Financieel beleid en organisatie

De Kracht van Lokale politiek

Elders hebben wij aangegeven dat beide gebieden cruciaal zijn als kritische succesfactor voor Katwijk. Tegelijkertijd moeten we constateren dat het helemaal niet goed gaat op deze terreinen. Daarom zijn dit belangrijke speerpunten voor KiesKatwijk. Het moet echt anders en daarbij is geen tijd te verliezen.

De gemeente is de afgelopen jaren naar de rand van de afgrond geleid door slecht en roekeloos beleid. Er kan worden vastgesteld dat er bij nagenoeg alle andere politieke partijen onvoldoende politieke wil, urgentiegevoel en deskundigheid zit om dit onderwerp echt serieus aan te pakken.

Men zit in de ontkenningsfase en dus gaat binnenkort de wal het schip keren. Dat heeft hele vervelende gevolgen voor al onze inwoners. Wij vinden dat er daarom andere mensen “op de bok” moeten. Daarom vragen wij aan de kiezers om ons te steunen.

Alleen als we groot genoeg worden kunnen we in de komende raadsperiode hier verandering bewerkstelligen om de gevolgen van het jarenlange wanbeleid te beperken en om een deugdelijk herstelplan van de grond te krijgen.

Wat zegt ons verkiezingsprogramma

 1. KiesKatwijk streeft ernaar dat het lastenniveau voor de burger niet stijgt of in ieder geval zo min mogelijk omhoog gaat.
 2. De lokale belastingen worden hooguit met het inflatiepercentage verhoogd.
 3. Hondenbelasting wordt afgeschaft.
 4. Ook bij minder omvangrijke projecten moet er zuinig met het geld van de burgers worden
 5. omgesprongen. Tienduizenden euro’s uitgeven aan plantenbakken aan lantaarnpalen vinden we een voorbeeld van het gebrek aan inzicht en urgentiegevoel voor de financiële problematiek van de gemeente.
 6. De gemeente moet zeer terughoudend zijn met projecten en initiatieven die leiden tot structurele lastenverhoging of die risicovol zijn.
 7. KiesKatwijk wil bezuinigen op het ambtenarenapparaat en deze bezuinigingen combineren met een kwaliteitsslag. Wij vermoeden dat de eerder geconstateerde (cultuur)problemen op het gemeentehuis nog niet opgelost zijn. Als we daarop vooruitgang boeken zal dat dekomende raadsperiode de productiviteit kunnen verhogen en de faalkosten verlagen.
 8. Risicovolle en niet noodzakelijk projecten als Hoornes Aardgasvrij en de deelname aan een regionaal warmtebedrijf i.o. worden gestaakt.
 9. KiesKatwijk streeft naar een kleinere gemeentelijke organisatie met duidelijke kerntaken. We halen een bezem door de overbodige, onnodige en misbare taken en regels. Door een degelijk integrale takenanalyse wordt bepaald wat belangrijk is en wat geschrapt kan worden.
 10. KiesKatwijk wil in mensen en in de kwaliteit van de organisatie investeren. Dat is een
  voorwaarde om het voorgenomen inhoudelijke beleid ook echt en tegen aanvaardbare kosten voor elkaar te kunnen krijgen.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com