Financieel kamikaze beleid in Katwijk

De Kracht van Lokale politiek

Onvoldoende
sturing

Het probleem met de concept begroting
2019 van de gemeente Katwijk is dat er onvoldoende sturing vanuit de financiële
discipline heeft plaatsgevonden. Als de gemeenteraad hier niet corrigerend in optreedt,
hebben we na donderdag een tijdbom gefabriceerd. Het college opereert
klaarblijkelijk onvoldoende als team, en de wethouder Financiën heeft blijkbaar
onvoldoende invloed of doorzettingsmacht. In ieder geval is het niet goed als
er op de langere termijn bezien een disbalans is tussen de inkomsten en
uitgaven. In dat verband durf ik wel te beweren dat de gepresenteerde cijfers
niet alles zeggen en ons zelfs een verkeerd beeld schetsen.

Kan ik effe vange ?

Verborgen
kosten in de toekomst

We weten dat er in de
toekomst enorme uitgaven op ons liggen te wachten die niet of onvoldoende zijn
ingepland of benoemd. Er komen tegenvallers in de zorg en we hebben bijvoorbeeld
deze week nog in de krant gelezen dat de verbouw van het gemeentehuis niet meer
mogelijk blijkt te zijn. We hebben als gemeente enorm “gezwijnd” dat zich een
onverwachte meevaller heeft voorgedaan aan de inkomstenkant. Die is niet benut
om orde op zaken te stellen. Nee, men is per portefeuille flink tekeer gegaan om
zoveel mogelijk leuke dingen voor de mensen, of beter gezegd voor specifieke
doelgroepen te regelen. Elke partij had zijn eigen kroonjuwelen en menige
rechtse of linkse hobby werd van budget voorzien. Geen wonder dat er onderaan
de streep geld bij moest door de belastingen te verhogen.

Spilziek
gedrag

Het rare gedrag begon al in
de vorige collegeperiode. Er is toen een wensenlijstje rond gegaan op het
gemeentehuis met de vraag of men nog personeel nodig had. Dat bleek inderdaad
zo te zijn en onderaan de streep stond 42 Fte en een bedrag van 3,7 miljoen
euro. Dit is merkwaardig omdat een verlanglijstje uit het apparaat als
onderbouwing werd aangevoerd zonder iets te laten weten over het op orde
brengen van de organisatie of zonder een deugdelijke onderbouwing die gebaseerd
is op de werklast. En dat na alle (financiële) ellende die we mee hebben moeten
maken en die uiteindelijk culmineerde in een cultuurrapport waar de honden geen
brood van lustten.

Het
Miljoen van Remmelzwaal

Dit gedrag was zelfs de
toenmalige coalitiepartijen te gortig. Het gevraagde bedrag is vervolgens door
de gemeenteraad begrensd tot 1 miljoen euro en er zijn wat aanvullende
voorwaarden gesteld. Dit betreft het “Miljoen van Remmelzwaal”, want deze SGP’er
was de initiatiefnemer van het amendement waarmee dit geregeld werd. Een mooi cadeautje
voor het toenmalige college.

Het
Miljoen van Nagtegaal

Je zou denken dat het college
alsnog met dit zakgeld aan de slag zou gaan om de organisatieproblemen op te
lossen die op het gemeentehuis al jaren heersen. Helaas bleek na de
verkiezingen dat men weer eens niets geleerd heeft. De onderliggende problematiek
maakte geen deel uit van het coalitieakkoord. En bij de begroting 2019 bleek
kort geleden dat men met een smoesje 221.000 euro wilde overschrijden op het
Miljoen van Remmelzwaal. Sterker nog in de die begroting is een nieuw Miljoen
van Nagtegaal opgenomen voor wegenonderhoud.

Tering
naar de nering zetten

Er wordt dus niks gedaan aan
wat in het jargon “nieuw voor oud” heet. Dus pas iets extra’s
uitgeven als je het elders bezuinigd hebt. En dat terwijl je al weet dat er
grote tegenslagen zullen komen. Dan moet je niet wachten tot je met de rug
tegen de muur staat maar nu handelen. Dat heet de tering naar de nering zetten.
In de Katwijkse historie is het spilzieke gedrag van dit college volgens mij nog
nooit voorgekomen.

Onverantwoord
beleid

Samenvatting: dit is geen
degelijk financieel beleid ! Men loopt langs het randje van wat financieel
mogelijk is, zonder rekening te houden met tegenslagen die er zeker zullen
komen. En het college doet dat inclusief de nu al met 10% verhoogde OZB
belasting. Het is vrij zeker dat het door dit gedrag hierbij niet zal kunnen blijven.
Ook in toekomstige jaren zal men opnieuw naar de belastingverhoging moeten
grijpen als noodprocedure. Het merendeel van de uitgaven van de gemeente zijn
namelijk niet op korte termijn beïnvloedbaar.

Dan is het natuurlijk
gekkenwerk om met die wetenschap het “Miljoen van Nagtegaal” voor de lange
termijn vast te leggen. Ik ben benieuwd of de raad dit allemaal zo laat
passeren. KiesKatwijk gaat in ieder geval een uiterste poging doen om de
belastingverhoging tegen te gaan en zal daarvoor bezuinigingsmogelijkheden
aangeven.

Jaap
Haasnoot

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com