Fietspad Boulevard als lakmoesproef

De Kracht van Lokale politiek

Wegkijken
Na jarenlang ontkennen en de andere
kant op kijken kan het college van B&W er nu niet meer omheen. Het fietspad
langs de boulevard is veel te smal en veel te gevaarlijk, en dat heeft vele
onnodige ongelukken veroorzaakt. We mogen blij zijn dat er bij de valpartijen
geen doden zijn gevallen. Dat had gemakkelijk gekund als je verkeerd op je
hoofd valt. Het was blijkbaar lastig voor de verantwoordelijken om te erkennen
dat hier sprake is van een ontwerpfout die tevoren niet gesignaleerd is.
Sterker nog,
men heeft hetzelfde bureau dat dit bedacht heeft later nog meer opdrachten verstrekt.
Met als gevolg, u raadt het al, onnodige fouten en verkeerde oplossingen. Er is
destijds nog een serieus ontwerpidee van dit bureau naar de raad doorgeleid om
bij het herontwerp van het centrum het waterkunstwerk achter de Oude Kerk te
slopen. Dat zou een voorbeeld van overheidsvandalisme zijn geweest. Als het
dagelijks bestuur met dit soort ideeën komt, en als dat soort ideeën in het
gemeentehuis vervolgens niet direct in de prullenmand worden gegooid, dan weet
je dat er iets goed fout zit. Hoeveel stations heeft zo’n idee niet gepasseerd,
en hoeveel hoog opgeleiden hebben er niet naar gekeken ?
Nieuw college, nieuwe kansen
Genoeg
hierover, wij hebben een nieuw college en je ziet dat er blijkbaar dan pas
mogelijkheden komen om voorheen gemaakte fouten te corrigeren. Jammer dat dat
zo lang moet duren, maar laten we onze zegeningen tellen. We moeten daarbij wel
bedenken dat dit fenomeen, een overheid die niet leert van zijn eigen fouten,
zich op allerlei gebied voordoet. Een fietspad lijkt klein bier, maar zoals
gezegd, er hadden doden door kunnen vallen. Tien jaar zonder resultaat geld
verbranden op het bibliotheekdossier is weer van een iets andere orde. 
Maar in
principe is hier hetzelfde fenomeen aan de hand: Tunnelvisie, niet in staat om buiten de box te denken, onvoldoende
oordeelsvermogen, onvoldoende lef om een andere weg in te slaan, en niet in
staat om te leren van gemaakte fouten
Drie opties voor fietsen langs de
boulevard
Terug naar de
boulevard. Het nieuwe college heeft een rapportje laten maken om te zien wat er
gedaan kan worden om de gevaarlijke situatie met het fietspad aldaar te
verbeteren. Prima initiatief, niets dan lof van onze kant. Men ziet drie
hoofdrichtingen om de zaak te verbeteren. Ten eerste het stoeprandje
“vergevingsgezind” maken, ten tweede het fietspad breder maken en tenslotte het
fietspad omvormen tot een plantsoentje en de fietsers ook aan de zeezijde op de
weg laten rijden. Dat laatste is natuurlijk weer een waanzinnig idee in de
letterlijke betekenis van het woord. Waarom zou je tussen de weg en het brede
voetpad een groenstrook willen hebben ? Die ligt er al aan de andere kant van
het trottoir en heet de zeereep. Je snapt niet dat zulke onzin het nog steeds tot
de gemeenteraad haalt en dat we het daar nog over zouden moeten hebben.
Fietsers op de weg ?
In het rapportje worden nog een paar mogelijkheden
genoemd, zoals het omvormen van de boulevard tot een fietsstraat. Het is zoals
u weet de bedoeling dat het R-net over de boulevard gaat rijden. Dat is de
snelbus die in de plaats komt van de railverbinding met Leiden die niet is
doorgegaan. De provincie Zuid Holland stelt eisen aan de weginrichting in
verband met het R-net en daarom zijn fietsers op dezelfde weg als de bus niet
acceptabel. Dan zou de snelbus namelijk niet meer snel zijn. Dat standpunt is
wel begrijpelijk want er worden miljoenen geïnvesteerd om elders flessenhalzen
weg te halen. En dan is het niet logisch om een stukje verder oponthoud te gaan
introduceren. U kunt er van alles over vinden maar dat zegt uw provincie.
Volgend jaar kunt u naar de provinciale stembus.
Fietsen prioriteit boven autorijden
In het
collegeakkoord wordt met veel poeha aangekondigd dat vanaf nu de fietser in het
beleid voorrang krijgt boven de automobilist. “Put your money where your mouth
is college !”, zou ik willen zeggen. Ik zie er nog niks van. In alle varianten
die in het rapport worden geschetst blijft het parkeren van auto’s aan de
landzijde van de boulevard gehandhaafd. Het college kan nu bewijzen dat mijn
stelling over “tunnelvisie, niet in staat
om buiten de box te denken, onvoldoende oordeelsvermogen, onvoldoende lef om een
andere weg in te slaan, en niet in staat om te leren van gemaakte fouten

niet opgaat voor dit nieuwe college. Als je namelijk het parkeren op de
boulevard tussen het Vuurbaakplein en de Rijnmond afschaft krijg je opeens een
zee van extra ruimte en mogelijkheden om de verkeersproblemen voor iedereen definitief op
te lossen.
Alleen maar voordelen
Het hele
aangezicht van de boulevard zal ook enorm verbeteren als we het blik daar
weghalen en aan de overkant onder de grond parkeren. Daar was die zeereepgarage
toch voor bedoeld ? Je kunt aan de landzijde een tweerichtingsfietspad maken
zodat het in- en uitrijden van de parkeergarage gemakkelijker verloopt. Datzelfde
kan natuurlijk ook aan de zeezijde, je ziet dat bijvoorbeeld in Scheveningen.
Voor de fietser is eenrichtingsverkeer trouwens beter en veiliger. Laat de
deskundigen maar uitzoeken welke nieuwe mogelijkheden zich aandienen als het denkkader
verbreed wordt en de beleidsmakers zichzelf toestaan om die geparkeerde auto’s
van het maaiveld te verwijderen. Want daar draait het allemaal om. Met de mond
belijden dat de fietser voorrang krijgt is gemakkelijk en heel wat anders dan
het ook daadwerkelijk laten zien in beleidsgedrag.
Uit het Coalitieakkoord
Motie als lakmoesproef
KiesKatwijk
gaat tijdens de begrotingsvergadering een motie indienen om het rapportje te verbreden en aanvullend
onderzoek te doen naar opties voor de herinrichting van de boulevard waarbij
parkeren tussen Vuurbaakplein en de Rijnmond tot het verleden behoort. Die
herinrichting wordt een afweging tussen verkeersveiligheid, doorstroming van
het verkeer (incl. openbaar vervoer), het aanzien van de boulevard en de
kosten. Als de auto straks geen heilige koe meer is dan is een verminderde
parkeercapaciteit een prijs die je moet betalen om op de andere genoemde
factoren een fikse winst te kunnen boeken.
KiesKatwijk
wil die prijs graag betalen want de parkeergarage biedt meestal voldoende
capaciteit. Verder zijn we een sterk voorstander van betaald parkeren op
zondag. Met de opbrengsten hiervan kunnen we een fonds starten om in de
toekomst een tweede zeereepgarage te financieren. We zouden het ook niet
verkeerd vinden als de inwoners van Katwijk, die via de (verhoogde) belasting
voor al die parkeervoorzieningen moeten betalen, met een inwonerskaart korting
zouden krijgen op het tarief. We zijn benieuwd hoe de collega’s in de
gemeenteraad en in het college op deze ideeën gaan reageren. Het is boeiend om
te zien of de retoriek in het coalitieakkoord over de fietser die voorrang zou
krijgen net zo serieus genomen wordt als het sprookje van 11 miljoen voor de
Noordzeepassage dat later als 11,6 miljoen gelezen moest worden.
Er gaat iets veranderen tussen de weduwe en de kunstenaar. Maar wat ?

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com