allerlei gedoe en tijdsbeslag
dat in relatie staat met het cultuurprobleem dan hebben we op jaarbasis een urenverlies
van 80.000 arbeidsuren. Volgens de officiële cijfers levert elke Fte per jaar
ongeveer 1500 effectieve (aanwezigheids)uren. Dit betekent dat we in dit
cijfervoorbeeld 53,3 Fte verliezen.
Dit
cijfervoorbeeld is nog conservatief berekend. Want ten eerste heeft de gemeente
428 Fte (straks 475 Fte) in dienst en heb ik geen rekening gehouden met
deeltijdwerkers. Ik heb ook geen rekening gehouden met de medewerkers die full
time met Lean of organisatieproblemen (overhead) bezig zijn, of met kosten van de
extra werkruimte die gecreëerd moet worden voor de leanrituelen.
Maar zelfs
al zou ik het tijdsbeslag m.b.t. Lean halveren en verlagen tot 2 uur per
medewerker over 40 weken dan nog komt er onderaan de streep een verlies van 32
Fte te staan. Dan hebben we het dus over meer dan 2 miljoen euro die elke jaar anders en beter besteed had kunnen worden. Dat is elk jaar 20 mountainbike banen van een ton per stuk.
Durf te vragen
Nu heb ik
een vraagje aan de gewaarde lezers van deze column. Wat zou u nu doen als u het
voor het zeggen had bij de gemeente. Eerst eens de interne problemen serieus
oppakken ? Of pappen en nathouden en 50 extra ambtenaren werven ?
Een andere
vraag. Denkt u dat de organisatorische problemen veroorzaakt worden door een
hoge werkdruk, zoals het college in de kadernota schrijft ? Of is het andersom
en leiden de organisatorisch problemen tot urenverlies en ontstaat daardoor dus
werkdruk en stress ?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com