Extra belastingverhoging OZB: proficiat medeburgers !

De Kracht van Lokale politiek

In de kaderbrief 2020, een stuk met de uitgangspunten voor
de gemeentebegroting van 2020, stond ergens in de kleine lettertjes dat de
Onroerend Zaakbelasting (OZB) opnieuw extra verhoogd zou worden. Dit tegen
eerdere beloftes in. 
Er stond tevens bij dat de gemeente voortaan niet alleen
het percentage van de inflatie zou hanteren als richtsnoer maar tevens de stijging
van ambtenarensalarissen voortaan zou meewegen. Op die manier komt er meer geld
binnen en hoef je minder te bezuinigen.
Je ziet aan alles dat de ambtenaren hun eigen
werkgelegenheid aan het veilig stellen zijn. Dat zag je laatst ook bij de
poging om voortaan elk jaar 1 miljoen extra te gaan uitgeven aan
wegenonderhoud. Je ziet het opnieuw bij de keuze van de bezuinigingsvoorstellen. 
Het grote probleem van de gemeente Katwijk is dat B&W eigenlijk een
verlengstuk is van de ambtelijke top. Zolang burgemeesters en wethouders min of
meer kritiekloos de ambtelijke voorstellen overnemen wordt er niet gesaneerd in
het ambtelijk apparaat. Iets dat om meerdere redenen heel erg nodig is. De gemeenteraad
heeft dezelfde angst en onwil om daden te stellen. Dat leidt tot pappen en nathouden.
Daardoor worden problemen niet opgelost en wordt het uitgavenpatroon niet in
overeenstemming met de inkomsten gebracht. Het resultaat is dat u elk jaar meer
gaat betalen voor minder gemeentelijke voorzieningen.
In bovenstaand videofragment zie je hoe ondergetekende een wijzigingsvoorstel
(amendement) indient om de extra belastingverhoging van tafel te krijgen. Geen
enkel raadslid had tevoren ontdekt dat deze extra verhoging in de kleine
lettertjes van de kaderbrief was ingevoegd. 
De motie werd overigens door de
coalitiepartijen van tafel geveegd.  Daarvoor werd als alibi gebruikt dat we nog
wel een keertje naar de systematiek zouden kunnen kijken in een of andere
technische commissie. Ondertussen is de extra belastingverhoging dus gewoon
goedgekeurd door een meerderheid van de coalitiepartijen Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en SGP. Zij werden voluit gesteund door de PvdA, D66 en Nelly Smits
U weet nu waar uw vrienden zitten.
Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com